NaviScan –sikker navigasjon for fiske- og lystbåter

ARPA mål: viser opptil 100 mål, avhengig av valg.
NaviScan integrerer navigasjonssystemet og radaren i ”master modus”. Det gir samtidig skjermbilde med sjøkart på en PC (eller flere via dennes ethernet nettverkstilkopling) og radar overlegg, eller radaren alene, sammen med bevegelsene til andre skip. Denne løsningen sørger for en ekstrem kostnadseffektiv ytelse og sikrere navigasjon. Den reduserer i tillegg kostnadene ved installering og vedlikehold av radarsystemet på små fartøy.

På en enkelt skjerm kan NaviScan vise:
• offisielle ENC kart (S57/S63), men også C-MAP NT Max, C-MAP CM93 ed3
• radarbilder (med eller uten overlegg)
• bevegelser til andre skip med ARPA og/eller AIS for å unngå kollisjon
• 3D og i tillegg 4D visning (med sedimentologi database (sjøbunnens formasjon)). Disse dataene er tilgjengelige i form av lag eller sjikt som operatøren selv velger å se.
Dette gir skipsføreren et integrert brukergrensesnitt som sikrer mer pålitelig navigasjon. Den høyoppløselige PC-skjermen gir brukeren en gjengivelseskvalitet sammenliknbar med den som finnes på vesentlig dyrere radarer.
Datafangst foregår via NetRadar datafangstenheten. Denne kan distribuere radarbildet til en eller flere PC-er over et standard ethernet nettverk, og kontrollere det i sanntid.
De fleste komponentene i NaviScan er standard og utskiftbare, noe som gir spesielt lave innkjøps og vedlikeholdskostnader. Den innbygde arkitekturen er forenklet, fordi den er mer integrert.
NaviScan inneholder et hovedgrensesnitt på radaren for å overvåke radarantennen. Denne funksjonen gir adgang for styring og vedlikehold. I tillegg får man lett tilgang til å fjernstyre radaren fra PC-en.

334uais_907895417.jpg
UAIS: Den nedre delen av skjermbilde gir tilgang til AIS-identiteten til skip i nærheten.

NaviScan sjekker dessuten GPS posisjonen. Systemet indikerer forskjellen mellom posisjonen av et definert mål vist på GPS og dens posisjon markert på sjøkartet. Dette gir navigatøren en ekstra informasjonskilde for å bekrefte fartøyets posisjon.
NaviScan er bygd opp av marinegodkjente komponenter: programvaren for navigasjon benyttes i flere enn 5000 skip, NetRadar brukergrensesnittet som har vært i bruk i ti år samt en JRC radarantenne.

DEL