M/S «SKARVEN»

Grovfjord Mek. Verksted AS leverte personell-/røkterbåten «SKARVEN» til Rogaland Fjordbruk AS som er et datterselskap av Alsaker Fjordbruk AS, den 11. juli 2011 som byggenummer 72.

Dette er en søsterbåt av «Tjelden» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 3/2011 og er den sjette fra GMV av denne typen. Verftet har ytterligere seks enheter i ordre.
Alsaker konsernet hadde i 2010 et resultat før skatt på 241 millioner kroner og en omsetning på 807 millioner. Alsaker beskrives som et vertikalintegrert oppdrettskonsern med produksjon av laks. Konsernet drev i 2010 fem smoltanlegg, 22 matfiskkonsesjoner og ett slakteri. Produksjonen i konsernet skjer i 13 kommuner: Bømlo, Etne, Fusa, Kvam, Kvinnherad, Meland, Sveio og Tysnes i Hordaland, samt Haugesund (Røvær), Rennesøy, Suldal, Tysvær og Vindafjord i Rogaland. I 2010 produserte konsernet cirka 25.000 tonn laks.

«SKARVEN» beskrives som en hurtiggående personelltransport-/røkterbåt med toppfart på ca. 27 knop. Rorhuset har plass til seks personer. Utvendig er det tilgang til et kombinert WC/tørkerom. Båten har følgende hoveddata:
Lengde o.a. 10,10 m
Bredde 3,30 m

Fremdriften besørges av en Sisu 84 CTIM dieselmotor som utvikler 410 hk v/2100 o/min levert fra Frydenbø Power AS, og som via ZF 286 reversibelt marinegear med oversetning 0,923:1 driver et Ultrajet 305 HT vannjetaggregat.
Det er montert en 12 hk Sleipner sidepropell for lettere manøvrering. Båten er utstyrt med en rekkemontert nokk på 1.000 kg av Lorentzen fabrikat.
De elektriske installasjonene er utført av El-Installatøren, og navigasjonsutstyret kommer fra Larsen Elcom.