M/S «THOR MAGNI»

– seismic support fartøy fra Tyrkia til Færøyene

Besiktas Gemi INSAA overleverte det første av fire støttefartøyer innen seismikk til P/F Thor v/ CIT Maritime Leasing LLC den 19. februar 2015.

M/S «THOR MAGNI» er verftets byggenummer 33 og er bygget i henhold til Skipsteknisk design ST-204 CD. Alle de fire skipene skal arbeide for Petroleum Geo Services som støttefartøyer under operasjoner med blant annet offshore bunkring, mannskapsbytter (lugarkapasitet for 60 ombord), proviantforsyninger og reservedeler samt vedlikehold av seismisk utstyr. Fartøyene kan arbeide worldwide og har klassenotasjon ICE -1A. De skal blant annet arbeide for skip i Ramform Titan-klassen (omtalt i Skipsrevyen nr. 4-2013 og 6-2013).

Bygge- og befraktningskontraktene ble inngått i november 2012. Kontraktene er de største i rederiets historie. P/F Thor har forøvrig ytt service for PGS de siste 14 årene forut for kontraktsinngåelsen. Den opprinnelige kontraheringskontrakten inneholdt reders opsjoner for fire skip til, men det vites ikke om disse er blitt erklært.

M/S «THOR MAGNI» gikk inn på PGS certepartiet direkte etter overleveringen. Skipet fører Bahamas flagg med Nassau som registreringshavn og er bygget til klasse i DNV GL med notasjonene ✠1A1, ICE-1A, SPS, SF, RP, E0, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, Recyclable, BWM-T, TMON. Fartøyet har følgende hovedddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 64,40 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 57,60 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………… 14,50 m

Dybde i riss ……………………………………………………………………………………………… 7,20 m

GT …………………………………………………………………………………………………………….. 2089

NT ………………………………………………………………………………………………………………. 627

DW ……………………………………………………………………………………………………. ca. 1.750 t

Draft ……………………………………………………………………………………………………….. 5,70 m

Bollard pull ………………………………………………………………………………………………….. 50 t

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9679024

Bunkerskapasiteten er 1104 m3 tungolje og 437 m3 dieselolje.

Maskineri

STADT AS har levert det diesel-elektrisk fremdriftssystmet med blant annet hovedtavler, No-Loss drives, elektromotorer for hovedfremdrift og sidethrustere, trafoer og PMS. Det fremheves at den støyfrie STADT teknologien passer perfekt for skip som skal drive med avansert datainnsamling.

Fartøyet kan utføre oppgaver med bunkersbesparelser på opp til 60 prosent sammenlignet med fartøyene som skal erstattes.

M/S «THOR MAGNI» er utstyrt med 4 x Yanmar 6EY22ALW dieselgenerator motorer som driver 2 x Berg Propulsion BCP 760F CPP via 2 x Reintjes SVAL 750 reduksjonsgear. Nødaggregatet er av Scania fabrikat type DI 12 på 260 kW. Styremaskin er 2 stk. Rolls-Royce SR622 FCP og thruster er av type Schottel SPJ 132 RD-L. Enwa har levert water generator type MT 20 TSRH, og pumpeutrustningen kommer fra Allweiler.

Diverse

Fartøyet har et dekksområde på ca. 300 m2 og er innredet for 60 personer, inkludert mannskap som transporteres for moderskip. Vestdavit har levert daviter for arbeidsbåt PLR-15000 på 15 tonn SWL, og redningsbåt er fra Maritime Partner – Alusafe 770 MK II twin. Ombord er det også Dacon scoop redningssystem, og det er montert Mampaey slepekrok på 50 t kapasitet på dekk. I redningsutstyret inngår 7 x Viking 25 personers redningsflåter samt en for 16 personer. Dekkskran er type A-BUS med løftekapasitet 12 t swl. Jets har supplert toalettsystemet til fartøyet.

Navigasjonsutstyret inneholder blant annet Furuno RC 1800T GMDSS, Furuno FCR 2119-BB radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Anchütz gyro/autopilot og Ulstein broalarm.

Besiktas shipyard skal levere tre søsterskip til «Thor Magni» senere i år, to spesialtankskip på ca. 15.100 dwt til et kanadisk rederi og et Multi-purpose fartøy til Myklebusthaug Management i mars 2016, et skip med Rolls-Royce design, integrert fremdriftssystem og utstyr.