Nok en Bergen Group kontrakt i vasken

Geo Caribbean ble levert fra BG BMV nov. 2008
For en måned siden informerte Bergen Group om at de to russisk-eide rederiene Aqueda Shipping Limited og Mariora Shipping Limited ikke hadde klart finansieringen for de to avanserte trålerne som ble bestilt i juni. Det var på papiret en NOK 2,7 milliarders kontrakt.

Nok en Bergen Group kontrakt i vasken

For en måned siden informerte Bergen Group om at de to russisk-eide rederiene Aqueda Shipping Limited og Mariora Shipping Limited ikke hadde klart finansieringen for de to avanserte trålerne som ble bestilt i juni. Det var på papiret en NOK 2,7 milliarders kontrakt.

Nå informerer verftsgruppen om at MOU avtalen med det tyske rederiet SAL Schiffahrtskontor Altes Land GmbH & Co. KG om bygging av et avansert offshoreskip er utløpt uten at endelig kontrakt er materialisert.

Også den kontrakten ble inngått i juni, og den hadde prislapp på NOK 1,8 milliarder. Det var snakk om et stort DP-3 konstruksjonsskip med lugarkapasitet for 150 personer som skulle leveres i april 2012. Skipet skulle ha tre separate maskinrom og skulle bygges i henhold til siste IMO SPS koder.

DEL