M/T «STENA IMPERATIVE»

– kjemikalietanker fra Kina

Stena Bulk overtok det 5. skipet av typen IMOIIMAX, M/T «STENA IMPERATIVE», fra CSSC Offshore & Marine Engineering in Guangzhou den 22. januar 2016. Dåpen av nybygget fant sted 26. januar i Hong Kong med Kim Olsson som gudmor.

Deretter satte «STENA IMPERATIVE» kurs for Papua New Guinea for lasting av vegetabilske oljer som skal losses i Barcelona og Rotterdam.

Skipet etterfølger «Stena Impression», «Stena Image», «Stena Imperial» og «Stena Important» som ble levert i 2015, og som har vært omtalt i Skipsrevyen. Skipsprisen har i markedet blitt antydet til ca. US$38/40 millioner.

IMOIIMAX

konseptet ble utviklet av Stena Teknik sammen med skipsverftet GSI. Dette skipet er heleiet av Stena Bulk, og serien er på totalt 10 enheter. I november 2015 plasserte så Stena Bulk en ny ordre for samme skipstypen, og denne gang for tre enheter med opsjon på ytterligere to. Senere er det blitt nevnt at denne opsjonen ikke erklæres. Av de totalt 13 enhetene skal tre eies av Stena Bulk, to av søsterselskapet Concordia Maritime, to av Stena Weco og seks skal eies av GAR (Golden Agri Resources).

M/T «STENA IMPERATIVE»

Skipet er utrustet med 18 like store tanker (hvorav to slop tanker), hver på 3.000 m3. Skipet kan transportere vegetabilske produkter og kjemikalier i tillegg til olje- og petroleumsprodukter (IMO 2 og IMO 3 laster). De mange tankene gir fleksibilitet hva angår lastekombinasjoner. Skipene skal alle trade i Stena Wecos globale logistikk opplegg i en flåte på cirka 60 skip.

Skipet markedsføres med blant annet at det innovative designet vil redusere bunkersforbruket med 10-20 prosent sammenlignet med andre skip i denne størrelsen.

M/T «STENA IMPERATIVE» fører Bermuda flagg og er klasset i Lloyd’s Register med notasjoner +100A1, Double Hull oil and chemical Tanker, Ship Type 2, CSR, ESP, ShipRight(CM,ACS(B)), IWS, LI, ECO(BWT, EEDI, IHM, TC, VECS, SPM4, +LMC, UMS, IGS. Skipet har følgende

hoveddata:

Lengde o.a. ………………………………………………………………………………………………………………… 183,20 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………………………………… 178,50 m

Bredde…………………………………………………………………………………………………………………………….. 32,26 m

Dybde i riss ………………………………………………………………………………………………………………….. 18,20 m

Draft scantling ………………………………………………………………………………………………………………. 12,90 m

Dw …………………………………………………………………………………………………………………………… 49.749 t

Lastevolum …………………………………………………………………………………………………………………… 46.573 m3

Antall tanker ……………………………………………………………………………………………………………….. 18

GT …………………………………………………………………………………………………………………………………… 29666

IMO nr. ……………………………………………………………………………………………………………………….. 9666077

Bunkerstankene har kapasitet på ca. 1050 m3 for heavy fuel, 400 m3 LSHFO (low sulphur heavy fuel), 480 m3 marine diesel og 120 m3 marine gas

 

Maskineri

Hovedmaskineriet består av en MAN Diesel & Turbo 6S50 ME-B9.3 dieselmotor med ytelse på 7211 kW. De fire hjelpegeneratorsettene er også av MAN fabrikat type L23/30H MkII hver på 990 ekW. Skipets fart/forbuk oppgis til 14,5 knop og 28 mt per dag + domestic fuel forbruk at sea 3 t/d. Hydrodynamikken forbedres ved hjelp av Hub Vortex Absorbing Fin.

Lastepumpene er av Alfa Laval Framo fabrikat, hver med kapasitet 375 m3/h, og kjelutrustningen fra Alfa Laval Aalborg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo. Tank cleaning systemet utføres med tre Scanjet SC30T rengjøringsmaskiner. Lastetankene er coated med Phenolic epoxy fra Jotun (Tankguard Special Ultra).

De resterende åtte nybyggene skal leveres fra CSSC Offshore Marine Guangzhou innen utgangen av 2018. Dette skipsverftet har spesialisert seg på bygging av tankskip i størrelsen fra ca. 50.000 til 114.000 dwt og har en ordrebok på ca. 52 skip. Både Frontline 2012 og Hafnia Tankers har skip i ordre ved verftet.