M/T «STEN FJELL»

Med overtagelsen av M/T «STEN FJELL» fra JiangNan Shipyard (Group) Co. Ltd., Shanghai er leveringene av nybygg fra dette verftet til Rederiet Stenersen AS, Bergen (foreløpig?) kommet til en ende. Nybygget er verftets byggenummer H2438.

Allerede i 1998 ble de to første skipene levert til Stenersen fra verftsgrupperingen, og med leveringen av «STEN FJELL» er tallet kommet opp i totalt 19 enheter, hvorav 13 er av Idun-klassen. Alle disse skipene er designet av Skipskonsulent AS.
«STEN FJELL» er søsterskip av «Sten Skagen» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 5/2009. Disse to skipene er noe større enn de foregående skipene bygget ved JiangNan, dødvekten er økt med nesten 2.000 tonn, lastekapasiteten med ca. 2.500 m3 og lengden med 4,75 meter.
Men fortsatt består lastearrangementet av 12 tanker, arrangert parvis, pluss 2 slop tanker. Skipet kan laste 9 segregeringer, inkudert slop tankene. Max. losserate er 2250 m3/h.
M/T «STEN FJELL» skal inn på et langsiktig certeparti til Broström, et selskap som ble overtatt av A.P. Møller – Mærsk A/S i januar 2009, og som er formelt eiet av datterselskapet Maersk Product Tankers AB. Sammen danner disse to selskapene verdens ledende product tank selskap.

Nybygget fører Gibraltar flagg, er klasset i DNV ✠1A1, Tanker for Oil products ESP, Tanker for Chemicals, ICE 1A, E0, W1-OC, VCS-2, TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 148,80 m
Lengde p.p. 138,20 m
Bredde største 23,76 m
Dybde i riss 12,80 m
Draft design 9,00 m
Dødvekt ca. 18.460 m.t.
Draft scantling 9,25 m
Kubikk ca. 21.229 m3 basis 98%
GT ca. 13283
NT ca. 5845
IMO 9460241

Tankkapasitetene er ca. 554 tonn tungolje og ca. 81 tonn diesel.

Maskineri
Skipet har et MAN Diesel 6L48/60B hovedmaskineri med ytelse på 6300 kW v/500 rpm som er koblet til et MAN Diesel VBS1460-ODF propellanlegg via et Renk RSVL-1060 reduksjonsgear.
Hjelpemaskineriet består av tre Wärtsilä generatorsett, to type 4L20 hver på 640 kW og en type 6L20 på 960 kW. I tillegg kommer en AVK akselgenerator på 1875 kW, og nødaggregatet er type Nordhavn GAS7-06E på 100 kW.
Tenfjord styremaskineri opererer et Becker ror, og skipet har fått montert en Kamewa Ulstein TT1650 baugthruster.
Pumpeutrustningen er fra Allweiler, separatorleveransene kommer fra Westfalia og Jowa (oil water og UV sterilizer), og Alfa Laval har supplert evaporator. Kompressorer er levert av J. P. Sauer & Sohn.
Honeywell har levert tank sounding system, Aeron er leverandør av ventilasjonsanlegget og vifter er fra Nyborg. Kjelutrustning kommer fra Aalborg Industries, og box kjølere er fra NRF. Kyma har levert Diesel Analyzer (MIP).
Unitor har stått for CO2 brannslukkingsanlegg for maskinrommet og et skumsystem for skipets dekk. Alarmsystemet er en Tyco leveranse, og Omicron har supplert et fixed detection system for ballasttankene.

Dekk/diverse
Laste- og ballastpumpene er fra Framo, og laste computer er levert av Kockum Sonics. Scana Skarpenord har levert ventil kontrollsystem med hydraulisk “power unit & actuators”. Hydraulisk dekksmaskineri er av Aker Pusnes fabrikat. Slangehåndteringskran og proviantkran er leveranser fra Bergen Group Dreggen, og Glamox har stått for navigasjonslys. Nybygget er oppmalt med malingssystemer og tankcoating fra PPG.
Redningsutstyret innbefatter Viking redningsflåter, og Norsafe leveranser som GES 18 frittfall livbåter og MOB-båt m/davit.
M/T «STEN FJELL» er innredet for 20 personers besetning. NorSap har levert styrehusstoler, vaskeri- og bysseutstyr er fra Loipart, Evac har levert toalettsystemet og TeamTec har stått for incinerator.
Callenberg har produsert hovedtavle, Confido har levert administrasjonsnettverk og HSE og QA software kommer fra UniSea.

Elektronikk
Kongsberg Maritime har levert sitt K-Chief 500 system for automasjon og PMS. Navigasjons- og kommunikasjonsutstyret ombord omfatter blant annet Furuno FAR-2827 radar, FAR-2837S radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Jeppesen kartsystem, Sperry Navipol I magnetisk kompass, Sperry Navigat X MK1 gyrokompass, Sperry Navipilot 4000 autopilot, Furuno DS-80 logg, Furuno GP-150 DGPS, Furuno Fax-408 værfax, Furuno FS-2570 MH/HF SSB radiostasjon, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno NX-700A Navtex, Tron 40S Epirb, Furuno FM-8800S VHF, Tron TR 20 nødkommunikasjon, Furuno Felcom-15 satcom C og Inmarsat Fleet 77.

JiangNan Shipyard (Group) skal levere bnr. 2439 og 2440 til Knutsen OAS i april 2010. Jiangnan Changxing har en omfattende ordrebok på godt over 100 nybygg tilsvarende over 13 millioner dwt, inkludert store tank- og bulkskip.

DEL