“Når kontraherer vi igjen”

Det var tittelen på Farstad Shippings Karl-Johan Bakken sitt foredrag, men han valgte heller vinklingen “Hvorfor kontrahere” og i så tilfelle “Hvor”.

Han opplyste at overskuddsflåten innen anchor handlere og PSV’er har vokst til 269 skip i tidsrommet 1. januar til 1. september i år, eller med 64 prosent, med den konsekvens at ratenivåene har falt betydelig. I tillegg ser det ut til at flåteveksten fortsetter å øke de neste to årene for både AHTS og PSV fartøyer med anslagsvis 40 prosent henholdsvis 25/30 prosent.

Da får man håpe på at utfasing av gamle fartøyer etter hvert tar seg opp, men aller viktigst for markedsutviklingen fremover er kanskje oljeprisen, ifølge Bakken.
Rederiets flåte er forøvrig fint geografisk fordelt med tyngdepunkter i Nordsjøen, Brasil og Australasia.
Og rederiet har så visst gjort sitt for norsk verftsindustri med 43 fartøyer bestilt siden 1995 med total investeringsverdi på rundt 12 milliarder kroner.
Karl-Johan Bakken gjorde det imidlertid klart at for Farstad er ikke flåtefornyelse identisk med nykontrahering, – det kan for eksempel også være secondhand kjøp.
Men at døren holdes på gløtt, viste Bakkens avslutningskommentar “… Men skulle det komme et godt tilbud …”

DEL