M/S «THOR FREYJA»

– seismic support fartøy fra Tyrkia til Færøyene

M/S Thor Freyja

Besiktas Gemi INSAA overleverte det tredje av fire støttefartøyer innen seismikk til P/F Thor v/CIT Maritime Leasing LLC den 29. september 2015 som byggenummer 36. De to forrige fartøyene var «Thor Magni» og «Thor Modi» som ble omtalt i Skipsrevyen numrene 3/2015 og 7/2015.

Alle de fire skipene er bygget i henhold til Skipsteknisk design ST-204 CD og arbeider for Petroleum Geo Services som støttefartøyer under operasjoner med blant annet offshore bunkring, mannskapsbytter (lugarkapasitet for 60 ombord), proviantforsyninger og reservedeler samt vedlikehold av seismisk utstyr.

Fartøyene kan arbeide worldwide og har klassenotasjon ICE -1A. De skal blant annet arbeide for skip i Ramform Titan-klassen (omtalt i Skipsrevyen nr. 4-2013 og 6-2013).

Bygge- og befraktningskontraktene ble inngått i november 2012 og er de største i rederiets historie. P/F Thor har forøvrig ytt service for PGS de siste 14 årene forut for kontraktsinngåelsen. Den opprinnelige kontraheringskontrakten inneholdt reders opsjoner for fire skip til, men det vites ikke om disse er blitt erklært.

M/S «THOR FREYJA» fører Bahamas flagg med Nassau som registreringshavn og er bygget til klasse i DNV GL med notasjonene ✠1A1, ICE-1A, SPS, SF, RP, E0, NAUT-AW, CLEAN DESIGN, Recyclable, BWM-T, TMON.

M/S «THOR FREYJA»

Hovedddata:

Lengde o.a. ………………………………………………………………………………………………………………. 64,40 m

Lengde b.p.p. …………………………………………………………………………………………………………………. 57,60 m

Bredde på spant ……………………………………………………………………………………………………… 14,50 m

Dybde i riss …………………………………………………………………………………………………………………. 7,20 m

GT ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 2089

NT ……………………………………………………………………………………………………………………………. 627

DW ………………………………………………………………………………………………………………………. ca. 1.750 t

Draft ………………………………………………………………………………………………………………………………. 5,70 m

Dekk ……………………………………………………………………………………………………………………. 300 m2

Bollard pull …………………………………………………………………………………………………………………………. 50 t

IMO nr. …………………………………………………………………………………………………………………… 9679050

Bunkerskapasiteten er ca. 1104 m3 tungolje og ca. 437 m3 dieselolje.

Maskineri

STADT AS har levert det diesel-elektriske fremdriftssystmet med blant annet hovedtavler, No-Loss drives, elektromotorer for hovedfremdrift og sidethrustere, trafoer og PMS. Det fremheves at den støyfrie STADT teknologien passer perfekt for skip som skal drive med avansert datainnsamling. Fartøyet kan utføre oppgaver med bunkersbesparelser på opp til 60 prosent sammenlignet med fartøyene som skal erstattes.

M/S «THOR FREYJA» er utstyrt med 4 x Yanmar 6EY22ALW dieselmotorer hver med ytelse på 1000 kW og 4 x Hyundai generatorer hver på 1250 kVA som er koblet til 2 x Berg Propulsion BCP 760F CPP via 2 x Reintjes SVAL 750 reduksjonsgear. Nødaggregatet er av Scania fabrikat type DI 12 62 M på 260 kW. Styremaskin er 2 stk. Rolls-Royce SR622 FCP som betjener RRM ror, og thruster er av type Schottel SPJ 132 RD-L.

Fart og forbruk oppgis som (alle tall “cirka”) 13,7 knop ved 19,56 m3 per 24 timer – økonomisk 10,8 knop v/9,6 m3.

Enwa har levert water generator type MT 20 TSRH, og pumpeutrustningen kommer fra Allweiler. Jets har supplert toalettsystemet til fartøyet. Brannslukkingsanlegget er type vanntåke system.

Diverse

Fartøyet har et dekksområde på ca. 300 m2 og er innredet for 60 personer, inkludert mannskap som transporteres for moderskip. I redningsutstyret ombord inngår kranoperert Dacon Rescue Scoop, som kan redde folk i sjøen uten å sette mannskapet i fare, Dacon Rescue Frame og Dacon Rescue Dummy. Redningsbåt er fra Maritime Partner – Alusafe 770 MK II twin, og 7 x 25 personers redningsflåter samt en for 16 personer er Viking leveranser.

En dekkskran er av type A-BUS med løftekapasitet 12 tonn SWL v/10m outreach eller 10t/17m. Ankervinsjer og capstan er fra DMT. Vestdavit har levert daviter for arbeidsbåt PLR-15000 på 15 tonn SWL, og det er montert Mampaey slepekrok på 50 t kapasitet på dekk. Baugankre er type Yapas Spek.

Navigasjonsutstyret inneholder blant annet Furuno RC 1800T GMDSS, Furuno FCR-2119 BB radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Anchütz gyro/autopilot og Ulstein broalarm.

Besiktas shipyard skal levere bnr. 35, «Thor Frigg» i februar. Verftets ordrebok viser også to spesialtankskip på ca. 15.100 dwt for canadiske Groupe Desgagnes og et Multi-purpose fartøy som skal leveres til Myklebusthaug Management i juni 2016 med bnr. 75. Dette skipet har Rolls-Royce design, integrert fremdriftssystem og utstyr.

 

DEL