M/S «WILSON NORFOLK»

Wilson ASAs nybygningsprogram ved kinesiske Yichang Shipyard er med leveringen av M/S «WILSON NORFOLK» den 11. august 2011 kommet til skip nr. 6 i serien på åtte enheter. Skipet hadde verftets byggenummer 2006-B023. Prisen per enhet har vært rapportert som $12,5 millioner.

Først ute var «Wilson North» som ble levert i mai 2010 som byggenummer 2006-B01. Så fulgte «Wilson Nice» i 2010, «Wilson Narvik» i januar 2011, «Wilson Nantes» i mars som bnr. 2006-B022 og «Wilson Newport» i april 2011 som bnr. 2006-B024.
Wilson er ledende innen europeisk short-sea trade for tørrlast med skipsstørrelser fra cirka 1.500 dwt til ca. 10.000 dwt. Per august opererte Wilson gruppen 111 skip, hvorav 82 var eiermessig kontrollert.
Rederiet har et nybygningsprogram for skip i 4.500 dwt størrelsen også som starter med leveringer i 3. kvartal 2011. Ifølge media er det snakk om åtte nybygg også innen denne sektoren.
Wilson opplyser at når det gjelder 6/10.000 tonn sektoren har det vært knapphet på tonnasje, og at flåten vil trenge fornyelse. Men da tenker man gjerne på sikt. For situasjonen i 2./3. kvartal illustreres godt av en markedskommentator som opplyser at skip fra 4.000 dwt og oppover er hardt rammet slik markedet har vært. Time charter inntjeningen har ifølge denne kilden vært på det laveste nivået på ti år. Men heldigvis for Wilson er en stor del av flåten beskjeftiget innen kontraktsfart – i første halvår var andelen 55%. Og per midten av oktober virker det som om markedet har forbedret seg noe.
Ifølge rederiets 2. kvartals rapport var daglig time charter equivalent for flåten NOK 24.745 i kvartalet, ned fra NOK 28.487 for samme periode i 2010. Driftsresultatet for første halvår ble minus 11 millioner kroner mot pluss 40 millioner for tilsvarende periode i fjor. Wilson mener at “dagens inntjening i spotmarkedet er ikke bærekraftig på sikt”. På lengre sikt opprettholder selskapet fortsatt sine positive forventninger: “En moderat ordrebok i segmentet kombinert med forventninger om at industriproduksjon og etterspørsel i Europa som helhet vil komme tilbake til historiske nivå”.

M/S «WILSON NORFOLK» typen
Skipene beskrives som open-hatch-type med 2 rom og 2 luker, sistnevnte av Mac Gregor folding type. De er konstruert med dobbel hud og har ikke lastegear (gearless). Hovedmaskineriet er av type Wärtsilä 8L32 med ytelse på 3680 kW.
Alle skipene fører Malta flagg og er klasset i GL 100, A5, E1, G, BMW, SOLAS-II-2, Reg.19DBC, +MC, E1, AUT med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 123,10 m
Bredde 16,51 m
Dybde i riss 10,00 m
Draft sommer 7,40 m
DW 8.287 t
GT 6118
NT 2925
IMO nr «WILSON NORFOLK» 9430997
IMO nr «WILSON NORth» 9430947
IMO nr «WILSON NICE» 9430959
IMO nr «WILSON NARVIK» 9430961
IMO nr «WILSON NANTES» 9430973
IMO nr «WILSON NEWPORT» 9430985

Drivstoffkapasiteten er ca. 409 m3 fuel og ca. 63 m3 for auxiliaries. Vannballast kapasitet er ca. 2878 m3.

De to siste skipene fra Yichang Shipyard kommer i slutten av oktober henholdsvis i desember og får navnene “Wilson Newcastle” og “Wilson Nanjing”.

DEL