M/S «VIKING NEPTUN»

Byggenummer 365 fra Kleven Verft AS, M/S «VIKING NEPTUN», ble overlevert Eidesvik Neptun AS v/Eidesvik AS den 17. februar 2015. Dåpen foregikk i Stavanger lørdag den 28. februar. Subsea-/konstruksjonsfartøyet er det største i Klevens historie og er bygget etter design fra Salt Ship Design, type SALT 301 OCV – et design som er utviklet i nært samarbeid mellom rederi og byggeverft.

Skipet har imponerende dimensjoner som 145 meter lengde og 31 m bredde (anlegget ved Kleven er dimensjonert for bygging av Panamax bredde skip (= 32,3m)) og er utstyrt med en 400 tonns offshore kran samt en kran på 100 tonn. Videre er det karusell med kapasitet på 4.500 tonn for legging av fleksible rør. Med isklasse IEC 1B kan skipet operere i arktiske farvann.

Finansieringen er ordnet med lån på US$124 millioner trukket opp i Nordea og Eksportkreditt Norge/GIEK. Da nybygget ble kontrahert sommeren 2012, ble prisen oppgitt til ca. 1,1 milliarder kroner (en meglerrapport sier nå $164,5m – det beløpet kan ha blitt omregnet til kursen USD/NOK den gangen). Den gangen hadde rederiet en opsjon for bygging av et søsterskip som nok ikke ble erklært.

Selve overleveringen av skipet ble forøvrig kraftig forskjøvet i forhold til “2. kvartal 2014” som ble oppgitt da kontraheringen fant sted.

Beskjeftigelse

Skipet skal arbeide for Technip, og i desember 2014 ble den faste kontraktsperioden forlenget fra 110 til 180 dager. Kontrakten med Technip ble inngått av Eidesvik Offshore og Reach Subsea i partnerskap. Reach’ rolle er å utstyre fartøyet med sine ROV’er og personell for disse operasjonene, mens Eidesvik håndterer blant annet maritimt personell.

M/S «VIKING NEPTUN»

Skipet representerer Eidesviks hittil største satsing innen subsea-markedet, og skipet anses for å være blant de aller ypperste i dette markedet. Det har vært høyt fokus på miljøvennlige løsninger, og fartøyet er godt forberedt på å møte fremtidens strenge miljøkrav, også i sårbare områder som arktiske farvann.

Skipet fører Bahamas flagg og er bygget til DNV GL klasse med notasjoner ✠1A1, ICE-1B, SPS, COMF-V(2)C(3), HELDK-SH, CRANE, DEICE, E0, DYNPOS-AUTRO, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), BIS, TMON. Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. .......................................................................................................... 146,60 m

Lengde b.p.p. ...................................................................................................... 135,30 m

Bredde på spant ................................................................................................... 31,00 m

Dybde i riss h.dk. ................................................................................................. 13,00 m

DW ................................................................................................................. ca. 13.500 t

Draft ....................................................................................................................... 9,00 m

GT ........................................................................................................................... 19760

NT ............................................................................................................................. 5929

Displacement ....................................................................................................... 28.930 t

Dekksareal ........................................................................................................... 2600 m2

IMO nr. ............................................................................................................... 9664902

Tankenes kapasiteter er (alle tall cirka) 2617 m3 fuel, 1059 m3 ferskvann, 7193 m3 vannballast.

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet utgjøres av 6 x Wärtsilä 6L32 dieselgeneratorsett, hver med ytelse på 3170 ekW og 2 x Wärtsilä 8L20 dieselgeneratorsett hver på 1405 ekW. Nødgenereator er type Nordhavn på 375 ekW.

For å sikre best mulig manøvrering og “station keeping” består thrusterutrustningen av Brunvoll leveranser; 2 x FU 115 LTC-3000 og 3 x FU100-LTC-2750 hver på 2200 kW og 2 x AR-100-LNC-2600 hver på 2000 kW.

To reduksjongear er type Wärtsilä TH240 og de to fremdriftspropellanleggene type Wärtsilä S4E1190, hver med ytelse på 6000 kW.

Alfa Laval har levert separatorer og Ballast Water Treatment System, mens SCR-anlegget for NOx reduksjon kommer fra Yara (tidligere H+H). Aeron har levert ventilasjonsanlegget, og kjelutrustning er fra Ulmatec Pyro. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo.

Turoteknikk har levert Deluge vannspray m/pumpe for karusell, og brannslukkingssystemet er fra Autronica.

Dekk/innredning

Karusell som er nevnt ovenfor, er levert av britiske Maats Tech og installert under dekk, leveransen inkluderer også spooling system. Marine Aluminium har levert helidekk med 26,1 m diameter. De to offshore kranene på 400 tonns henholdsvis 100 tonns kapasitet er fra Cargotec type HMC 5150 henholdsvis HMC 3293. I tillegg har Cargotec levert 2 dekkskraner på 5t/16m. ROV moonpool måler 5,6 x 4,5 m, og Work moonpool er på 9 x 7,5 m.

I redningsutstyret ombord inngår Noreq livbåter m/davit og Maritime Partner MOB-båter m/davit. Skipet er innredet med 54 enkeltlugarer og 50 dobbeltlugarer.

HG Marine Electronics har tatt seg de elektroniske leveransene til nybygget, og DP-anlegget er levert av Kongsberg Maritime.