M/S «SKULBAREN»

M/S «SKULBAREN»
Vaagland Båtbyggeri AS, Vågland overleverte fiskebåten M/S «SKULBAREN» til Skulbaren Rederi AS, Sommarøy 16. mars som byggenummer 138. Nybygget er verftets eget design, og Atlantkonsult Marine AS har utført klassetegninger og foretatt beregninger. Prisen for båten antas å ligge på rundt 35/40 millioner kroner, og hjemstedshavn er Tromsø.

M/S «SKULBAREN» er bygget i henhold til Sjøfartsdirektoratets regler for Bankfiske II.

Båten har følgende hovedddata:

Lengde o.a.
27,48 m
Lengde b.p.p.
23,99 m
Bredde på spant
9,00 m
Dybde i riss til h.dk.
4,15 m
Dybde i riss til sh.dk.
6,50 m
GT
325

De tre RSW tankene rommer tilsammen 150 m3 og mottaksbingene 61 m3. Tankkapasitetene er 64 m3 brennolje og 14 m3 ferskvann. Vannballast kapasitet er 17 m3.

Maskineri
Fremdriften besørges av en Mitsubishi S12R-MPTK dieselmotor som utvikler 1000 hk v/1490 o/min. Motoren er koblet til et Helseth 4TX550/180-2400 HS propellanlegg via et Finnøy Gear & Propeller G50 F reduksjonsgear med oversetning 6,53:1. Fremdriftsmaskineriet gir båten en fart på ca. 12,6 knop.

Styremaskinen er en Tenfjord, og for bedre manøvrering er det montert to Brunvoll sidepropellere. Strømforsyningen besørges av to Mitsubishi hjelpemotorer med hver sin Stamford generator.

Wangsmo har levert ventilasjonsanlegget, og pumpeutrustningen kommer fra Allweiler og ABS Pumper AS. R&M Industrier har utført isoleringsarbeidene, og brannslukkingsanlegget er fra Alf Lea & Co. Brannvern. Øwre-Johnsen har levert CJC smøreoljefilter.

Dekk
RSW anlegget er en leveranse fra Aquaterm AS, og Cflow Fish Handling har levert vacuumpumpeanlegget. Fabrikkutstyr kommer fra Havøysund Patentslipp, 204b_861203096.jpgog Brødrene Hovde har levert vinsjutstyr og hydraulikk. Fiskepumpe er fra Rapp Hydema, og fiskepumpekran kommer fra Meydam. Triplex har levert dekkskran og notvinsj. Blokker er fra Brødr. Markussen Metalvarefabrik, mens Sotra Marine Produkter har supplert ankerutrustning.

Vinduer og lysventiler kommer fra Marine Aluminium Aanensen & Co. AS, og Erling Haug har levert rednings- og brannbekjempelsesutstyr. Malingsprodukter fra International Maling er anvendt til oppmaling av fartøyet, og arbeidet er utført av Korrosjon Consult AS.

Innredning
Nybygget er innredet for en besetning på åtte personer, og R&M Industrier har utført innredningsarbeidene. Troldmyr Møbelfabrikk AS har levert møbler, og Elmarin AS har utført de elektriske installasjonsarbeidene. Samme firma har også stått for de elektroniske installasjonene som består av JRC 5310 radar, Furuno radar M-1934 C, Furuno ETR-30 Black Box, Simrad ES60 ekkolodd, Furuno CSH-84 sonar samt brukt Furuno FSV-24 sonar, Furuno strømlogg CI-68G, Furuno SC-50 GPS gyro, GP-150 GPS, Furuno FS-1570 radiostasjon, Furuno FM-8800 VHF, NX-700B Navtex, Sailor RT-2048 VHF, Furuno Felcom Inmarsat C, Simrad PI-32 infor system for not og snurrevad, Olex kartplotter, Furuno DD-20 data distribusjon, Furuno AIS FA-150, Simrad AP50 autopilot, Simrad GC80 gyrokompass. Tron 40S Frifly nødpeilesender, Tron 45SX nødpeilesender, SART radartransponder, Jotron TR20 bærbar VHF. Brovakt Read Matre PG1, Nokia GSM, Siemens SL100 Trådløs telefon og ShipEquip satelitt antenne.

*

Vaagland Båtbyggeri AS skal levere bnr. 139 som er et fiskefartøy lik «Skulbaren», til Havstål AS i august, og så følger bnr. 140, et seismikkfartøy for Sanco Holding, i mai 2008 og bnr. 141 til samme rederi i januar 2009.

DEL