M/T «STENA PREMIUM»

Med leveringen av M/T «STENA PREMIUM» fra Brodosplit Shipyard i Split, Kroatia er serien på 10 skip av P-Max typen fullført. Concordia Maritime, Göteborg overtok skipet fra verftet den 13. juni 2011 som verftets byggenummer 450. Registrert eier er CM P-MAX X Limited med Northern Marine Management Ltd. som manager.

Som sine forgjengere gikk også «STENA PREMIUM» inn på et langt certeparti – i dette tilfellet til ST Shipping. Den første P-MAX ble forøvrig levert i 2005 fra Brodosplit. Alle skipene er naturligvis bygget med dobbelt skrog. De har to maskinrom med to separate fremdriftssystemer. Manøvreringsegenskapene er de beste, og det integrerte brosystemet letteregjør manøvring i trange farvann.

Den store bredden (40 m – for bred for Panama-kanalen) og relativt korte lengden for et skip av denne størrelsen (ca. 65.000 dwt) gir fordeler i form av bedre lasteinntagende i draftbegrensede havner. Det er da også hovedtanken bak MAX-konseptet.
Fartøyet er konstruert med 10 lastetanker med epoxy coating og to slop tanker og et cleaningsystem (ETC = effective tank cleaning) som gjør at skipet raskt kan skifte mellom dirty og clean laster. Dette betyr dessuten at smittefaren fra en last til en annen reduseres. Tankene har korrugerte skott som reduserer mengden av restlast når båten er utlosset.
Nybygget er sertifisert med såkalt Green Passport fra DNV. Det betyr at alle farlige materialer ombord er identifisert og dokumentert. Skipet har klasse i DNV ✠1A1, ICE-1B, Tanker for Chemicals with FP above 60 °C and Oil, ESP, RPS, E0, NAUT-AW, VCS-2, PLUS-2, ETC, TMON, NAUTICUS(Newbuilding).
M/T «STENA PREMIUM fører Bermuda flagg med Hamilton som registreringshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,90 m
Lengde b.p.p 175,50 m
Bredde 40,00 m
Dybde i riss 17,90 m
Draft design ca. 11,30 m
Dwt ca. 65.055
Draft scantling ca. 13,00 m
Kubikk ex slop tanker ca. 70.200 m3
GT ca. 36168
NT 19466
IMO nr. 9413523

Bunkerstankene har kapasitet på ca. 2000 m3 for heavy fuel, ferskvannskapasiteten er 360 m3 og ballastkapasiteten 26.200 m3.

Maskineri
Hovedmaskineriet består av to MAN Diesel 6S46 MC-C dieselmotorer hver med ytelse på 7860 kW v/129 rpm. Turbocharger er type MAN. Maskineriene er koblet til to RRM propellanlegg, og styremaskinene er type Frydenbø. Service speed er ca. 14,5 knop ved design draft.
Skipet tilfredsstiller DNVs Redundant Propulsion Separate notasjon, og i ulykkestilfelle vil det være nok maskinkraft før skipet mister styringskraft. Strømforsyningen besørges av fire MAN Diesel hjelpemotorer med Uljanik/Siemens generatorer, og nødaggregatet er merke Koncar.
Pumpeleveransene kommer fra Hamworthy, kompressorer er fra Sauer & Sohn og separatorer fra Alfa Laval og Jowa (lensevann). ABB har levert air-condition anlegget, mens proviant kjølemaskineriet er fra Teknotherm.
Somas AB har hatt leveranse i form av last- og ballastventiler. System for peiling av tankene er fra Honeywell Marine Solutions, og kjelutrustning kommer fra TPK-NOVA/Saacke. Tyco har levert vanntåke- og skumsystemer for brannslukking, og alarmanlegget er fra Consilium Marine.

Dekk
Tankene er epoxy coated, og det er installert heating coils. Hver av de 10 lastepumpene har kapasitet på 800 m3/h.Tankradar kommer fra SAAB, og tankvaskemaskiner er levert av Scanjet. Et gas detection system er fra Omicron. Napa har stått for skipets lastcomputer.
Hydraulisk dekksmaskineri er av RRM fabrikat, og kraner er fra 3.Maj – Hägglunds og NoreqActa (proviantkran). Ankerutrustning er supplert av Ketten Fabrik. Redningsutstyret innbefatter Greben livbåter m/daviter og Viking redningsflåter. Tyfon er fra Zöllner.

Diverse
Paneler på innvendige skott og innredningsdører er leveranser fra 3. Maj – Tibo. Atlas har levert incinerator, og vacuum toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum.
L-3 Communications Valmarine AS har levert IAS og IBS. Det elektroniske utstyret innbefatter Sperry Marine (Decca) radar, Skipper ekkolodd, Consilium logg, Sperry Marine (C. Plath) gyrokompass, Furuno værfax og Leica DGPS/GPS. Radiostasjon er fra Raytheon og intercom-anlegget fra Zenitel.