M/Tr. «NORDBORG»

Det er hele åtte år siden vi sist omtalte et nybygg fra det chilenske verftet Asmar Shipbuilding i Talcahuano. Den gangen var det islandske Gjögur hf som fikk levert den 76 meter lange fiskebåten «Hákon». Nå er det rederiet P/F Hvalnes, Klaksvik på Færøyene som har overtatt en pelagisk tråler med fabrikk ombord som fikk navnet «NORDBORG». Det skjedde den 15. april 2009. Båten er bygget etter Rolls-Royce designet NVC-355. Rolls-Royce har dessuten hatt leveringer som fremdriftsanlegg, hjelpemotorer, vinsjer, thrustere, styremaskin og ror samt automasjonssystemet.

Det er familien Rasmussen med Kristian Martin og sønnene Jón, Bogi og Eydun som står bak eierselskapet. Forøvrig dannet Hvalnes i samarbeid med andre i fjor et firma som skal håndtere salg av egen fisk og fiskemelsprodukter; Atlantic Pelagic Faroe.
«NORDBORG» blir omtalt som et av de mest sofistikerte fiskefartøyene som er blitt levert i år. Rederiet er svært fornøyd med kvaliteten på verftets arbeider og mener at den er bedre enn hva norske verft bygger. En av grunnene skal være at med norske verft importerer skroget fra andre steder, mens i dette tilfellet bygget Asmar skroget selv, og standarden på stålet og stålarbeidene er svært god.
Norske verft ble anmodet om tilbud da byggeplanene var klare i januar 2006 i tillegg til polske og spanske, men det chilenske verftet ble vinneren, og kontrakten ble undertegnet 27. mai 2006. Det har vært antydet at prisen var ca. 310 millioner norske kroner.
Fartøyet kan produsere sildefileter med kapasitet på mer enn 200 tonn per dag og har ca. 1200 m3 RSW kapasitet og ca. 2400 m3 fryselagerkapasitet. Båten er utstyrt med separate dekksutstyr for tråling og snurping og skal operere hovedsakelig i farvann nær Færøyene, i Nordsjøen og i Atlanterhavet, samt Barentshavet.
Ulike filetkvaliteter kan holdes separat i stedet for at alt fryses sammen, noe som sies å være en fordel når det gjelder salg til det europeiske markedet. Båten har kvoter for makrell, sild og kolmule på ca. 25.000 tonn
To vakuumpumper, hver på 2500 liter, bringer fisken fra de seks RSW tankene til sortering. Sortert fisk blir sendt til buffertanker før filetering eller direkte frysing. Det er syv fileteringsmaskiner som hver kan behandle tre fisk per sekund. Båten har også mel- og oljefabrikk ombord.
M/Tr. «NORDBORG» har klasse i DNV ✠1A1 ICE-C Fishing Vessel E0 og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 83,55 m
Lengde b.p.p. 73,50 m
Største bredde 18,40 m
Dybde i riss 7,15 m
Dybde i riss dk.5 15,65 m
Draft scantling 8,00 m
GT 5192
Dwt ca. 4.000
RSW 1230 m3
Frysekap. 2480 m3
IMO nr. 9404247

Tankkapasitetene er 750 pluss 240 m3 brennolje og 120 m3 ferskvann.

Dekk
Som allerede nevnt, er hydraulisk utstyr av type Rauma Brattvaag. Fartøyet er utstyrt med blant annet 2 x 69 tonns nettromler, en 45 tonns notørevinsj, 2 x 34 tonns snurpevinsjer og 2 x 18 tonns hjelpevinsjer. De to trålvinjene har hver 72 tonns kapasitet. Karmøy Winch har levert Karm Tristar med 31,5 tonn trekkraft for snurpenot og en foldekran. Samme firma har levert to fiskepumper.
Mesteparten av fiskeutstyret kommer fra Vónin på Færøyene, men Thyborøn tråldørene stammer fra «Christian í Grótinum». Dyneema har levert utstyr til tråldekket. Snurpenot er produsert av Garware-Wall i India på bestilling fra Vónin.
MMC Tendos har levert pumpesystemet, inkludert 2 x 2500 liters vakuum pumper som bringer fisken fra RSW tankene, samt pumpene for distribuering av fisken på fabrikkdekket. Fileteringsmaskinene er fra VMK, Sverige. Fabrikdekket er adskilt på langs med prosessering på babord side og fryseområdet på styrbord side med 12 vertikale platefrysere fra MMC Kulde. Optimars OptiControl system overvåker hele dekket og sørger for stabil produksjon.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av en Bergen B32:40 V12P dieselmotor som har ytelse på 6000 kW v/750 rpm og driver en Kamewa Ulstein CPP med dia. 4000 mm via Kamewa Ulstein AGSC gearbox med 2-trinns PTO. Hjelpemaskineri er type Bergen C25:33 L9A med kapasitet på 3130 kVA. Akselgeneratoren drevet fra PTO’en produserer 3750 kVA.
Fartøyet er utstyrt med to Kamewa Ulstein TT 1850 thrustere hver på 1000 kW, og styremaskineri er type Tenfjord. Farten er ca. 15 knop og bollard pull ca. 95 tonn. Aeron har levert ventilasjonsanlegget ombord.

Diverse
Fartøyet er innredet for en besetning på 28 personer, som forlegges i 20 lugarer. Som allerede nevnt, har Rolls-Royce levert automasjonssystemet, mens det elektroniske utstyret kommer fra Radioservice og Vikmar.
Førstnevnte har levert blant annet Simrad fishfinders, inkudert ES60 ekkolodd og en vitenskapelig ES60 for forskningsapplikasjoner, videre Simrad SX93 og SH90 sonar, Simrad Mesotech FS70 trålsonar og Sl30 nettsonar, samt Furuno CI-68 doppler indikator. Vikmar har levert JRC JMA-5312-5 X-band radar, JRC JMA 5332-12 radar, JRC JHS-182 AIS, C-Map kart (Jeppesen), JRC JLR-30 GPS kompass, JLR-20 GPS kompass og JLR-4340 GPS.
I tillegg leverte samme firma Hatteland monitorer, Marports fiskegear sensorer og to Tron SART radar transpondere og to Tron nødpeilesendere. Gyro og autopilot er type Simrad GC80 henholdsvis AP50.

DEL