M/T «STENA PROGRESS»

Etter en pause på nærmere to år fortsetter leveringene av Concordia Maritimes P-Max tankers med M/T «STENA PROGRESS» som byggenummer 447 fra Brodosplit Shipyard i Split, Kroatia. Nybygget ble overtatt den 23. september 2009 og ble døpt av fru Wei Ling Sim, Chartering Manager hos Total i Singapore. Dette er det 7. skipet i rekken av P-Max carriers bygget ved verftet. Den forrige leveringen var «Stena Perros» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2007. Nå gjenstår ytterligere tre nybygg.

Den første leveringen av denne typen fant sted i desember 2005 («Stena Paris»), og det tiende skipet er planlagt for levering i 2010. I likhet med nevnte «Stena Paris» og «Stena Perros» er også «STENA PROGRESS» chartret til Total, og det for en periode på fem år.
Skipet beskrives som Medium Range (MR) og er utviklet av Stenas tekniske avdeling. Den store bredden (40 m – for bred for Panama-kanalen) og relativt korte lengden for et skip av denne størrelsen (ca. 65.200 dwt) gir fordeler i form av bedre lasteinntagende i draftbegrensede havner. Det er da også hovedtanken bak MAX-konseptet. Et annet trekk er at de to hovedmotorene er plassert i helt adskilte vanntette rom, og videre er skipet utstyrt med doble ror og styremaskiner, to propeller og dobbelt kontrollsystem.
Skipet er bygget i henhold til Ice Class 1B regelverk som blant annet betyr at hun kan seile med fart på fem knop i en kanal (channel) med 0,6 meters tykk is i områder der skip uten isklasse er ekskludert.

M/T «STENA PROGRESS »
Fartøyet er konstruert med 10 lastetanker med epoxy coating og to slop tanker og et cleaningsystem (ETC = effective tank cleaning) som gjør at skipet raskt kan skifte mellom dirty og clean laster. Dette betyr dessuten at smittefaren fra en last til en annen reduseres. Tankene har korrugerte skott som reduserer mengden av restlast når båten er utlosset.
Nybygget er sertifisert med såkalt Green Passport fra DNV. Det betyr at alle farlige materialer ombord er identifisert og dokumentert. Klassebenevnelsen er DNV ✠1A1, Tanker for oil ESP, NAUTICUS (Newbuilding), PLUS-2, ICE-1B, ETC, E0, VCS2, RPS, NAUT-AW.
Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,90 m
Lengde b.p.p 175,50 m
Bredde 40,00 m
Dybde i riss 17,90 m
Dwt design ca. 54.000
Draft design ca. 11,30 m
Dwt scantling ca. 65.200
Draft scantling ca. 13,00 m
Kubikk ex slop tanker 68.700 m3
GT ca. 36168
NT ca. 19665
IMO nr. 9390020

Bunkerstankene har kapasitet på ca. 2000 m3 for heavy fuel, ferskvannskapasiteten er 360 m3 og ballastkapasiteten 26.200 m3.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to MAN Diesel 6S46 MC-C dieselmotorer hver med ytelse på 7860 kW v/129 rpm. Turbocharger er type MAN. Maskineriene er koblet til to Kamewa Ulstein propellanlegg, og styremaskinene er type Frydenbø. Service speed er ca. 14,5 knop ved design draft.
Skipet tilfredsstiller DNVs Redundant Propulsion Separate notasjon, og i ulykkestilfelle vil det være nok maskinkraft før skipet mister styringskraft. Strømforsyningen besørges av MAN Diesel hjelpemotorer med Uljanik/Siemens generatorer, og nødaggregatet er merke Koncar.
Pumpeleveransene kommer fra IMO AB og Hamworthy Pump System (centrifugal), kompressorer er fra Sauer & Sohn og separatorer fra Alfa Laval og Jowa (lensevann). ABB har levert air-condition anlegget, mens proviant kjølemaskineriet er fra Teknotherm.
Varmevekslere er av type APV Heat Exchanger, og Somas AB har hatt leveranse i form av last- og ballastventiler. System for peiling av tankene er fra Honeywell Marine Solutions, og kjelutrustning kommer fra TPK-NOVA/Saacke. Tyco har levert vanntåke- og skumsystemer fir brannslukking, og alarmanlegget er fra Consilium Marine.

Dekk
Tankene er epoxy coated og det er installert heating coils. Hver av de 10 lastepumpene har kapasitet på 800 m3/h.Tankradar kommer fra SAAB, og tankvaskemaskiner er levert av Scanjet. Et gas detection system er fra Omicron. Napa har stått for skipets lastcomputer.
Hydraulisk dekksmaskineri er av Rauma Brattvaag fabrikat, og kraner er fra 3.Maj – Hägglunds og ACTA (proviantkran). Ankerutrustning er supplert av Ketten Fabrik. Cathelco har levert katodisk beskyttelse med et ICCP (impresssed current cathodic protection) system.
Redningsutstyret innbefatter Greben livbåter m/daviter og Viking redningsflåter. Tyfon er fra Zöllner.

Diverse
Paneler på innvendige skott og innredningsdører er leveranser fra 3. Maj – Tibo. Atlas har levert incinerator, og vacuum toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum.
L3 Valmarine AS har levert IAS, og IBS er fra L3 Communications Navigation AS. Det elektroniske utstyret innbefatter Sperry Marine (Decca) radar, Skipper ekkolodd, Consilium logg, Sperry Marine (C. Plath) gyrokompass, Furuno værfax og Leica DGPS/GPS. Radiostasjon er fra Raytheon og intercom-anlegget fra Zenitel.

Brodosplit Shipyard skal levere bnr. 448 «Stena Polaris» i 2009 og bnr. 449 «Stena Penguin» og bnr. 450 «Stena Premium» i 2010.

DEL