Nor-Fishing 2008 12-15 august

Adm.dir. Odd Berg og staben hans ved Trondheim Spektrum har startet oppløpet mot årets internasjonale begivenhet innen fiskerisektoren – Nor-Fishing 2008.
Nor-Fishing 2008 vil igjen slå gamle rekorder. Stiftelsen Nor-Fishing ved fiskeridirektør Peter Gullestad og adm.dir. Odd Berg i Trondheim Spektrum, kan i august ønske velkommen til “tidenes” fiskeriutstilling i Trondheim.

Nor-Fishing uken i Trondheim dras i gang av et konferanse-/seminarprogram som går av stabelen allerede i uken før selve messen åpner. Torsdag 7. august, og frem til og med den 11., braker det hele løs med “The Second Global Fisheries Enforcement Training Workshop” i regi av Det Kgl. Fiskeri- og Kystdepartement i samarbeid med MCS Network, EU og FAO (kfr. www.gfetw.org). Dette er et forum for MCS operatører i deres kamp mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU-fiske). Her vil blant annet norsk kystvakt være sterkt til stede.
Mandag 11. august – altså dagen før dagen, og den påfølgende tirsdag – arrangeres “Nor-Fishing Technology Conference” med bred deltakelse fra forskning og industri. Årets tema er “Future catching platforms and strategies – consequences and capabilities of future technology” (kfr. www.nftc.no). Viktige temaer på NTC er nyvinninger og trender særlig innen fiskeredskap og fiskefartøyer. Overfiske og flåtekapasitet, samt tiltak mot spøkelsesfiske (tapte redskaper spm fortsatt fisker), er stikkord for andre diskusjonstemaer. Villfangst av fisk har stor verdi og bør behandles der etter; her er fryse-/kjøleteknologi, fangsthåndteringssystemer m.m. interessante innfallsvinkler. Det understrekes også at det er nødvendig å bedre sikkerhetsnivået ombord i små fiskebåter. Konferansen vil være praktisk orientert og en viktig arena i forbindelse med utstillingen på Nidarø.

491Konge_689443629.jpg
HKH Kong Harald sikrer ethvert arrangement maksimal oppmerksomhet. I år skal HKH Kronprins Haakon forestå den høytidelige åpning av Nor-Fishing.

Rekruttering – Etablering som fartøyseier
Fiskeflåten kjemper en vanskelig kamp om arbeidskraften, særlig vis-a-vis en meget moderne og innovativ flåte av offshore-fartøyer. – Rekruttering er avgjørende for utviklingen av norsk fiskerinæring, og nødvendig for at vi også i fremtiden skal kunne høste av ressursene i havet på en måte som kommer samfunnet til gode, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i en kommentar.
I et høringsnotat foreslår departementet at det lyses ut 30 etableringsstipend, hvert på en kvart million kroner. Støtten skal rettes mot unge fiskere som ikke tidligere har eid og drevet sitt eget fartøy. Departementet legger videre opp til at det over tre år kan tildeles inntil ti nye deltakeradganger årlig i lukkede fiskerier, til unge fiskere som allerede er etablert med eget fartøy i åpne eller uregulerte fiskerier.

Nor-Fishing – Et moderne utstillingsvindu
For fremtidig næringsutvikling er det viktig at marin sektor fremstår som attraktiv for kvalifisert arbeidskraft. Også slik sett spiller Nor-Fishing 2008 en viktig rolle. Næringen har nemlig gode fremtidsutsikter og kan gi god lønn, og på messen vil man få en fantastisk mulighet til å studere produktnyheter i et monn større en noen gang tidligere.
Messegeneral Odd Berg er optimistisk med tanke på hvor mange besøkende Nor-Fishing klarer å trekke til seg i august. – Det blir trolig “all time high”, smiler Berg. – Messehallene ute og inne er snart fyllt opp og vi forventer at årets messe får en bredere internasjonal deltakelse enn noen sinne. Da dette skrives (primo juni) er utstillere fra 20 nasjoner påmeldt.
Med et stort internasjonalt kontaktnett har Berg god oversikt over fiskeri- og oppdrettsmarkedet også worldwide. – Som nasjon, utøver og produsent har Norge et veldig godt ry internasjonalt, understreker Odd Berg og poengterer at denne styrken til fulle vil komme til uttrykk på Nor-Fishing 2008.

DEL