M/T «STEN SKAGEN»

Rederiet Stenersen AS, Bergen overtok nok et nybygg fra JiangNan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai den 12. oktober 2009 med M/T «STEN SKAGEN» som verftets byggenummer H2437.

I SKIPSREVYEN har vi siden 2003 omtalt hele 14 Stenersen skip som er bygget ved verftet, fra «Sten Idun» i nr. 1/2003 til «Sten Skagen» i nr. 5/2009. Et søsterskip følger allerede i desember.
Denne siste tilveksten i flåten er noe større enn de foregående skipene, dødvekten er økt med nesten 2.000 tonn, lastekapasiteten med ca. 2.500 m3 og lengden er 4,75 meter større.
Men fortsatt består lastearrangementet av 12 tanker, arrangert parvis, pluss 2 slop tanker. Skipet kan laste 9 segregeringer, inkudert slop tankene. Max. losserate er 2250 m3/h.
M/T «STEN SKAGEN» skal inn på et langsiktig certeparti og er klasset i DNV ✠1A1, Tanker for Oil products ESP, Tanker for Chemicals, ICE 1A, E0, W1-OC, VCS-2, TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 148,80 m
Lengde p.p. 138,20 m
Bredde største 23,76 m
Dybde i riss 12,80 m
Draft design 9,00 m
Dødvekt ca. 18.460 m.t.
Draft scantling 9,25 m
Kubikk ca. 21.229 m3 basis 98%
GT ca. 13283
NT ca. 5845
IMO 9460239

Tankkapasitetene er ca. 554 tonn tungolje og ca. 81 tonn diesel.

Maskineri
Skipet har en MAN Diesel 6L48/60B hovedmotor med ytelse 6300 kW v/500 rpm som er koblet til et MAN Diesel VBS1460-ODF propellanlegg via et Renk RSVL-1060 reduksjonsgear.
Tenfjord styrmaskineri opererer et Becker ror. Skipet har fått montert en Kamewa Ulstein TT1650 baugthruster, og hjelpemaskineriet består av tre Wärtsilä generatorsett, to type 4L20C hver på 640 kW og en type 6L20 på 960 kW. I tillegg kommer en AVK akselgenerator på 1875 kW. Nødaggregatet er type Nordhavn GAS7-06E.
Kompressorer er levert av J. P. Sauer & Sohn, og pumpeutrustningen er fra Allweiler. Separatorleveransene kommer fra Westfalia og Jowa (oil water og UV sterilizer), og Alfa Laval har supplert evaporator. Aeron er leverandør av ventilasjonsanlegget, og vifter er fra Nyborg. Kjelutrustning kommer fra Aalborg Industries, mens Honeywell har forestått peilesystem for tankene. Box kjølere er fra NRF, og Kyma har levert Diesel Analyzer (MIP).
Unitor har levert CO2 brannslukkingsanlegg for maskinrommet og et skumsystem for skipets dekk. Alarmsystemet er en Tyco leveranse, og Omicron har supplert et fast detection system for ballasttankene.

Dekk/diverse
Laste- og ballastpumpene er fra Framo, og loading computer er levert av Kockum Sonics. Scana Skarpenord har levert ventil kontrollsystem med hydraulisk “power unit & actuators”. Hydraulisk dekksmaskiner i er levert av Aker Pusnes. Slangehåndteringskran og proviantkran er leveranser fra Bergen Group Dreggen, og Glamox har stått for navigasjonslys. Nybygget er oppmalt med malingssystemer og tankcoating fra PPG.
Redningsutstyret innbefatter Viking redningsflåter, mens leveranser fra Norsafe er GES 18 frittfall livbåter og MOB-båt m/davit.
M/T «STEN SKAGEN» er innredet for 20 personers besetning. NorSap har levert styrehusstoler, vaskeri- og bysseutstyr er fra Loipart, Evac har levert toalettsystemet og TeamTec har stått for incinerator.
Callenberg har produsert hovedtavle, Confido har levert administrasjonsnettverk og HSE og QA software kommer fra UniSea.

Elektronikk
Kongsberg Maritime har levert sitt K-Chief 500 system for automasjon og PMS. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord omfatter blant annet Furuno FAR-2827 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-7000 ekkolodd, Jeppesen kartsystem, Sperry Navipol I magnetisk kompass, Sperry Navigat X MK1 gyrokompass, Sperry Navipilot 4000 autopilot, Furuno DS-80 logg, Furuno GP-150 DGPS, Furuno Fax-408 værfax, Furuno FS-2570 MH/HF SSB radiostasjon, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno NX-700A Navtex, Tron 40S Epirb, Furuno FM-8800S VHF, Tron TR 20 nødkommunikasjon, Furuno Felcom-15 satcom C og Inmarsat Fleet 77.

JiangNan Shipyard (Group) skal levere bnr. 2438 til Stenersen i desember, mens bnr. 2439 og 2440 er bestilt av Knutsen OAS og skal leveres i april 2010.

DEL