M/T «STENA PERROS»

Det går raskt unna ved Brodosplit Shipyard i Kroatia, for den 6. desember ble M/T «STENA PERROS» med byggenummer 446 overlevert til Concordia Maritime AB, Göteborg, bare et par måneder etter forrige levering til samme rederi. Dette er det sjette nybygget i serien på ti skip i P-MAX serien. Skipet ble døpt av Faustine le Guillard. Den første tankeren i denne serien ble levert i desember 2005 og den siste kommer i 2010.

Skipet er chartret av franske Total og beskrives som Medium Range og er utviklet av Stenas tekniske avdeling. Den store bredden (40m) for et skip av denne størrelsen gir fordeler i form av bedre lasteinntagende i draftbegrensede havner. Det er da også hovedtanken bak MAX-konseptet. Et annet trekk er at de to hovedmotorene er plassert i helt adskilte vanntette rom, båten er utstyrt med doble ror og styremaskiner, to propellere og dobbelt kontrollsystem.
Skipet er bygget i henhold til Ice Class 1B regelverk som blant annet betyr at hun kan seile med fart på fem knop i en kanal (channel) med 0,6 meters tykk is i områder der skip uten isklasse er ekskludert.

M/T «STENA PERROS»
Fartøyet er konstruert med 10 lastetanker med epoxy coating og to slop tanker og et cleaningsystem (ETC = effective tank cleaning) som gjør at skipet kan skifte mellom dirty og clean laster på kortest mulig tid. Dette betyr dessuten at smittefaren fra en last til en annen reduseres. Tankene har korrugerte skott som reduserer mengden av restlast når båten er utlosset.
Nybygget er sertifisert med såkalt Green Passport fra DNV. Det betyr at alle farlige materialer ombord er identifisert og dokumentert. Slik sertifisering er frivillig for rederiene. Klassebenevnelsen er DNV ✠1A1, Tanker for oil ESP, NAUTICUS (Newbuild), PLUS-2, ICE-1B, ETC, E0, VCS2, RPS, NAUT-AW.

M/T «Stena Perros» har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 182,90 m
Lengde b.p.p 175,50 m
Bredde 40,00 m
Dybde i riss 17,90 m
Dwt design ca. 54.000
Draft design ca. 11,30 m
Dwt scantling ca. 65.200
Draft scantling ca. 13,00 m
Kubikk ex slop tanker 68.700 m3
GT ca. 36168
NT ca. 19665
IMO nr. 9312456

Bunkerstankene har kapasitet på ca. 2300 m3 for heavy fuel, ferskvannskapasiteten er 370 m3 og ballastkapasiteten 26.100 m3.

Maskineri
Fremdriftsmaskineriet består av to MAN B&W Diesel 6S46MC-C dieselmotorer hver med ytelse på 7860 kW v/129 rpm. Turbocharger er type MAN B&W TCA. Maskineriene driver to Kamewa Ulstein propellanlegg, og styremaskinene er type Frydenbø. Service speed er ca. 14,5 knop ved design draft.
Skipet tilfredsstiller DNVs Redundant Propulsion Separate notasjon, og i ulykkestilfelle vil det være nok maskinkraft før skipet mister styringskraft.
Strømforsyningen besørges av MAN B&W motorer med Uljanik/Siemens generatorer, og nødaggregatet er merke Koncar.
Pumpeleveransene kommer fra IMO AB og Hamworthy Pump System (centrifugal), kompressorer er fra Sauer & Sohn og separatorer fra Alfa Laval. Teknotherm har levert proviant kjølemaskineriet. Varmevekslere er av type APV Heat Exchanger, Hermetic har supplert oilwater interface detector, og inertgassgenerator er fra Smith. Somas AB har hatt leveranse i form av laste- og ballastventiler.
Tyco Fire & Integrated Solutions har levert brannslukkingssystemet, og alarmanlegget er fra Consilium Marine.

Dekk
Tankene er epoxy coated og det er installert heating coils. Hver av de 10 lastepumpene har kapasitet på 800 m3/h.Tankradar kommer fra Saab, og nivåindikator for ballasttanker er fra Auxitrol. Tankvaskemaskiner er levert av Scanjet.
Hydraulisk dekksmaskineri er av Rauma Brattvaag fabrikat, og kraner er fra 3.Maj – Hägglunds og Acta (proviantkran). Ankerutrustning er supplert av Ketten Fabrik.
Hempel malingsprodukter er anvendt til oppmaling av nybygget, og Cathelco har levert katodisk beskyttelse (ICCP system).
Redningsutstyret innbefatter Greben livbåter m/daviter og Viking/Greben redningsflåter. Tyfon er fra Zöllner.

Diverse
Paneler på innvendige skott og innredningsdører er leveranser fra 3. Maj – Tibo. Atlas har levert incinerator.
L3 Valmarine AS har levert IAS, og IBS er fra L3 Communications Navigation AS. Det elektroniske utstyret innbefatter Sperry Marine (Decca) radar, Skipper ekkolodd, Consilium logg, Sperry Marine (C. Plath) gyrokompass, Furuno værfax og Leica DGPS/GPS. Radiostasjon er fra Raytheon og intercom-anlegget fra Zenitel.

I serien fra Brodosplit Shipyard fortsetter bnr. 447 «Stena Progress» og bnr. 448 «Stena Prosperity» i 2009 og med bnr. 449 «Stena Preference» og bnr. 450 «Stena Premium» i 2010.

DEL