M/Tr. «HAVTIND»

Tråleren «HAVTIND» har vært til ombygging på Island, ved Slippurin Akureyri ehf. og var ferdig ombygget for tilbakelevering til Aker Seafoods AS som manager tidligere i sommer. Registrert eier av båten er Nordland Havfiske AS, Melbu.

«HAVTIND» er ex «Polar Amaroq» som ble bygget ved Umoe Sterkoder som byggenummer 184 i 1997 og omtalt i SKIPSREVYEN i nr. 5/7 1997. Tråleren ble da bygget for Polar Seafood Trawl på Grønland og var utstyrt med Wärtsilä fremdriftsmaskineri. Fartøyet var designet av Nordvestconsult.

Ombyggingen
I maskinrommet er hele fryseanlegget blitt fjernet, og i stedet er et nytt NH3 fryseanlegg fra Frost ehf blitt installert i et nytt lukket fryserom. Samtidig ble forskjellige instrumenter flyttet, og det ble foretatt rørfornyelser. Frost har designet det nye systemet og har levert alt utstyret for arbeidet slik som kompressorer, pumper, vertikale platefrysere etc. Dette er forøvrig det andre oppdraget Frost har hatt for Nordland Havfiske.
I lasterom ble fire oljetanker under tanktoppen reparert og ombygget til olje/vannballast tanker med tilhørende rørendringer. Alle lys ble fornyet, og antallet fryseelementer ble øket.
På mellomdekk ble rekefabrikken fjernet. Dekket er sandblåst og malt, to nye lensepumper ble installert og rør til fire andre er delvis fornyet. Kledning på skott ble fornyet, og et nytt oil skin rom er bygget på babord side.
Fabrikken fra 3X-Technology ble installert, og den består av tre gutting maskiner fra Baader, en heading maskin fra Vélfag, sorteringslinje fra Marel hf og ni loddrette frysere fra Frost. Fabrikkens kapasitet vil bli ca. 70 tonn per døgn. Forut på mellomdekk er det blitt installert instrumenter til pakking og strapping samt en elevator for brett til lasterommet.
På tråldekket er det bygget nye bobbins kanaler for 3 stk. fisketrål samt to nye spill.

Innredning
Messe og oppholdsrom er endret og delvis fornyet. Alle lugarene har fått TV, og madrasser og sengetøy er skiftet ut. Det meste av Asdic instrumentene på broen er blitt skiftet ut, og ny bropult er bygget.
Skrogbunnen er blitt sandblåst, og hele fartøyet er oppmalt med produkter fra Star Carboline.
«HAVTIND» har DNV klasse ✠1A1 ICE-1B Stern Trawler. Det ser ikke ut til at ombyggingen har påvirket i særlig grad fartøyets opprinnelige spesifikasjoner som var:

Lengde o.a. 59,75 m
Lengde b.p.p. 52,60 m
Bredde 13,00 m
GT 1860
NT 558
Dybde i riss tråldk. 8,30 m
Draft 5,70 m
Lasterom 900 m3

Fartøyet har IMO nr. 9164304.