MTr «Ole-Kristian Nergård»

Vaagland Båtbyggeri AS på Nordmøre overleverte 15. april sitt byggenr. 129, hekktråleren «Ole-Kristian Nergård», til Senja Fiskeriselskap AS, Senjahopen. Båten er bygget for fiske med trål etter reker, sei, torsk og hyse etc. i Barentshavet og på norskekysten, for frysing eller ising. Båten er lik «Arvid Nergård» som ble levert for et år siden, men «Ole-Kristian Nergård» er forlenget midtskips med tre meter.

M/S «Ole-Kristian Nergård» er designet av Solstrand AS i Tomrefjord, og bygget til klasse DNV@1A1 Stern Trawler – ICE C (1B).

Fartøyet er bygget med to gjennomgående dekk, bakk, utfallende baug med bulb, overbygg og med styrehus arrangert forut. Den har tverrhekk og trålslipp, og har følgende

Hoveddata
Lengde o.a..........................37,00 m
Lengde p.p. ........................31,70 m
Bredde største ..................10,40 m
Dybde i riss..........................4,12 m
Dypgående ...........................4,75 m

Skipets kapasiteter er 178 m3 brennolje, 6 m3 ferskvann og en lasteromskapasitet (frys/kjøl) på 343 m3. Bruttotonnasjen er 599 tonn.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Caterpillar turboladet, etterkjølt, firetakts dieselmotor av type 3606 TA, med en ytelse på 1.900 BkW ved 900 o/min. Motoren er koblet til et Finnøy dyse-propellanlegg av type P85.28.300.4D, via et Finnøy gear type G60FK med oversetning 5,26:1. Gearet driver også hydraulikkpumpene for vinsjanlegget, samt en akselgenerator. Fremdriftsanlegget gir båten en fart på ca. 13 knop.

Styremaskinen er en Ulstein Tenfjord, som betjener et Barkemeyer flapror fra Bull Industri- og Skipsteknisk. Fjernstyring er fra Scana  Mar-El type ME-CPP 14/5. Forut er det montert en Brunvoll sidepropell på 126 kW. Strømforsyningen besørges av akselgeneratoren, som er av merke Stamford og produserer 1.113 kVA, samt en Caterpillar 3408 TA dieselmotor på 378 BkW, forbundet med en generator av samme merke med ytelse på 438 kVA.

Pumpeutrustningen er fra Allweiler, startluftkompressor fra Sperre, separatorene og evaporator fra Alfa Laval og tankpeileanlegget fra Ulstein Automation. R&M Isolering har utført isolering og klednings- arbeidet. Brannvarslingsanlegget er levert av Alf Lea & Co Brannvern. Ventilasjonsanlegget er en Wangsmo-leveranse. Fryseanlegget er levert av Midt-Troms Kjøleservice AS. Platefryserne er levert av Dybvad Stål Industri. MMC Fodema AS har levert fabrikken.

Dekk
Fartøyet er utstyrt med dekksmaskineri levert av Rapp Hydema AS, og omfatter blant annet to 23 tonns trålvinsjer og en tredje trålvinsj med trekkraft på 30 tonn beregnet til bruk for dobbelt-trålen. I tillegg kommer fire sveipe- og to fremhalervinsjer, to Gilson-, tømme og uthalervinsjer, samt hjelpevinsj akter. Dekkskranen er levert av SM Triplex AS. Trålbruket er levert av Refa i Tromsø. Blokkutrustningen kommer fra Brødr. Markussen, og Erling Haug har supplert anker og kjetting.

Redningsutstyret omfatter to 16-manns RFD oppblåsbare redningsflåter, levert av Erling Haug. MOB-båten er av merket DSB Kopas, levert av Koppernæs, i kran fra Mjosundet Båt og Hydraulikk AS. Lanternene er fra DHR, lyskasterutstyret fra Norselight og vinduer og lysventiler fra Blom Marine. Sandblåsing og malingsarbeidet er utført av Vest Sandblåsing AS, og Hempel Ifa Coatings AS har levert alle malingsproduktene.

Innredning
Fartøyet er innredet for i alt 13 personer forlagt i en- og tomannslugarer arrangert på shelter- og bakkdekk. Også bysse og messe er innredet på bakkdekket. I innredningen er det benyttet paneler fra Norac og Danacoustic-plater oppunder dekk, mens dørene er fra Nor-Pro AS. Møblene er fra Rovde Møbelfabrikk AS. Beha-Hedo Industrier har levert bysseutstyret, mens vacuumtoalettsystemet er av Evac-fabrikat. Elmarin har levert hovedtavle og startere, og har planlagt og montert det elektriske anlegget.

Elektronikk
Alarmanlegget er fra Ulstein Automation. O. Øverland AS har levert og utført de elektroniske installasjonene. Blant utstyret nevnes to Furuno radarer FR- 2135S 10cm og FR-2115 3cm, Simrad GN30DGPS, Maxsea Pro Software med ARPA, Ben Anthea logg og Simrad Taiyo TD-L 1550 peiler. Gyrokompass er type Simrad Robertson RGC11 og autopilot også Robertson – AP9MkIII.

Fiskeletingsutstyret består avet Simrad ES60 farge ekkolodd, Simrad ES38B split beam svingerog Simrad EQ55SA ekkolodd. Det er montert Simrad integrert trålinstrumentering.  Kommunikasjonsutstyret fra Sailor er en GMDSS A3 pakke og inneholder blant annet Sailor VHF av typer RT2048 simplex og RT2047 duplex. Nera har levert Saturn Bm Inmarsat B. Videre er fartøyet utrustet med nødutstyr som omfatter 2 stk. Tron SART radartranspondere, Tron 40S Friflyt, Tron 1K manuell nødpeilesender og to Tron bærbare VHF. Navtexmottaker er fra Furuno type NX-500.