M/S «VOLANTIS»

M/S «VOLANTIS» ble overlevert til Volstad Maritime AS, Ålesund fra Fosen Mek. Verksteder AS 19. mars 2008 som byggenummer 78 fra verftet. Nybygget er et ST 256 L design, og skroget er bygget ved Landskronavarvet. Dette er det andre av de tre skipene som ble bestilt samtidig.

Det første var «Bibby Topaz» (SR nr. 5/2007). Selv om skipene bygges etter samme design, får de forskjellig utrustning. Samlet pris ble i sin tid oppgitt til ca. 1,4 milliarder kroner.
M/S «VOLANTIS» er innleiet for seks år (pluss opsjoner) til CTC Marine Projects (et datterselskap av DeepOcean ASA) som skal bruke henne på ConocoPhilips Ekofisk Life of Field Seismic testkabel prosjekt. Arbeidet går ut på å installere og legge kabler i et område på 12,6 km som skal utføres i løpet av 16 dager i april. Deretter følger arbeid på Kittiwake, et oppdrag med verdi ca. NOK 60 millioner for DecomOffshore. Her skal arbeid utføres i forbindelse med “decommissioning” av en lastebøye for tankskip.
Skipet skal også utføre ROV oppdrag med 2100kW UT-1 “Ultra Trencher” og en 2000-tonne karusell for fiberoptiske kabler. En kran er på 150t/10m, og hjelpekranen er på 10t/18m.

M/S «VOLANTIS»
Nybygget er spesialdesignet for operasjoner under harde værforhold og har høy manøvreringsdyktighet. Skipet er utstyrt for oppgaver innen trenching av rør med opp til en meters diameter med gravedybde på 2,5 meter på opptil 1500 meters dyp.
Skipet er klasset i DNV til ✠1A1, SF, E0, Dynpos, AUTR, CLEAN, COMF, V3 COMF C3, HELDK, SH og har følgende hoveddata

Lengde o.a. 106,60 m
Lengde b.p.p. 95,40 m
Bredde på spant 22,00 m
Dybde i riss til h.dk 9,60 m
Draft scanatling 7,30 m
DWT ca. 6.555
GT ca. 7800
NT ca. 2400
IMO 9399533

Tankkapasitetene er ca. 2300 m3 brennolje, ca. 450 m3 ferskvann og ca. 2670 m3 vannballast.

Maskineri
Fremdriften er dieselelektrisk med fire MaK 9M20C dieselmotorer hver med ytelse på 1530 kW og to CAT 3612 TA motorer hver på 3800 kW. Generatorene fra Scandinavian Electric Systems består av to på 3500 kW og fire på 1450 kW. De to fremdriftspropellene er type Ulstein Aquamaster US 355 P50 CP. SES har også levert motorer til hovedpropellene og frekvensomformere. Motor i nødaggregatet er type Mitsubishi F6B på 275 kW. Skipets fart er ca. 15 knop v/5,5m draft.
For å oppnå best mulig manøvreringsegenskaper er fartøyet utstyrt med to Kamewa Ulstein tunnel thrustere, en akter og en forut, type TT2800 DPN CP, hver på 2000 kW og to azimuth baugthrustere type TCNS092/62-220 CP, hver på 2200 kW
Trøndelag Isolering har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet, og ventilasjonsanlegget er en Novenco leveranse. LC Bygg & Rørentrepenør har stått for sanitærutstyret, og proviant kuldeanlegg er fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk.
Clayton Scandinavia har levert kjelutrustning, og pumper er fra Ing. Per Gjerdrum. Alfa Laval og RWO er leverandører av separatorer, mens kompressorer kommer fra Sperre og Atlas Copco. Umas har levert utstyr for peiling av tankene, og Tero Marine har levert reservedels-/vedlikeholdssystem. Pipecon har stått for eksosoppheng, mens Jowa Norge har bidratt med sitt doseringssystem.

Dekk
Hydramarine har levert en AHC offshorekran på 150 tonn med wire på 2000 meter, og hjelpekranen er fra Bergen Group Dreggen. Capstans, ankervinsjer og fortøyningsutstyr er leveranser fra Carral, Italia. LARS systemet fra Odim er installert i styrbord hangar for WROV, mens det i babord hangar skal installeres en OBS-ROV på et senere tidspunkt. TTS Ship Equipment har levert sideporter, og Fossen Shipping har supplert anker og kjetting til nybygget.
Helidekket med diameter 21 meter er tilpasset typene Super Puma A5332L/Sikorsky N92. Vinduer er levert av CC Jensen, Libra Plast har stått for utvendige dører og IMS for vanntette skyvedører. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra International Maling med malerarbeidet utført av Premator Scandinavia. Active Cathodic Protection har levert katodisk beskyttelse. Lyskasterne fra Norselight.
Redningsutstyret omfatter to livbåter à 90 personer fra Eide Marine Tech, MOB-båt type Springer MP741 og Viking redningsflåter.

328Volantis8_393688800.jpg

Innredning
Skipet er innredet for en besetning på 81 personer med enkle og doble lugarer samt sykelugar. Messen har egen kantine. Det er ellers flere oppholdsrom, trimrom, møterom og kontorer. R&M Ship Interior har levert innredningspakken og har sammen med verftet utført innredningsarbeidene ombord. Innredningspaneler er fra Contech.
Incinerator er fra Kay Lindegaard Incinerators AS, Jets Vacuum har forestått toalettsystemet og Beha har levert bysseutstyr. Styrehusstoler er fra Sørlandets Aluminiumprodukter.
De elektriske installasjonene er utført av Elpro Industrier, og hovedtavle er fra SES. Høglund Marine Automasjon AS har levert automasjonssystemet.

Elektronikk
Det elektroniske utstyret er levert Emil Langva, og det integrerte navigasjonssystemet NACOS 55-5 kommer fra SAM Electronics bestående av Trackpilot 1100, Multipilot 1100 x-band radar med Trackpilot 1100 operasjon, Multipilot 1100 fjernstyring fra brovingene, Multipilot 1100 fjernstyring fra planleggingsstasjonen, Multipilot 1100 for bro akterut, Chartradar 1100 aft bridge remote station, Chartradar 1100 s-band radar med Trackpilot 1100 operasjon, Charpilot 1100 ECDIS, Chartpilot 1100 planning station, Conningpilot 1100 front bridge, Chartpilot conning aft bridge, VDR 4300, AIS 3400, SATLOG 4100, EM log 4642, ekkolodd 4630 og DGPS SAAB R4.
VSAT kommunikasjonssystem er levert av General Industry Systems, og DP-anlegget er fra Kongsberg Maritime.

Fosen Mek. Verksted skal videre levere bnr. 79 og 80 til Taubåtkompaniet i april/mai henholdsvis desember (opsjon). Bnr. 77 for Volstad skal leveres i mai.

DEL