Navnekonkurranse på ‘containerkunsten’

Et nytt landemerke

Det nye kunstverket ved Sydhavna i Oslo – som ble åpnet i dag – trenger et navn!

Midt i rundkjøringen på lokket over E 18 Mosseveien ved Kongshavn står kunsten laget av den svenske kunstneren Michael Johansson. Det nye kunstverket markerer inngangen til Oslo og godshavna i Sydhavna og er et spleiselag mellom Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

– Det blir spennende å se hvordan kunstverket blir tatt i mot, og hvilket navn folk vil gi det, sier kunstner Michael Johansson som interesserer seg for hvordan mennesker møter verkene i det offentlige rom og hvordan gjenstander som vi har et tidligere forhold til får ny form og innhold.

Kunstverket har ulike gjenstander som en båt, bøye, blåse, noen trafikkskilt og sviller som er valgt i samarbeid med Oslo Havn KF og Statens vegvesen.

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran er stolt av det nye kunstverket.
– Vi legger vekt på estetikk når vi bygger havna slik at den blir helhetlig og harmonisk, og dette fargerike kunstverket synes vi gir en flott markering av inngangen til havna og byen, forteller havnedirektøren.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby avduket det nye kunstverket.
– Oslos befolkning vokser og det er bra for miljøet at den nye godshavna i Sydhavna vil ta imot flere av varene som befolkningen har behov for. Det nye kunstverket er med på å synliggjøre havnas viktige rolle i byen vår, fortalte byråd Guri Melby.

Bedre framkommelighet
Statens vegvesen har ansvaret for den nye adkomsten til Sydhavna, og rundkjøringen hvor kunstverket er plassert. Det nye Sydhavna-krysset er bygget for å gi bedre fremkommelighet for næringstrafikk til og fra Sydhavna, bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på Mosseveien og bedre framkommelighet for syklende og gående, fortalte Grete Tvedt, prosjektleder Statens vegvesen.

Den nye godshavna i Sydhavna bygges ut for å ta imot dobbelt så mye gods som i dag. Atkomsten til Sydhavna skal stå ferdig i slutten av 2015.

Navnekonkurranse

Forslag til navn kan gjøres på www.oslohavn.no innen 14. september 2015. Vinnerforslaget blir premiert og blir avgjort av kunstneren.