M/S «STRIL MERKUR»

Simon Møkster Shipping AS, Stavanger kunne overta M/S «STRIL MERKUR» som byggenummer C-450 fra Astilleros Gondan S.A. i Spania den 12. juli 2011. Nybygget er av VS 482 II FSV design, og registrert eier av skipet er Banco Santander S.A, Santander, Spania.

Skipet gikk inn på 8-års charter til Statoil som for øvrig også har søsterskipet «Stril Herkules» på kontrakt. Dette skipet ble kontrahert ved Flekkefjord Slipp & Maskinfabrikk, men ferdigstilt ved Westcon og omtalt i SKIPSREVYEN nr. 6/2008.
I begrepet Field Support ligger tjenester som Standby, Rescue, Tug, Service og Oil Recovery. Klassenotasjonene i DNV er ✠1A1, E0, Tug, Standby Vessel, Fire-Fighter I and II, OILREC, SF, COMF-V(3), HELDK-SH, E0, Dynpos-AUTR, Clean Design. Skipet fører Malta flagg med Valetta som hjemstedshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 97,55 m
Lengde b.p.p. 84,85 m
Bredde på spant 19,20 m
Dybde i riss 8,00 m
Dw ca. 2.100 t
Draft scantl. 6,50 m
Dekksareal 300 m2
GT 6272
NT 1882
IMO 9407897

Tankene har kapasitet for ca. 700 m3 diesel olje, ca. 350 m3 ferskvann, ca. 2900 m3 vannballast, ca. 480 m3 liquid mud og ca. 1449 m2 ORO.

Maskineri
Skipet har en hybrid dieselelektrisk løsning med to fremdriftssystemer som hver består av en MaK 9M32 dieselmotor med ytelse på 4500 kW v/600 rpm, Scana Volda reduksjonsgear og propellanlegg av samme fabrikat med vingediameter 4000 mm. To 2000 kW Siemens elektromotorer er koblet til PTI på gearene.
Farten er oppgitt til 21,5 knop i rolig sjø. I standby posisjon er forbruket 4-7 tonn gassolje.
Styremaskineri er type Tenfjord, og thrusterutrustningen er Brunvoll leveranser: en forut på 1200 kW, en Azimuth på 1800 kW og to akter hver på 800 kW.
Hjelpemaskineriet utgjøres av fem CAT motorer, to type 3516 C på 2350 bkW, to type 3508B på 968 bkW og en type C18TTA på 601 bkW. Motorene er koblet til fire AVK generatorer og en Stamford generator. Nødaggregatet er et CAT sett med motor type C9 DITA på 230 ekW.
Pumpeutrustningen kommer fra Allweiler, Sperre og Tamrotor er leverandører av kompressorer og separatorene er fra Westfalia. Ventilasjonsanlegget er fra Aeron, og Teknotherm har levert proviantkjøleanlegget. Parat Halvorsen har vært leverandør av kjelutrustningen, og isoleringsarbeidet er utført av Lido. Skipet er utstyrt med urea basert SCR katalysatorsystem.
Maskinrommet er brannsikret med et inergen anlegg, og varslingsanlegget kommer fra Tyco.

Diverse
Heli-dekket er en Maritime Products leveranse, og ROV er av type Sperre Subfighter 7500. Vindusleveransen er det Bohamet som har stått for, og IMS har supplert vanntette skyvedører. Rolls Royce Marine har levert dekksutstyr og kran på 10t/16m. Både lanterner og lyskastere er Tranberg produkter. Nybygget er oppmalt med Star Carboline malingsprodukter.
I redningsutstyret inngår Viking redningsflåter, MOB-båter fra Mare Safety og Vestdavit davitsystem. Apto Maritime har levert Securus hazard awareness/risk reduction system til skipet. Blant oljeutslipputstyret er Transrec 150 Framo og Norlense 400 bom.
«STRIL MERKUR» er innredet for 40 personer fordelt på 18 enkeltlugarer og 11 dobbeltlugarer (i reserve). I tillegg kommer hospital, messe, 2 dagrom og gym. Innredningsarbeidene er utført av Lido, Beha har stått for bysseutstyr og Jets Vacuum har levert toalettsystemet.
Høglund Automasjon har levert automasjonsanlegget ombord. De elektriske installasjonene er utført av et spansk firma, og Furuno Spania har både levert og installert det elektroniske utstyret ombord. DP-anlegget er en Kongsberg Maritime leveranse.