M/T «STOLT SNELAND»

Foto:Harald M Valderhaug
M/T «STOLT SNELAND» ble overlevert fra Aker Yards AS, Florø til Stolt Tankers B.V. den 30. september 2008 som det andre av kontrakten på to skip. Nybygget er byggenummer 150 fra verftet. Kleven Design var ansvarlig for designet.

Kontrakten ble inngått 30. mars 2005 mellom rederiet og daværende Kleven Florø. Prisen for begge skipene ble oppgitt som totalt nær en milliard kroner.
Høsten 2006 kontraherte rederiet ytterligere fire stainless steel tankskip til pris rundt $350 millioner totalt, og nå med Aker Yards som kontraktspartner. Det ble den gangen fra verftsgruppens side uttrykt at ordren kjennetegnet et viktig strategisk skritt for igjen å posisjonere seg for spesialiserte skip innen området Merchant Vessels. I media kunne man lese at ordren kunne åpne for bygging av 50 nye tankskip ved Aker Yards verftene. Senere er som kjent 70 prosent i det nevnte forretningsområdet solgt til russiske FLC West, men verftet i Florø ble holdt utenfor salget.

M/T «STOLT SNELAND»

Det må være hyggelig lesning for verftet at rederiet i forbindelse med resultatfremleggelsen for første halvår (per 31. mai) skriver at «Stolt Sagaland» (som ble levert 15. februar) har performet i overkant av forventningene til skipet.
Det nevnte halvårsresultatet viser for Stolt Tankers’ del et driftsresultat på $84,9 millioner, eller 14,8% over samme periode året før. Resultatet reflekterer både høyere fraktrater og flere trading dager for Stolt Tankers Joint Service. Gjennomsnittlige fraktrater var cirka 6% høyere enn året før.
M/T «STOLT SNELAND» er på ca. 44.000 dwt med ca. 44.500 m3 lastekapasitet. Skipet er arrangert med 39 lastetanker med en miks av rustfritt stål og coating. Lasteområdet er delt inn med 24 syrefaste tanker i en midtseksjon og til sammen 15 malte tanker i for- og akterskip som er svart stål. Skipet har 4 tverrskips kofferdammer, og skottene mellom tankene er stående korrugerte.
Idéen bak en slik oppdeling var at verftet skulle utnytte og videreutvikle kompetansen på rustfritt stål ved å bygge den syrefaste midtseksjonen i Florø mens kostnadsreduksjonen i hovedsak ligger i at resten av skroget med overbygg/casing/skorstein settes bort til verksteder i lavkostland.
Stålseksjonene er bygget ved verftet i Florø og delvis av seksjoner fra Salthammer Båtbyggeri og Klausen Mek. Verksted. Forskipet er bygget ved Damen Shipyard Okean i Ukraina og ble slept derfra til sammensetning i tørrdokken i Florø.
Skipet har klasse i DNV ✠1A1 Tanker for Chemicals and Oil Products ESP E0 CCO VCS-2 HL(1.5) TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,72 m
Lengde b.p.p. 175,22 m
Bredde på spant 32,20 m
Dybde i riss 15,60 m
Draft design 11,70 m
Dwt ca. 43.000
Lastekap. ca. 45.250 m3
IMO 9352212

Tankkapasitetene er 2200 m3 tungolje, ca. 200 m3 diesel olje, ca. 17.500 m3 vannballast og ca. 1150 m2 ferskvann.

717StoltSneland_dekk_266338940.jpg
Dekk
System for laste-automatisering/overvåkning er levert av Ariston, og lastetankene er utstyrt med Framo hydrauliske lastepumper og har faste tankspylemaskiner fra Scanjet. Tankene er videre utstyrt med heating coils fra Bismo Marine for føring av last med temperatur på ca. 80 grader C. Unitor har levert nitrogen anlegg for produksjon av inert gas, system for tankavlufting er fra Pressvac og tanktørkere kommer fra Novenco.
Aker Kværner Pusnes har levert dekksmaskineri, og dekkskraner er fra Bergen Group Dreggen. Vinduer og brennoljemodul kommer fra C.C. Jensen, og Nor-Marine har levert luker. Libra Plast hatt leveranse i form av utvendige dører, og Tranberg har supplert lanterner til nybygget.
I redningsutstyret inngår redningsflåter fra Viking Life Saving Equipment og livbåter fra Fassmer. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling, og overflatearbeidet er utført av Vest Sandblåsing. Katodisk beskyttelse er utført av Active Cathodic Protection.

Maskineri
Skipets fremdriftsmaskineri er en MAN Diesel 7S50 MC-C dieselmotor som yter 11.060 kW og er koblet til et MAN Diesel propellanlegg med vingediameter 5,65 m. Frydenbø styremaskineri betjener et Becker ror, og baugthruster er type Kamewa Ulstein på 1000 kW. Servicefart er ca. 15 knop.
Hjelpemaskineriet består av to MAN Diesel 7L21/31 motorer hver på 1330 kW, og en akselgenerator på 1100 kW produserer også strøm til båtens operasjon. En Nogva motor på 200 kW utgjør nødaggregatet.
Pumpeutrustningen i maskinrommet er levert av Desmi, kompressorer kommer fra Hatlapa og Tamrotor, og separatorer og evaporator er fra Alfa Laval. Aalborg Industries har stått for kjelutrustningen. Marinfloc har levert lenseseparator, mens lense ejector er fra Teamtec. Lasteventiler er fra Westad og kjølere fra Ing. Per Gjerdrum. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Unitor har levert CO2 anlegget for brannslukking.

717StoltSneland_bro_235502396.jpg
Innredning
Skipet er arrangert med innredning bestående av 24 enmannslugarer og tre dobbeltlugarer samt en 4-manns lugar for Suez crew. Vestnes Produkt har stått for den komplette innredningen, og Norsk Atlas har levert sanitæranlegget og incinerator. De elektriske installasjonene er utført av Hareid Elektriske Teknikk, og intercom-anlegg er fra Phontech.

Elektronikk
Automasjonsanlegget for maskinrommet er fra Samsung, og Kongsberg Maritime har levert alarmanlegget. Sigurd Solberg AS har levert og montert det elektroniske utstyret bestående av Furuno FAR-2827 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navpilot autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30 værkartskriver, Maris elektronisk kartsystem m/VDR, Furuno radiostasjon, Tron GMDSS VHF/UHF, Tron 40S nødpeilesender, SART radar transponder, Furuno FM-8800D VHF, Furuno Inmarsat C, Furuno Inmarsat Fleet 77, Furuno AIS, Furuno NX-700B navtex.

Aker Yards AS, Florø skal nå levere serien på fire skip til Stolt Tankers B.V. med to leveringer i inneværende år og to i 2009.

DEL