Nå kommer hydrogenfergene

Utviklingsfergen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Sikpavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen lyste denne måneden ut en utviklingskontrakt der de utfordrer rederier og teknologimiljøer til å lage en delvis hydrogendreven ferge, skriver Statens vegvesen på sine hjemmesider.

– Utviklingskontrakten vil legge et økonomisk grunnlag for å pløye ny mark. Dette er et viktig skritt i det grønne skiftet i maritim sektor. Det er viktig for å gjøre ferjedriften vår grønn, uttalte vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Verdens første
Det var tilsvarende utviklingskontrakt som muliggjorde verdens første rene batteriferge i drift i et ordinært samband, mellom Lavik og Oppedal over Sognefjorden fra februar 2015. Elfergen «Ampere» ble satt i drift bare fire år etter at utviklingsarbeidet startet. I dag finnes det ikke sammenlignbare hydrogen-drevne fartøy i drift. Ambisjonen er å skyve nullutslippsteknologi et langt skritt videre.

– Det vil kreve et stort utviklingsarbeid for å bunkre og drifte et fartøy med hydrogen, noe som blir kjernen i teknologiutviklingen, framholder vegdirektøren.

Utviklingsfergen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten. Kravene i kontrakten vil redusere CO2-utslippene med over 4.000 tonn/år i forhold til i dag.

Nullutslippsløsninger
Hydrogendrevne ferger er tenkt å gi mulighet for nullutslippsløsninger for fergedrift over lengre strekninger enn batterifergene har rekkevidde for.

– Hvis vi lykkes med hydrogendrevne ferger, vil det også ha overføringsverdi til andre deler av sjøfarten som trenger lengre rekkevidde enn elektrisk drift alene kan gi, for eksempel hurtigbåter og annen kystnær transport, sier Gustavsen.
Det er et krav i denne utlysningen at den hydrogendrevne fergen også skal kunne drives helelektrisk med lading fra kai, slik at rutetilbudet opprettholdes selv om det oppstår problem med hydrogendriften.

– Ved bruk av hydrogen blir utslippet bare vann (H2O), vi unngår CO2-utslipp og lokal forurensing som dieselmotorer står for. Målet med prosjektet er å inngå kontrakt med et rederi som sammen med leverandørindustrien vil utvikle maritim hydrogenbasert nullutslippsteknologi, sier vegdirektøren.

Flere grønne ferger
I tillegg til nullutslippsferge-kontrakten gikk Statens vegvesen også ut med rammene for fergesambandene Molde – Vestnes i Møre og Romsdal og Mannheller – Fodnes/Hella – Vangsnes – Dragsvik i Sogn og Fjordane.

Over Romsdalsfjorden skal det være fire ferger med krav om to helelektriske og to som skal kunne ta ladning på hver tur og med biodrivstoff eller LNG som alternativ til elektrisitet. Kravene vil redusere CO2-utslippene med 17.000 tonn/år i forhold til dagens løsning.

På strekningene Mannheller – Fodnes og Hella – Vangnes – Dragsvik skal det bli fem ferjer som vil ta mesteparten av energien fra strømnettet og med biodrivstoff som alternativ. Her vil spares i underkanten av 9.000 tonn/år med CO2-utslipp.

Norge leder an
De 11 fergene i denne utlysningsrunden vil resultere i fire nullutslippsferger og syv lavutslippsferger. Disse vil til sammen redusere CO2-utslippene med 30.000 tonn/år i forhold til dagens løsninger. Dette tilsvarer de årlige utslippene til om lag 15.000 biler.

– Vi er nå i full gang med det grønne skiftet på fergene. Norge leder an i verdenssammenheng. Med dette settes det mer trøkk på arbeidet. Resten av ferje-verden følger nøye med. I løpet av få år vil et stort antall ferjer bli null- eller lavutslippsferger. Disse 11 er en viktig del av dette, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
Utviklingsfergen skal gå på sambandet Hjelmeland-Nesvik-Sikpavik på rv. 13 innenfor Stavanger. Drift av sambandet i ti år inngår i kontrakten.

DEL