M/Tr. «TORBAS»

– tråler fra Stadyard

TORBAS AS, Raudeberg overtok den kombinerte ringnot-/pelagiske tråleren M/Tr. «TORBAS» fra Stadyard den 27. desember 2014 som byggenummer 37 fra verftet. Skroget er bygget ved Nauta i Gdynia som byggenummer 690. Dåpen fant sted 31. januar med Rebekka Lyng som gudmor.

Stadyard er basert på det tidligere Blaalid-verftet som rederfamilien Lyng med flere gikk inn i for noen år siden. Blaalid bygget blant annet «Ro Master» som med lengde på nesten 72 m, ble beskrevet som verdens største brønnbåt i 2007. Siste bygg fra verftet som ble omtalt i Skipsrevyen, var tankbåten «Haugfjord», – levert i oktober 2011.

M/Tr. «TORBAS»

Seacon har stått for designet av det nesten 70 m store fartøyet. Det har vært en lang vei til endelig overlevering av skipet, og noe av dette skyldes at skrogverftet gikk konkurs. Det førte til 9-måneders forsinkelse.

Fartøyet er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fishing Vessel, Ice C, E0 og har Måløy som hjemstedshavn. Fartøyet har kvoter på 602 basistonn kolmule og sild. I tillegg har rederiet en kvote på 370 basistonn for “Gambler”. Rederiet sikter seg inn på å kombinere kvotene for å oppnå max. kvoter på 850 basistonn.

«TORBAS» er konstruert med overbygget bakk – muligens den eneste ringnotsnurperen som har det – og har følgende hovedddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 69,90 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 62,02 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………… 15,00 m

Dybde i riss sh.dk……………………………………………………………………………………… 9,20 m

Dybde i riss h.dk. ………………………………………………………………………………………. 6,40 m

Lastekap. ………………………………………………………………………………………………. 2050 m3

GT …………………………………………………………………………………………………………….. 2538

NT ………………………………………………………………………………………………………………. 761

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9686596

Fiskerimerke ……………………………………………………………………………………………. SF-4-V

Tankene rommer 502 m3 diesel olje, 82 m3 ferskvann og 219 m3 vannballast.

Dekk

Fartøyets lastekapasitet er på 2050 m3 fordelt på 11 tanker. RSW anlegget er levert av MMC Kulde, mens MMC Tendos har stått for tanker og vacuum aggregater. Dekksmaskineri er levert av Rapp Hydema og Triplex, sistnevnte med blant annet KN-60 dekkskran og 2 x KN-50 fiskepumpekraner.

Nybygget er oppmalt med Hempel malingssystemer og har lugarkapasitet for 12 personer. I redningsutstyret inngår MOB-båt fra Mare Safety og redningsflåter fra Selstad.

Maskineri

M/Tr. «TORBAS» har hovedmaskineri med en MaK dieselmotor med ytelse på 4000 kW som kan boostes med 1500 kW. Motoren er optimalisert for variabelt effektuttak og er koblet til Scana Volda ACG/850/PS 680 2-speed reduksjonsgear og propellanlegg av samme fabrikat type CP 105 med 4400 mm vingediameter.

Styremaskin type SR642-FCP er fra Rolls-Royce. To sidethrustere er også fra Scana Volda type CPT 1.75 D på 800 kW (baug) henholdsvis 1000 kW (akter).

Hjelpemaskineriet består av 2 x CAT C-32 motorer hver med ytelse på 994 kW, og havneaggregatet utgjøres av CAT C18 motor med Stamford generator på 550 ekW. En akselgenerator av type AEM SF630 M6 med PTO / PTI på 2200 kW / 1500 kW produserer strøm ombord som alternativ til dieselelektrisk drift. Fjordpipe har montert diverse rørsystemer. Allweiler har levert pumper, og fiskepumper er fra Seaquest.

Brannsikkerheten i maskinrommet blir ivaretatt av et inergen system fra Sentronik.

Elektronikk

Måløy Radiofabrikk har hatt den omfattende leveransen av navigasjons-, kommunikasjons- og fiskeletingsutstyr med JRC JMR-9210-6X radar, JRC JMR-9230-S Ecdis, JRC, JLR-21 GPS kompass, 2 x JRC JLR-7800 GPS, Telchart Tecdis T-2138 dual, MaxSea kartplotter, JRC JHS-183 AIS, Alpha BNWAS brovaktalarm, Simrad GC80 gyro system og Simrad AP70 autopilot.

Kommunikasjonsutstyret inneholder blant annet JRC JSS-2150 MF/HF radiostasjon, 2 x JRC JHS-770S VHF, JRC JUE-87 Inmarsat C, JRC NCR-333 navtex, McMurdo nødpeilesender, 2 x McMurdo SART (radar transponder), 3 x Sailor 6248 VHF, JRC JUE-251 Inmarsat Fleet Broadband og 10 x Motorla GP344 UHF. I fiskeletingsutstyret inngår Simard lavfrekvent og høyfrekvent sonarer, Simrad PI60 fangstkontroll, Simrad FS70 trålsonar, Kaijo høyfrekvent sonar og JRC JLN-642 Doppler logg.

Ombord er det også IRIS overvåknings kamerasystem og Raymarine T470SC FLIR kamera. Radio V-SAT antenne er fra Telenor. Bropultene er fra Steinsvik, og Hatteland har levert monitorer.

*

Pantedokumentene viser 250 milioner kroner i 1. prioritetslån med Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest som rettighetshavere.

Byggenummer 38 fra Stadyard er “Fanøyvåg” med planlagt levering i november.

DEL