M/S «SOLVÆR»

Sletta Verft AS, Mjosundet leverte oppdrettsbåten M/S «SOLVÆR» til Salmar Farming AS, Kverva 5. juli 2007 som 111. Båten er bygget i aluminium med enkeltskrog.

M/S «SOLVÆR» har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 12,50 m
Bredde 5,00 m

Maskineri
Fremdriften besørges av en Nogva Scania DI 12 65M dieselmotor som utvikler 320 hk og er koblet til Nogva 1131 propellanlegg med diam. 1150 mm via Nogva HC-168B reduksjonsgear med oversetning 2,95:1. Båten har Tenfjord styremaskin og Sleipner SP 550 TC sidepropell. Pumper er fra Jabsco.

Diverse
Colt Industrier har levert vinduer, og viskere er fra Roca. Lorentzen Hydr. og Mek. Verksted AS har levert capstan, og båten har en Palfinger 9,5 tm kran. Erling Haug har stått for anker, og dører er fra Nor-Pro. Båten er oppmalt med produkter fra International Maling, og arbeidet er utført av Grip Maling. Erling Haug har også levert brann- og sikkerhetsutstyr.
Byggma har levert Fibo innredningspaneler, og møbler kommer fra Troldmyr Møbelfrabrikk. Styrehusstol er type NorSap.
Elmarin AS har hatt oppdragene med både de elektriske og elektroniske installasjonsarbeidene.

Sletta Verft AS skal levere bnr. 114 en arbeidsbåt til Bjørøya Fiskeoppdrett i mars, bnr. 115 en arbeidsbåt til Salmar Farming i mai, bnr. 117 en arbeidsbåt til Arne i juli, bnr. 113 en fiskebåt til Buaodden i august og bnr. 116 en arbeidsbåt til Salmar Farming i september.

DEL