M/T «WISBY ARGAN»

Wisby Tankers AB, Lidköping overtok kjemikalie-/product tankeren M/T «WISBY ARGAN» fra Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry i Kina den 21. desember 2009 som byggenummer JL0001(T). Manager for skipet er Wisby Shipmanagement.

Skipet skal beskjeftiges av Atlas Sahara SA som gjennom Casablanca Tankers AB også er medeier i skipet. Tankeren skal gå i fart mellom Marokko, Kanariøyene og Spania.
Tre søsterskip følger, og tonnasjetypen er spesialdesignet for dette fartsområdet. Grunnen til at det kinesiske verftet fikk byggeoppdraget, var at det kunne tilby tidlig levering.

M/T «WISBY ARGAN»
Det er Skipskonsulent som har konstruert nybygget. Her var det flere kriterier som skulle oppfylles, blant annet max. lengde på 100 meter, skipet skulle kunne laste minimum 6.000 kubikkmeter på 6,1 meter draft og servicefarten skulle være ca. 12 knop.
Rederiet valgte NIS flagg blant annet på grunn av inspeksjonsopplegget der NIS overlater flere inspeksjoner til klasseselskapet enn for eksempel under svensk flagg. DNV notasjonene for fartøyet er ✠1A1, Tanker for Chemicals and Oil products, ESP, E0, VCS-1, TMON og nybygget har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 99,79 m
Bredde største 18,59 m
Dødvekt 7.348
Draft scantling 7,00 m
Lastkap. 98% full 7.097 m3
GT 4776
NT 2008
IMO 9426489

Tankkapasitetene er 291 m3 tungolje, 74 m3 dieselolje, 3515 m3 vannballast og 92 m3 ferskvann.

Diverse
Skipet har et Wärtsilä 9L26 hovedmaskineri med ytelse på 2925 kW v/1000 rpm og tre Volvo Penta D12 hjelpemotorer hver på 350 kW. En akselgenerator er på 750 kW.
Skipet er innredet for en besetnng på 12 personer. Wisby Tankers startet virksomheten i 2000 med innkjøp av secondhand skip. I 2004 kom så det første nybygget.

DEL