Nok en Viking Supply-båt uten jobb

M/S "Brage Viking"

Det Christen Sveaas-kontrollerte svensk-dansk-norske Viking Supply Ships med hovedkontor i Gøteborg, har fått avkortet leieavtalen for det isgående AHTS (Ice 1A) M/S «Brage Viking».

Skipet var opprinnelig bortbefraktet til ENL til midten av desember 2017, men er nå terminert og skal leveres tilbake til rederiet i midten av august 2016. Ifølge en børsmelding fra rederiet, vil termineringen medføre et inntektstap på 33 millioner dollar for den manglende beskjeftigelsen i 2016 og 2017.

I første omgang skal skipet ikke legges i opplag, men vil bli forsøkt operert i spotmarkedet, i alle fall inntil videre. Av rederiets flåte på åtte AHTS og fem PSV-er, ligger to AHTS i opplag, mens et VPS-skip ligger opplagt.

Den opprinnelige verdien av certepartiet for M/S «Brage Viking» var på rundt 800 millioner kroner. Sju av rederiets skip er bygget for operasjoner i isfarvann.

M/S «Brage Viking» har en maskinkraft på 19.050 BHK og bollard pull på 225 t. Hun er bygget i 2012 og er av VS 4622 CD design. Skipet eies av Viking Supply Ships AB og fører norsk flagg. og har Kristiansand som hjemmehavn.

Ifølge børsmeldingen er begrunnelsen for termineringen de dårlige markedsforholdene for ATHS-er.