M/Tr. «STRØMEGG»

Skagerak Fiskeeksport A/S overtok byggenummer 403 fra Karstensens Skibsværft A/S, Skagen 3. november 2007. M/Tr. «STRØMEGG» er bygget etter verftets eget design, og skroget er bygget ved Riga Shipyard i Latvia. Prisen er ca. DKK 100 millioner.

Tråleren erstatter rederiets gamle båt ved samme navn som ble bygget i 1975. Etter innføring av nye regler der kvoter kan slås sammen, gis det grunnlag for ny aktivitet innen fiskerivirksomheten i Danmark. Begrunnelsen for nybygget er at det gir mulighet for levering av bedre kvalitet av konsumfisk, og farten på 17 knop gjør turen raskere fra feltene til mottakene i Danmark. I tillegg kommer naturligvis dagens krav til miljø, komfort og sikkerhet ombord for mannskapet.
Skroget er bygget i stål med to gjennomgående dekk, og båten har bulbbaug og tverrhekk. M/Tr. «STRØMEGG» er klasset i Det Norske Veritas ✠1A1, Ice C unrestricted navigation og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 62,60 m
Lengde b.p.p. 55,90 m
Bredde mld 12,80 m
Dybde i riss h.dk. 5,30m
Dybde i riss sh.dk. 7,80 m
Draft scantling 7,00 m
RSW kap. 1350 m3
GT 1337

Drivstofftankene er på 250 m3 og ferskvannstankene på 20 m3. Forepeaktanken er på 55 m3.

Dekk
Fiskehandlingsdekk har luker for RSW tankene, vannseparator og chute system. Her er også en dekkskran fra Triplex og en mindre fiskepumpekran. RSW anlegget består av to enheter hver på 708.600 kCal/h og er levert av York Marine.
Rapp Hydema har hatt leveranser som vinsjer, fiskepumper (levert av Sea Quest), ankerspill, nettrommel og hydraulikk, samt Pentagon autotrålsystem. IRAS er leverandør av vacuumanlegget. Trålblokker kommer fra Brødr. Markussen (Blue Line), og Sotra Marine Produkter har supplert ankerutrustning.
Van Wingerden har levert vinduer til nybygget, og vindusviskere er fra Wynn. Lanterner kommer fra Den Haan og lyskastere fra Seematz, mens Norselight har levert navigasjonslyspanel. Fartøyet er oppmalt med Sigma malingsprodukter.
I redningsutstyret inngår 3×16 personers Viking redningsflåter og Zodiac MOB-båt i kran fra ACTA.

Maskineri
Fremdriften besørges av en MAN B&W Alpha Diesel 9L27/38 med ytelse på 2999 kW v/800 rpm som driver et MAN B&W Alpha Diesel propellanlegg (3600 mm) via et reduksjonsgear av samme fabrikat, type AMG 28 EV 51V030 med oversetning 4,96:1. Styremaskineriet er type Tenfjord, og remote control er type Alphatronic.
Tråleren er utrustet med to Kamewa Ulstein TT1300 thrustere på 810 hk, en akter og en forut.
Strømforsyningen besørges av to MAN D2842 motorer hver på 585 kW og en Leroy Somer akselgenerator på 1650 kW. Havneaggregatet er en MAN D2866 motor på 276 kW.
Pumpeutrustningen på fartøyet er fra Bombas Azcue og Flygt, Sperre har levert kompressorer og Alfa Laval separatorer. Ventilasjonsanlegget er levert av LF Ventilation, kjeler er fra Metro og tankpeileutstyret er type Umas. Lyng har forestått aktuatorer for ventiler, og boxkjølere er fra Bloksma.
Maskinrommet er brannsikret med et CO2 system fra Semco Maritime og et varslingsanlegg fra Scana Servoteknikk.

Innredning
«STRØMEGG» er arrangert med syv lugarer alle med en-suite toalett/dusj. Accommodation inneholder også messe, bysse, dagrom/lounge og røykerom. Maritime Montering har utført innredningsarbeidene og har også levert møbler, det siste har også Ekornes. I byssen er det Beha utstyr, og styrehusstoler er type NorSap. Fartøyets toalettanlegg er en leveranse fra Jets Vacuum.
Elservice, Island har utført de elektriske installasjonene og levert hovedtavle, samt levert alarmpanel. Sperry Marine og Simrad har levert elektronisk utstyr. Fartøyet har Simrad SP90 og SH 80 sonar og Phontech intercom-anlegg. Alle installasjonene er utført av Sperry.


Karstensens Skibsværft AS
har ordrer som holder verftet beskjeftiget inn i 2009, og verftet satser sterkt på bygging av fiskefartøyer. Blant fremtidige leveringer er «Gitte Henning» med bnr. 408 og en ordre fra Vinnan på Færøyene. Fiskebåten «Tobis» skal også leveres i 2008 til et Hirtshals rederi.

DEL