M/T «SEA PLOEG» – M/T «STAR PLOEG»

Søsterskipet "Sun Ploeg"

Hansa Tankers AS, Bergen som kommersiell manager har tatt levering av skip nr. 3 og 4 i serien på syv kjemikalieskip med stainless steel tanker som bygges ved Fukuoka Shipbuilding Co., Ltd. i Japan. M/T «SEA PLOEG» ble overtatt 31. januar 2016, mens M/T «STAR PLOEG» ble overtatt 30. mars. 

Registrert eier av skipene er Inventor Chemical Tankers AS, Bergen og Diamond Ship Management, Singapore tar seg av teknisk drift.

Skipene har lastekapasitet på ca. 21841 cbm fordelt på 20 rustfrie lastetanker. Skipene er klasset i Nippon Kaiji Kyokai med notasjoner NS* (Tanker, Oil-Flashpoint on and below 60 Degree C and Chemicals Type II and II, Performance Standard for Protective coatings for dedicated Seawater Ballast Tanks in all types of Ships and Double-side Skin Spaces of Bulk carriers) (ESP) (IWS) (BWTS) (IHM), MNS* (MO). Skipene har indisk mannskap, fører Cayman Island flagg.

Maskineri

Skipene har MAN B&W 6S42MC7.1 hovedmaskineri med ytelse på 4440 kW. Hjelpemaskineriet består av tre Yanmar motorer type 6EY18ALW hver på 560 kWA. Farten oppgis til ca. 14 knop, eller 12 knop økonomisk.

Kjelutrustningen er fra Tortoise Engineering, og de 20 lastepumpenes kapasitet er 12×300 m3/h og 8×200 m3/h. Skipenes P&I forsikring er plassert hos i Gard P. & I. (Bermuda) Ltd.

Hoveddata

Lengde o.a. ……………………………………………………………….146,50 m

Lengde b.p.p. ……………………………………………………………. 138,00 m

Bredde på spant …………………………………………………………. 24,00 m

Dybde i riss ……………………………………………………………..  13,10 m

Draft summer ……………………………………………………………  9,70 m

Dwt ………………………………………………………………………… ca. 19.997 mt

Lastekap. …………………………………………………………………  ca. 21841 m3

GT …………………………………………………………………………. ca. 11930

NT …………………………………………………………………………… ca. 6294

Suez GT ……………………………………………………………………..  12361

Suez NT …………………………………………………………………….. 11879

IMO nr. «SEA PLOEG» ………………………………………………… 9724453

IMO nr. «STAR PLOEG» ……………………………………………….. 9749790

Segregerte ballast tanker har kapasitet på 6688 m3. Drivstoffkapasitet er 759 m3 ifo og 233 dieselolje.

Sun Ploeg Arial view
Søsterskipet «Sun Ploeg».
DEL