M/T «BIT VIKING»

Shanghai Edward Shipyard overleverte byggenummer H-136, M/T «BIT VIKING», til Tarbit Shipping AB, Skärhamn 18. september 2007. Nybygget er et søsterskip av «Bit Okland» som ble levert 15. desember 2006 og omtalt i SKIPSREVYEN 1/2007. Skipskonsulent AS har konstruert skipet i samarbeid med rederiet.

Skipet er bygget for transport av oljeprodukter og kjemikalier type 2 og er isforsterket. Lastetankene er epoxy coated og har kapasitet på 27.310 m3 basis 98% full. Skipet kan ta åtte segregeringer og har 16 lastepumper type Pres-Vac. Lastehastighet er ca. 6.000 m3/time og lossespeed ca. 3.000 m3/time.
Fartøyet er konstruert for korte havneopphold inklusiv den siste super stripping teknologi. Skipet har Saab Tank Radar G3.
M/T «BIT VIKING» fører svensk flagg, er klasset i GL ✠100A5 E3 ESP IW NAV-OC Chemical Tanker type 2/Oil Tanker with double hull MC E3 AUT* INERT RP2-50% Ice Class 1A (Swedish/Finnish) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 177,03 m
Lengde b.p.p. 166,99 m
Bredde p.sp. 26,30 m
Dybde i riss 12,80 m
Draft 9,720 m
Dwt 24.783
Kubikk 27.310 m3 98%
Dist. bow – manifold 89,00 m
IMO 9309239

Maskineri
Fremdriften besørges av to Wärtsilä 6L46B dieselmotorer som hver har ytelse på 5850 kW. Service-speed er ca. 16 knop. Skipet har to Schilling ror og er utstyrt med en Brunvoll baugpropell på 1450 kW.
Hjelpemaskineriet består av to Wärtsilä 8L20 dieselmotorer hver på 1360 kW, og i tillegg produserer to akselgeneratorer strøm ombord, hver på 1875 kVA. En Volvo Penta motor på 300 kW utgjør nødaggregatet.
Gesab har levert to kjeler til nybygget.

DEL