M/T «STOLT GROENLAND»

Foto: Harald M. Valderhaug
Med overtakelsen av M/T «STOLT GROENLAND» den 3. desember 2009 er tre enheter av 4-skips serien fra STX Norway Florø AS levert til Stolt Tankers B.V., Nederland. Forgjengerne var «Stolt Island» og «Stolt Norland», begge omtalt i SKIPSREVYEN i nr. 1/2009 henholdsvis nr. 4/2009.

I midten av september kom meldingen om at STX Norway Florø skal nedbemanne og legge om driften. Det vil skje når disse to siste kjemikalietankskipene er ferdigbygget, anslagsvis i mars 2010. Da vil driften bli rettet mot reparasjoner og vedlikehold for offshoreindustrien. Det vil føre til reduksjon i arbeidsstokken fra dagens 200 ansatte til rundt 60/80 personer.
For nær tre år siden da kontrakten for de nevnte skipene ble inngått, ble totalprisen oppgitt til ca. $350 millioner for fire skip, og i media kunne man lese overskrifter som “Kan åpne for bygging av 50 nye tankskip”. Partene inngikk nemlig en avtale om samarbeid innen forskning og design med tanke på å utvikle neste generasjon kjemikalietankskip. Siden ble det heller stille om de grandiose planene.
Om det har en sammenheng med nedleggelsen eller ikke, går tankene unektelig til STX’s virksomhet på hjemmebane. For selskapets virksomhet i Sør-Korea har plenty nok med Oil&Chemical carriers på rundt 50.000 dwt henholdsvis 38.000 dwt i bestilling, nærmere bestemt 43 enheter ifølge en liste datert juli 2009. Seriebygging i den formen som skjer der, kan slå beina vekk under verft som for eksempel Florø.

Stolt Tankers
Stolt Tankers & Terminals har en flåte på over 150 skip, inkludert mer enn 70 deep-sea parcel tankers, med total lastkapasitet på over 2,65 millioner dwt. Flåten transporterer i gjennomsnitt over 25 millioner tonn med last hvert år.
At tidene innen kjemikalietransportene har vært vanskelige, illustreres ved at rederiet nylig kansellerte en kontrakt ved SLS Shipbuilding Co. Ltd. i Sør-Korea for bygging av en 44.000 dwt parcel tanker. Skipet skulle opprinnelig leveres i november 2008 og tilhørte en kontrakt for bygging av fire skip. Tidligere var både skip nummer en og to også blitt kansellert av rederiet. Verftet disputerer kanselleringene og saken går til voldgift. Uansett viser det seg at rederiet allerede har nok av skip og klarer seg godt uten ytterligere nybygg, og spesielt hvis disse er kontrahert til høye priser.
Rederiet fremla nylig 3. kvartalsresultat som viste overskudd for driften av Stolt Tankers på $14,2 millioner. Dette var bedre enn forventet, og grunnen var høy eksport av kjemikalier fra Kina.

M/T «STOLT GROENLAND»
Skipet er bygget etter Aker TCOPss 44000 design utviklet av STX Norway Design Florø. Både Salthammer Båtbyggeri og Klausen Mek. Verksted har levert stålseksjoner. Skipet er bygget med rustfrie tanker, har DNV klasse ✠1A1, Tankers for chemicals and oil products, ESP, E0, CCO, NAUT-OC, VCS-2, HL (1,5), T-MON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,72 m
Lengde b.p.p. 175,22 m
Bredde på spant 32,20 m
Dybde i riss 15,60 m
Draft design 11,85 m
Dwt ca. 43.593
Lastekap. ca. 45.350 m3
IMO ca. 25881
IMO 13418
IMO 9414072

Tankkapasitetene er ca. 2200 m3 tungolje og ca. 17.500 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet har et MAN Diesel 7S50 MC-C fremdriftsmaskineri med ytelse på 11.060 kW som er koblet til et MAN Diesel propellanlegg med vingediameter 5,65 m. Frydenbø styremaskineri betjener et Becker ror, og baugthruster er type Kamewa Ulstein på 1000 kW. Servicefart er ca. 15 knop.
Strømforsyningen besørges av to MAN Diesel 7L21/31 hjelpemotorer hver på 1330 kW og en akselgenerator på 1100 kW. Nødaggregatet utgjøres av en Volvo Penta D9A MG RC motor på 230 kW med Stamford generator på 288 kVA.
Pumpeutrustningen i maskinrommet er levert av Desmi, kompressorer kommer fra Hatlapa og Tamrotor (arbeidsluft) og separatorer er fra Alfa Laval. Marinfloc har levert lenseseparator, mens lense ejector er fra Teamtec. Aalborg Industries har stått for kjelutrustningen. Lasteventiler er fra Westad og kjølere fra Ing. Per Gjerdrum. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS. Unitor har levert CO2 anlegget for brannslukking.

Dekk/innredning
Lastemonitorsystem er levert av Ariston, og lastetankene er utstyrt med Framo pumper og heating coils fra Bismo Industrier. Dekksmaskineri er type Aker Pusnes, og kraner er fra Bergen Group Dreggen. Vinduer og brennoljemodul kommer fra C.C. Jensen, og Nor-Marine har levert luker. Libra Plast hatt leveranse i form av utvendige dører, og Tranberg har supplert lanterner til nybygget. Stadt Sjøtransport har levert dekksutstyr.
I redningsutstyret inngår redningsflåter fra Viking Life Saving Equipment og livbåter fra Fassmer. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling.
Vestnes Produkt har stått for den komplette innredningen, og Norsk Atlas har levert sanitæranlegget og incinerator. Miele har hatt leveranse i form av vaskeriutstyr. De elektriske installasjonene er utført av AFS Elektro, og intercom-anlegg er fra Phontech.

Elektronikk
Automasjonsanlegget for maskinrommet er fra Samsung, og Kongsberg Maritime har levert alarmanlegget. Sigurd Solberg har levert og montert det elektroniske utstyret bestående av Furuno FAR-2827 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navipilot autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30 værkartskriver, Maris elektronisk kartsystem, Furuno radiostasjon, Tron GMDSS VHF/UHF, Tron 40S nødpeilesender, SART radar transponder, Furuno FM-8800D VHF, Furuno Inmarsat C, Furuno Inmarsat Fleet 77, Furuno AIS og Furuno NX-700B navtex.

Det siste skipet i serien fra STX Norway Florø AS skal leveres i april 2010.

DEL