NATOs maritime styrke på Bergensbesøk

Fartøy fra NATOs stående maritime styrke seiler rundt i hele NATOs ansvarsområde. Denne uken er de i Bergen havn.

Mandag morgen kunne man observere flere militære marinefartøy seilende inn mot Bergen havn. Skipene er en del av NATOS maritime styrke som er i stående beredskap, og klare til å aksjoner i hele NATOS ansvarsområde når det skulle bli nødvendig.img_3753

– Derom NATO har behov for  å gå inn i en operasjon, er det altså denne maritime styrken som blir satt inn, dette er våre allierte, opplyser presse og informasjonsoffiser, kapteinløytnant Thomas Gjesdal til skipsrevyen.no.

Gjesdal kan fortelle at styrken består av åtte fartøy fra seks land. Landene Spania, Danmark, Belgia, Portugal og Tyskland er representert.

img_3759– Dette er et logistisk stopp. De skal bunkre og proviantere før de seiler videre. Mange av disse fartøyene har vært en stund i norske farvann og i norske fjorder allerede. Det er bra at våre allierte kjenner våre farvann, fjorder og vår typografi godt. Det er gjerne disse som kommer oss til støtte om vi hadde hatt behov for det, sier Gjesdal.

Denne styrken har vært på besøk før, og er ifølge kapteinløytnanten ofte med og øver på de store øvelsene til den norske marinen.

img_3762