M/T «STENA POLARIS»

Concordia Maritimes serie med P-Max tankers som bygges ved Brodosplit Shipyard i Split, Kroatia, er kommet til skip nr. 8 med leveringen av M/T «STENA POLARIS» den 24. februar 2010 som byggenummer 463. Skipet ble døpt og overtatt samme dagen, og gudmor var fru Helle Andersen, gift med Jan Andersen, Head of Shipping, ST Shipping. Eierselskapet for skipet er CM P-Max VIII Limited.

Forrige skip i serien var «Stena Progress» som ble levert den 23. september 2009 og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 5/2009. Nå gjenstår ytterligere to nybygg.

M/T «STENA POLARIS»
Skipet er det første av to med høyeste isklasse 1A. Nybygget er chartret for tre år til ST Shipping, som er en del av Glencore. Samme befrakter skal også har de to neste søsterskipene på tre års certeparti.
Skipet beskrives som Medium Range (MR) og er utviklet av Stenas tekniske avdeling. Den store bredden (40 m – for bred for Panama-kanalen) og relativt korte lengden for et skip av denne størrelsen (ca. 65.200 dwt) gir fordeler i form av bedre lasteinntagende i draftbegrensede havner. Det er da også hovedtanken bak MAX-konseptet. Et annet trekk er at de to hovedmotorene er plassert i helt adskilte vanntette rom, og videre er skipet utstyrt med doble ror og styremaskiner, to propeller og dobbelt kontrollsystem.
Fartøyet er konstruert med 10 lastetanker med epoxy coating og to slop tanker og et cleaningsystem (ETC = effective tank cleaning) som gjør at skipet raskt kan skifte mellom dirty og clean laster. Dette betyr dessuten at smittefaren fra en last til en annen reduseres. Tankene har korrugerte skott som reduserer mengden av restlast når båten er utlosset.
Nybygget er sertifisert med såkalt Green Passport fra DNV. Det betyr at alle farlige materialer ombord er identifisert og dokumentert. Klassebenevnelsen er DNV ✠1A1, ICE-1A, Tanker for oil ESP, RPS, E0, NAUT-AW, VCS2, PLUS-2, ETC, TMON, NAUTICUS (Newbuilding). Skipet fører Bermuda flagg og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,90 m
Lengde b.p.p 175,50 m
Bredde 40,00 m
Dybde i riss 17,90 m
Draft design ca. 11,30 m
Dwt ca. 64.917
Draft scantling ca. 13,00 m
Kubikk ex slop tanker ca. 70.200 m3
GT ca. 36168
NT ca. 19665
IMO nr. 9390020

Bunkerstankene har kapasitet på ca. 2000 m3 for heavy fuel, ferskvannskapasiteten er 360 m3 og ballastkapasiteten 26.200 m3.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to MAN Diesel 6S46 MC-C dieselmotorer hver med ytelse på 7860 kW v/129 rpm. Turbocharger er type MAN. Maskineriene er koblet til to Kamewa Ulstein propellanlegg, og styremaskinene er type Frydenbø. Service speed er ca. 14,5 knop ved design draft.
Skipet tilfredsstiller DNVs Redundant Propulsion Separate notasjon, og i ulykkestilfelle vil det være nok maskinkraft før skipet mister styringskraft. Strømforsyningen besørges av fire MAN Diesel hjelpemotorer med Uljanik/Siemens generatorer, og nødaggregatet er merke Koncar.
Pumpeleveransene kommer fra IMO AB og Hamworthy Pump System (centrifugal), kompressorer er fra Sauer & Sohn og separatorer fra Alfa Laval og Jowa (lensevann). ABB har levert air-condition anlegget, mens proviant kjølemaskineriet er fra Teknotherm.
Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS, og Somas AB har hatt leveranse i form av last- og ballastventiler. System for peiling av tankene er fra Honeywell Marine Solutions, og kjelutrustning kommer fra TPK-NOVA/Saacke. Tyco har levert vanntåke- og skumsystemer for brannslukking, og alarmanlegget er fra Consilium Marine.

Dekk
Tankene er epoxy coated, og det er installert heating coils. Hver av de 10 lastepumpene har kapasitet på 800 m3/h.Tankradar kommer fra SAAB, og tankvaskemaskiner er levert av Scanjet. Et gas detection system er fra Omicron. Napa har stått for skipets lastcomputer.
Hydraulisk dekksmaskineri er av Rauma Brattvaag fabrikat, og kraner er fra 3.Maj – Hägglunds og ACTA (proviantkran). Ankerutrustning er supplert av Ketten Fabrik. Cathelco har levert katodisk beskyttelse med et ICCP (impresssed current cathodic protection) system.
Redningsutstyret innbefatter Greben livbåter m/daviter og Viking redningsflåter. Tyfon er fra Zöllner.

Diverse
Paneler på innvendige skott og innredningsdører er leveranser fra 3. Maj – Tibo. Atlas har levert incinerator, og vacuum toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum.
L3 Valmarine AS har levert IAS, og IBS er fra L3 Communications Navigation AS. Det elektroniske utstyret innbefatter Sperry Marine (Decca) radar, Skipper ekkolodd, Consilium logg, Sperry Marine (C. Plath) gyrokompass, Furuno værfax og Leica DGPS/GPS. Radiostasjon er fra Raytheon og intercom-anlegget fra Zenitel.

Brodosplit Shipyard skal levere bnr. 449 «Stena Penguin» i fjerde kvartal 2010 og bnr. 450 «Stena Premium» i første kvartal 2011.

DEL