M/T «CLIPPER SUN»

Solvang ASA med partnere kjøpte nylig et nybygg resalg med byggenummer 1831, LPG carrier «Captain Leon Lemos», for overtagelse når skipet skulle overleveres til kontraherende rederi, Atlas Maritime i Hellas. Leveringen fra Hyundai Heavy Industries Ltd., Ulsan i Sør-Korea fant sted 30. april 2008, og skipet skiftet deretter navn til «CLIPPER SUN». Kjøperselskap er Clipper Sun II DA der Solvang er disponent med en eierandel på 20%. Prisen ble rapportert i markedet til $87,5 millioner.

Solvang har fortsatt fem gass skip i ordre ved Hyundai for levering i tidsrommet fra slutten av mai til januar 2009. Tre av disse er på ca. 60.000 cbm og to på ca. 75.000 cbm. Rederiet har i tillegg to nybygg på 17.000 cbm i ordre ved Meyer Werft for levering i juli og oktober. I SR 2/2008 ble to lignende skip omtalt, «Clipper Hebe» og «Clipper Helen».
I den senere tid er det kommet to kunngjøringer; at BW Gas LGC-pool blir avsluttet med effekt fra slutten av mai, en pool der Solvang hadde fire skip, og at Solvang sammen med Neu Gas Shipping Corp. Ltd. hadde etablert International Gas Carriers som et nytt selskap som skal være ansvarlig for markedsføring av de to partnernes fullkjølte LPG skip.
I forbindelse med 1. kvartalsrapporten fra Solvang ble det opplyst at for semi-ref. skipene 12.000 til 17.000 cbm var inntjeningen i 1. kvartal 28% bedre enn for samme periode i 2007 målt i US dollars. For skipene i 50.000-60.000 cbm segmentet var imidlertid inntjeningen 18% lavere enn i fjor. I den senere tid tyder markedsrapporter på at dette markedet er i ferd med å styrke seg.

M/T «CLIPPER SUN»
Skipet kan i tillegg til propan og butan også laste ammoniakk nedkjølt til minus 48ºC. Skipets bredde tilsier at hun ikke kommer gjennom dagens Panamakanal, men så betyr vel ”intended trade” at det ikke er behov for slik transit.
Nybygget er klasset i Lloyd’s Register til +100A1, ”Liquefied Gas Carrier”, Ship Type 2G, (-50ºC, 690 kg/m3, 0.25 barg), Independent Tanks Type A, Shipright (SDA, FDA, CM) +LMC, UMS, IGS, LI, *IWS, SCM, BWMP(S), NAV1, EP og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 225,27 m
Lengde b.p.p. 215,00 m
Bredde største 36,63 m
Dybde i riss 22,00 m
Cargo tank cap. 82.268 m3
Dødvekt sommer 58.677
Draft max 12,55 m
Draft propan 11,40 m
Corresponding DWT 36.100
GT 47173
NT 17309
IMO nr 9347516

Maskineri
Skipets fremdriftsmaskineri er en Hyundai B&W 6S60 MC-C 2-takts dieselmotor med ytelse 13.540 kW ved 105 rpm. Full lastet med LPG nedkjølt til minus 48ºC har skipet en fart på ca. 17 knop på 11,4 meter dypgående.
Hjelpemaskineriet består av fire Hyundai B&W 6L28/32H motorer hver på 1260 kW v/720 rpm.

Diverse
Lastanlegget er prosjektert og levert av Weir LGE i samarbeid med verftet. Lastepumpene er levert av Hamworthy Svanehøj, og de fire lastkompressorene kommer fra Burckhardt.
Fortøyningsvinsjene er av Aker Kværner Pusnes fabrikat. Hyundai har levert livbåtene, og innredningen er arrangert med 22 lugarer med køyplass til 36 personer totalt.

Hyundai H.I., Ulsan er som kjent verdens største skipsbygger og leverte 79 nybygg i 2007 med total dwt på vel 7 millioner. Ordreboken er på ca. 380 nybygg. Verftet gjør det også sterkt økonomisk i henhold til regnskapet for første kvartal 2008.

DEL