M/S «SMARAGD»

– tråler fra Havyard

Den kombinerte ringnotsnurperen/tråleren M/S «SMARAGD» ble levert fra Havyard Ship Technology, Leirvik i Sogn den 17. juli 2015 til Smaragd AS som byggenummer 121. Dåpen fant sted i Leinevika i Herøy 8. august med Aase Smådal Nyberg som gudmor.

 

Skroget er bygget ved CEMRE Mühendislik Gemi i Tyrkia. Kontraheringen ble annonsert i mars 2013, og planlagt levering var da april 2015. På sjøprøvene ble det påvist tekniske feil på gear og propellanlegg, noe som førte til noe forsinket overlevering og dåp.

Fartøyet er et Havyard 535 design utviklet av Havyard Design & Solutions. Tråleren er arrangert med overbygget shelterdekk, innebygget notbinge og pumping av trål over hekken (i tillegg til pumping fra not midtskips). Begge systemene er spesielt utformet for skånsom håndtering av fisken. I tillegg har fartøyet det mest moderne utstyr for fiskeleting.

 

M/S «SMARAGD»

Med tanke på forskningsoppdrag er fartøyet forberedt for installasjon av senkekjøl, og er utrustet med ekstra laboratorium og lugarfasiliteter. Fartøyet fører NOR flagg, har Fosnavåg som registreringshavn og er bygget til DNV GL klasse ✠1A1, Fishing Vessel, E0, Ice(C), TMON.

 

Hoveddata:

Lengde o.a. ……………………………………………………………………………………………… 74,00 m

Lengde b.p.p. ………………………………………………………………………………………….. 66,00 m

Bredde …………………………………………………………………………………………………… 15,80 m

Dybde i riss h.dk. ……………………………………………………………………………………… 9,00 m

Dybde i riss sh.dk. ………………………………………………………………………………….. 11,80 m

Draft ……………………………………………………………………………………………………… 67,20 m

GT …………………………………………………………………………………………………………….. 3580

NT …………………………………………………………………………………………………………….. 1074

Lasterom ……………………………………………………………………………………………….. 2100 m3

IMO nr. ………………………………………………………………………………………………… 9717084

Tankkapasitetene er 400 m3 brennolje, 50 m3 ferskvann og 1350 m3 vannballast.

 

Maskineri

Framdriftsløsningen har to-trinns gear hvorved man kan tilpasse propellturtall i forhold til kraftbehov og type drift. Dette gir god drivstofføkonomi og lave vedlikeholdskostnader. Miljøaspektet er ytterligere vektlagt gjennom installasjon av utstyr for avgassrensing fra framdriftsmotorer. Effektiv gjenvinning av spillvarme fra dieselmotorer og utstrakt bruk av vannbåren varme vil også gi et positivt bidrag i drivstoff- og miljøregnskapet.

Hovedmotoren er en Caterpillar 8M32C dieselmotor som er koblet til Finnøy G80 reduksjonsgear og Finnøy P95.36.360.4D CPP. Hjelpemaskineriet har to CAT C32 motorer hver på 994 kW. Nødaggregatet utgjøres av en Cat C9 motor og Stamford generator. CAT leveransene kommer fra Pon Power. Max. fart er ca. 16,3 knop og eco speed er ca. 12 knop.

Norwegian Electric Systems har levert thrustermotorer, startere, generatorer, transformatorer, hoved- og nødtavler og landstrømanlegg. Havyard Power & Systems i Ålesund har levert alarm- og automasjonsanlegg. Styremaskin og ror er av RRM fabrikat, og manøvreringen gjøres best mulig ved hjelp av tre Brunvoll FU63 sidethrustere.

SRC anlegget for NOx reduksjon kommer fra Wilhelmsen Technical Solutions, og varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra A/S Norco Oslo. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron Miljøteknikk, og kjelutrustningen er fra Ulmatec Pyro. Xtronica har fremskaffet tank sounding systemet ombord.

Allweiler, Turoteknikk, Desmi og Grundfos har alle hatt pumpeleveranser. Sperre og Tamrotor har stått for kompressorer, mens separatorer kommer fra Alfa Laval. Deler av eksosutstyret er supplert av danske Pipecon. Primozone har levert ozone generator, og Vulkan har supplert koblinger. Castrol er leverandør av smøreolje til nybygget.

Brannsikkerheten ombord ivaretas av brannslukkingssystemer fra Turoteknikk og varslingsanlegg fra Tyco Marine Service.

 

Dekk

Havyard MMC har levert utstyr for lasting fra hekk eller styrbord side med avsiling på dekk og lasting til RSW tanker. MMCs RSW-sirkulasjonssystem holder vannet kjølt med jevn temperatur under hele prosessen, noe som bidrar til å holde optimal kvalitet på fisken. Ved lossing av båten benyttes MMCs vakuumpumper og avsilingskasse for lossing. Når tankene er ferdig losset og tomme for fisk, blir de rengjort med MMCs automatiske tankvaskesystem. Automasjon binder det hele sammen og gjør at samtlige prosesser kan styres fra broen eller øvrige kontrollsteder med bare et tastetrykk fra operatøren.

Rapp Hydema har levert fortøynings- og trålvinsjer, og hjelpevinsj er fra Seaonics. Kranutstyret er fra Triplex som også har stått for diverse hjelpevinsjer. Gurskøy har levert landganger, og vinduene er en Bohamet leveranse. Libra-Plast har levert utvendige dører, og MOB-båt er fra Maritime Partner i Hydramarine davit. Nybygget er oppmalt med malingsprodukter fra Jotun Coatings Bergen, og katodisk beskyttelse er fra MPE Cathodic.

 

Diverse

M/S «SMARAGD» er innredet for 16 personer. Bysseutstyr er av Beha fabrikat, og toalettsystemet er fra Jets Vacuum. Noratel har levert transformaterer, og Elpro har hatt leveranse i forbindelse med tavler. Zenitel har stått for intercom systemet.

I det omfattende elektroniske utstyret inngår blant annet 2 x JRC radarer, JRC Ecdis, JRC GPS, Simrad fiskeletingsutstyr og diverse Jotron utstyr. Havyard Power & Systems har hatt leveransene inkludert bro- og maskinromspulter.

 

DEL