M/T «STOLT SAGALAND»

Stolt-Nielsen Transportation Group Ltd. overtok det første av to nybygg, M/T «STOLT SAGALAND», 15. februar 2008 fra Aker Yards AS, Florø som verftets byggenummer 149. Kontrakten ble inngått 30. mars 2005 mellom rederiet og daværende Kleven Florø. Prisen for begge skipene ble oppgitt som totalt nær en milliard kroner.

Forrige gang rederi og verft undertegnet kontrakt var så langt tilbake som i 1989, og det dannet grunnlaget for Kleven Florøs oppstart samme år.
Stolt Tankers ble grunnlagt i 1959 og fokuserer på parcel trade, – både oversjøisk og nærskipsfart. Rederiet opererer regulære servicer worldwide for Clean Petroleum Products, kjemikalier og andre liquids. Rederiet driver en meget avansert teknisk flåte, inkludert utstyret ombord, og opererer mer enn 70 deep-sea skip og mer enn 80 coastal tankers.
«STOLT SAGALAND» opplyses å være det største kjemikalieskipet som er bygget ved verftet i Florø med dødvekt på ca. 43.000 og ca. 45.350 m3 lastekapasitet. M/T «Orange Sun» som ble omtalt i SR nr. 1/2007, var riktignok over 20 meter lenger, men hadde mindre lastekapasitet.
«STOLT SAGALAND» er arrangert med 39 lastetanker med en miks av rustfritt stål og coating og er bygget etter et nytt design utviklet av Kleven Design i nært samarbeid med rederi og verft. Linjene ble utviklet av Marintek i samarbeid med verftets designavdeling.

Verftet
Verftet i Florø skal bygge flere enn disse to skipene for Stolt-Nielsen. For høsten 2006 kontraherte rederiet ytterligere fire stainless steel tankskip. Det ble den gangen fra verftsgruppen uttrykt at ordren kjennetegnet et viktig strategisk skritt for igjen å posisjonere seg for spesialiserte skip innen området Merchant Vessels.
Like før hadde Aker Yards inngått en avtale om overtagelse av Kleven Florø og Kleven Design. Prisen var 60 millioner kroner inkludert gjeld basert på ingen arbeidskapital. Ordreboken bestod da av en juice tanker (omtalte «Orange Sun») og de to nevnte kjemikalie tankskipene til total verdi cirka 1,3 milliarder kroner.
I ettertid er det blitt diskusjoner mellom partene, og saken ser ut til å gå til voldgift.

M/T «STOLT SAGALAND»
Stålseksjonene er bygget ved verftet i Florø og delvis av seksjoner fra Salthammer Båtbyggeri og Klausen Mek. Verksted. Forskipet er bygget ved Damen Shipyard Okean i Ukraina, og ble slept derfra til sammensetning i tørrdokken i Florø.
Lasteområdet er delt inn med 24 syrefaste tanker i en midtseksjon og til sammen 15 malte tanker i for- og akterskip som er svart stål. Skipet har 4 tverrskips kofferdammer, og skottene mellom tankene er stående korrugerte.
Idéen bak en slik oppdeling var at verftet skulle utnytte og videreutvikle kompetansen på rustfritt stål ved å bygge den syrefaste midtseksjonen i Florø mens kostnadsreduksjonen i hovedsak ligger i at resten av skroget med overbygg/casing/skorstein settes bort til verksteder i lavkostland.
Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,72 m
Lengde b.p.p. 175,22 m
Bredde på spant 32,20 m
Dybde i riss 15,60 m
Draft design 11,70 m
Dwt ca. 43.000
Lastekap. ca. 45.250 m3
IMO 9352200

Tankkapasitetene er 2200 m3 tungolje, ca. 200 m3 diesel olje, ca. 17.500 m3 vannballast og ca. 1150 m2 ferskvann.

Dekk
Alle lastetankene er utstyrt med Framo hydrauliske lastepumper og har faste tankspylemaskiner fra Scanjet. Tankene er videre utstyrt med heating coils fra Bismo Marine for føring av last med temperatur på ca. 80 grader C. System for laste automatisering/overvåkning er levert av Ariston, og Unitor har levert nitrogen anlegg for produksjon av inert gas. Pressvac har levert system for tankavlufting, og tanktørkere kommer fra Novenco.
Nor-Marine har levert luker til nybygget, mens C.C. Jensen har stått for leveransen av vinduer og brennoljemodul. Aker Kværner Pusnes har levert anker- og fortøyningsvinsj, og dekkskraner er fra Dreggen Crane. Libra Plast hatt leveranse i form av utvendige dører, og Tranberg har supplert lanterner til nybygget.
I redningsutstyret inngår livbåter fra Fassmer og redningsflåter fra Viking Life Saving Equipment. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling og med katodisk beskyttelse fra Active Cathodic Protection. Hydrofor er fra Jowa.

Maskineri
Skipets fremdriftsmaskineri er en MAN Diesel 7S50 MC-C dieselmotor som yter 11.060 kW og driver et MAN Diesel propellanlegg med vingediameter 5,65 m. Et Frydenbø styremaskineri betjener et Becker ror, og baugthruster er type Kamewa Ulstein på 1000 kW. Servicefart er ca. 15 knop.
Hjelpemaskineriet består av to MAN Diesel 7L21/31 motorer hver på 1330 kW, og en akselgenerator på 1100 kW produserer også strøm til båtens operasjon. En Nogva motor på 200 kW utgjør nødaggregatet.
Pumpeutrustningen i maskinrommet er levert av Desmi, kompressorer kommer fra Hatlapa og Tamrotor, og separatorer og evaporator er fra Alfa Laval. Aalborg Industries har stått for kjelutrustningen. Marinfloc har levert lenseseparator, mens lense ejector er fra Teamtec. Lasteventiler er fra Westad og kjølere fra Ing. Per Gjerdrum. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Unitor har levert CO2 anlegget for brannslukking.

Innredning
Skipet er arrangert med innredning bestående av 24 enmannslugarer og tre dobbelt lugarer samt en 4-manns lugar for Suez crew. Vestnes Produkt har stått for den komplette innredningen, og Norsk Atlas har levert incinerator. Sanitæranlegget er også en leveranse fra Norsk Atlas, og Goltens har fremskaffet kloakk behandlingsutstyret. De elektriske installasjonene er utført av Hareid Elektriske Teknikk, og intercom-anlegg er fra Phontech.

Elektronikk
Automasjonsanlegget for maskinrommet er fra Samsung, og Kongsberg Maritime har levert alarmanlegget. Sigurd Solberg AS har levert og montert det elektroniske utstyret bestående av Furuno FAR-2827 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navpilot autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30 værkartskriver, Maris elektronisk kartsystem m/VDR, Furuno radiostasjon, Tron GMDSS VHF/UHF, Tron 40S nødpeilesender, SART radar transponder, Furuno FM-8800D VHF, Furuno Inmarsat C, Furuno Inmarsat Fleet 77, Furuno AIS, Furuno NX-700B navtex.

Aker Yards AS, Florø skal levere søsterskipet til «Stolt Sagaland» i juli, og så følger serien på fire skip for samme rederi med to leveringer i inneværende år. Kontrakten inneholdt også to opsjoner da den ble inngått.

StoltSagaland_bro_269652184.jpgStoltSagaland_maskin_807779590.jpg

DEL