M/S «STAR KIRKENES» – «STAR KILIMANJARO»

Grieg Shipping Group AS, Bergen som manager for eierselskapet Grieg International II/Grieg Shipping AS har overtatt de to første av de fire skipene i K-class som ble kontrahert i mai 2006 ved Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd. i Ulsan, Sør-Korea. Byggenummer 8001, M/S «STAR KIRKENES», ble levert den 25. juni og byggenummer 8002, M/S «STAR KILIMANJARO», den 15. september 2009. Skipene ble døpt samtidig i en seremoni den 22. juni; «Star Kirkenes» av fru Keiko Diamond og «Star Kilimanjaro» av Vibeke B. Michelsen.

For tre år siden ble leveringsdatoene for disse to skipene satt til juli og september. Med andre ord, her er et verft som holder tidsplanen. Skipene skal opereres av det relativt nye (etter delingen av tidligere Star Shipping) Grieg Star Shipping.
Jomfruturen tok «Star Kirkenes» til British Columbia i Canada og «Star Kilimanjaro» først til Qingdao i Kina og deretter til New Westminster, BC. Skipene er de største i rederiets open-hatch flåte bestående av totalt 23 skip pluss nybygg.
Denne typen skip med såkalte “box-shaped holds” er spesielt godt egnet til enhetslaster, det være seg tremasse, papir i ruller, containers etc., men kan også frakte bulklaster. Gantry kranene er utviklet spesielt med tanke på rask og effektiv cargo handling med regnbeskyttelse og diverse løftearrangementer tilpasset forskjellige typer last. Hver av de to kranene har kapasitet på 70 m.tonn SWL og betjener skipets 11 luker/rom. I to av rommene, nr. 4 og 8, er det tween deck.
Både skip og kraner er bygget med tanke på en levetid på 30 år (tilsvarer gjennomsnittlig opphuggingsalder for bulkers i 2008, men det gjennomsnittet hadde steget betydelig i løpet av den lange oppgangsperioden).
M/S «STAR KIRKENES» og «STAR KILIMANJARO» fører NIS flagg og er klasset i Det Norske Veritas ✠1A1 General Cargo carrier, Container, HC-B*, HA(+), IB(+),TMON, E0, NAUT-(CC) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 208,73 m
Lengde b.p.p. 197,40 m
Bredde 32,20 m
Dybde i riss 19,50 m
Dwt ca. 49.924
Draft scantling 12,34 m
GT 37158
NT 13824
Lasteromskubikk
65.357 m3
Cont. cap. 1450 teu
IMO nr. «STAR KIRKENES» 9396127
IMO nr. «STAR KILIMANJARO» 9396139

Maskineri
Hovedmotoren er en Hyundai MAN 5S60 M-C dieselmotor som yter 11.900 kW ved 105 rpm og er utstyrt med ABB TPL turbo charger. Farten kommer opp i ca. 16 knop med et daglig forbruk på ca. 46 tonn tungolje.
Skipet er utstyrt med to Kamewa Ulstein thrustere, en TT 2000 på 1500 kW forut og en TT 1100 på 750 kW akter.
To hjelpemotorer er type Hyundai Himsen 7H21/32 hver med ytelse på 1440 kW v/900 o/min med generatorer på 1350 kW, og den tredje er av samme fabrikat type 5H21/32 på 800 kW med generatoreffekt på 750 kW. Nødaggregatet har en Cummins motor med generatorytelse 750 kW.
Kompressorleveransene er fra Sauer & Sohn (3 stk.) og Atlas Copco, mens Alfa Laval har levert separatorer. Kangrim Industries har levert kjeler.

Diverse
De to gantrykranene er av type Tsuji. Skipet har også to proviantkraner og en maskinromskran. Vinsjleveransene er fra Rolls-Royce type Rauma Brattvaag.
Furuno har levert to radarer, FE-700 ekkolodd, DS-50 logg , GP-150 GPS, FA-150 AIS, 2 x FM-8800S VHF’er og Fleet 77 Felcom-70 Inmarsat. ECDIS er fra Maris.

De to siste nybyggene i denne serien fra Hyundai Mipo Dockyard skal leveres i mars og mai 2010.

DEL