M/S «SLETTHOLMEN»

Larsnes Mek. Verksted AS overleverte byggenummer 46, M/S «SLETTHOLMEN», til Lurøyveiding AS, Lurøy 12. juli 2008. Fartøyet er en snurper/snurrevad båt på 33,99 meter (111,5 fot) som er et NV 110 design fra Naval Consult. Firmaet har utført prosjektering, design, tegninger og beregninger og har innhentet anbud og bistått rederiet i kontraktsforhandlingene.
Dåpsseremonien foregikk på Larsnes, og gudmor var Rosemari Berge. Prisen på nybygget er ca. 65 millioner kroner.

Som vi skrev i forbindelse med leveringen av «Hepsøhav» i nr. 1/2008 blir vel nettopp det fartøyet den siste nye 90 fots kystnotbåten etter at lengdebegrensningen ble opphevet (og ny grense satt til lastevolum opp til 300 m3 eller 250 tonn). For det var nettopp den avgjørelsen Lurøyveiding satset på skulle komme.
Prosjekteringen startet nemlig allerede høsten 2006, og den nevnte grensen på 90 fot tråtte i kraft i januar i år. Rederiet uttaler da også at hvis ikke grensen var blitt opphevet, ville skroget blitt liggende i Polen inntil videre. Skroget inkludert aluminiumsoverbygg er bygget ved Crist Ltd. i Gdansk. Utrustningsarbeidet ved Larsnes tok til så i slutten av januar.
Rederiet har de senere årene drevet med pelagisk fiske, seinotfiske og fiske etter hvitfisk med snurrevad med gamle «Slettholmen». Fiskerettighetene blir nå overført til nybygget som etter overlevering var klar for seinotfisket på kysten av Nord-Norge.
Larsnes Mek. Verksted har levert femten nybygg siden 1996, og av disse er 13 fiskebåter. Neste fartøy ut fra skipsbyggeren er en 115 fots snurper som etter planen skal ferdigstilles i mars 2009.

M/S «SLETTHOLMEN»
Nybygget fremstår som et av de mest avanserte i kystflåten. Under teknisk prøvetur ble toppfarten registrert til 14,2 knop, og i lastet tilstand er farten ca. 12 knop. Ved 50 prosent motorytelse er farten ca. 10,5 knop og brennoljeforbruket 105 liter/time. Fartøyet er som et av de første utstyrt med komplett renseanlegg av typen Urea. Anlegget har kapasitet på 95,5% NOx rensing, noe som betegnes som unikt i slik sammenheng.
Fartsområde for fartøyet er Havfiske II og båten har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 33,99 m
Lengde b.p.p. 28,70 m
Bredde 9,25 m
Dybde i riss til sh.dk. 6,20 m
Dybde i riss til h.dk. 3,85 m
Dypgående 4,80 m
Lasterom (RSW) 300 m3
GT 462
IMO 9485875

Tankene har kapasitet for 56 m3 brennolje og 20 m3 ferskvann.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Yanmar 8N-21-EV dieselmotor som er koblet til et Finnøy Gear & Propeller propellanlegg type P70.22.250.4 via G-50FKV reduksjonsgear av samme fabrikat med oversetning 4,13:1. Styremaskineri er type Tenfjord og ror er fra Crist Ltd. Fartøyet er utstyrt med to Brunvoll sidepropellere, hver på 220 kW.
Strømforsyningen besørges av en Nogva Scania DI12 62M motor/Stamford generator, og i tillegg kommer en Stamford akselgenerator. Havneaggregatet er en Nogva Deere 6068 TFM50 motor.
Sperre har levert kompressorer, separatorer er fra Alfa Laval og pumpeutrustningen fra Allweiler. Ventilasjonsanlegget kommer fra Wangsmo, og tankpeileanlegg er fra Umas. Hydrofor er levert av Brødrene Dahl. MMC Kulde har forestått RSW-anlegget.

Dekk
Triplex har levert fiskepumpekran og dekkskran samt notlegger og notvinsj. Rapp Hydema har hatt leveranser som snurpevinsj, nokkevinsj og ørekalvinsjer, samt hydraulikkaggregat, mens ankervinsj er fra MB Hydraulikk. MMC-Tendos har levert vakuumlossesystem, og fiskepumpe er fra Karm.
Bohamet har levert vinduer, og vindusviskere er merke Seematz. Libra Plast har levert utvendige dører, og nybåten er oppmalt med malingsprodukter fra Jotun der Westing har utført arbeidet.
Redningsutstyret inneholder blant annet MOB-båt i kran fra MB Hydraulikk og Viking redningsflåter.

Innredning

M/S «SLETTHOLMEN» er innredet med tre enmanns lugarer og tre 2-manns lugarer. Innvendige skott er kledd med Contech paneler, og samme firma har levert innredningsdører. Både Rovde Møbelfabrikk og VAD AS har levert møbler, og Beha bysseutstyr kommer fra Mare Safety. Jets Vacuum har stått for leveransen av toalettsystemet til båten.
HE Teknikk har utført de elektriske installasjonsarbeidene.

Elektronikk
Det elektroniske utstyrtet er levert av Måløy Radioforretning. Navigasjonsutstyret omfatter Furuno FAR-2117 BB radar, FAR-2137S BB radar, Furuno GP-150 GPS, Furuno SC-50 GPS kompass, Furuno FA-150 AIS, Olex kartsystem, Simrad AP 50 autopilot, Anschütz Standard 22 gyrokompass og Furuno CI-68 BB dopplerlogg.
Fiskeletingsutstyret består av Simrad SX93 omnisonar, Simrad ES60 ekkolodd, Simrad PI 44 fangstkontroll, Simrad Combi D svinger, Kajo Denki høyfrekvens sonar og Wesmar HD-800 sonar.
Kommunikasjonsutstyret innbefatter Furuno FS-1570 MF/HF radiostasjon, Furuno FM-8800S VHF m/DSC, 2 stk.Sailor RT2048 VHF, Furuno NX-700B navtex mottaker, Furuno Felcom16 Inmarsat C, 2 stk. Jotron Tron20 GMDSS VHF, 2 stk. Jotron SART radartranspondere, Jotron Tron40S fri flyt, Iridium satellitt-telefon, Nokia 810 GSM mobiltelefon og Ericsson G-36 mobiltelefon for fax.
Hatteland har levert diverse monitorer, og Comrod, Sea Tel og Sev-Sat har forestått antenner. Brovakt er av type Sea Safety, og intercom-anlegg er fra Vingtor og Phontec.
Nybygget er forsikret i Gjensidige Nor.

DEL