Fotos: Harald Valderhaug
Fotos: Harald Valderhaug

M/S «SKANDI VEGA»

STX Norway Offshore AS – Aukra overleverte det kombinerte ankerhåndterings- og konstruksjonsskipet av Aker AH 04 CD design, M/S «SKANDI VEGA», til DOF ASA den 22. april som verftets byggenummer 706. Skroget er bygget ved STX Europa Tulcea, Romania.

Det er ikke lenge siden et annet spesialskip ble levert fra samme verft til DOF, nemlig «Skandi Santos» med lengde på 120,7 meter som ble overtatt i desember 2009 (SKIPSREVYEN nr. 5/2009).
Det er heller ikke lenge siden DOF ASA overtok byggenummer 706, «Skandi Vega», fra DOF Installer ASA. Det ble gjort kjent i begynnelsen av februar med opplysning om at overlevering fra byggeverftet ville skje i mars.
Kontraheringen av 2 + 2 skip skjedde for cirka tre år siden til pris 750 millioner kroner per fartøy. Leveringene var da planlagt å skulle starte i 4. kvartal 2009. Senere i 2007 ble opsjonene erklært, og det het seg at prisen for det 4. skipet ville bli cirka 765 millioner.
Salget fra DOF Installer til DOF ble i media begrunnet med at eksterne investorer i førstnevnte selskap ikke ville inn med mer egenkapital, noe som var nødvendig for fullføringen av nybygget.
I ekstraordinær generalforsamling i DOF Installer ASA ble det dessuten godkjent at selskapet kunne selge skipsbygningskontrakten for byggenummer 722 (AH 04 CD som skal leveres i oktober) til DOF Subsea AS for 153,5 millioner kroner med forbehold om godkjennelse fra STX. Samtidig fikk DOF Subsea AS rett til å selge nybygget tilbake til DOF Installer for samme pris i tilfelle DOFs planlagte børsintroduksjon av Norskan Offshore i Brasil ikke skulle bli fullført innen juli 2010.
DOF Subsea Norway skal forøvrig levere ROV tjenester ombord overfor Statoil ifølge en kontrakt som ble inngått i november 2009. Kontrakten gjelder for to år med opsjoner om forlengelse for opp til ytterligere seks år.
M/S «SKANDI VEGA» har klasse i Det Norske Veritas ✠1A1, Tug Supply Vessel, SF, COMF-V(3), E0, DYNPOS AUTR, NAUT-OSV(A), Clean Design, DK(+), HL(2,8), TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 109,50 m
Lengde b.p.p.
98,00 m
Bredde p.sp 24,00 m
Dybde i riss til h.dk 9,80 m
Dreaft scantling
7,80 m
Dekksarial
1.070 m2
Bollard pull
ca. 350 t
IMO
9435715

Tankkapasitetene er (alle tall “cirka”) for brennolje 1200 m3, for ferskvann 1000 m3 og for vannballast 3700 m3.
Maskineri
Skipet er utstyrt med diesel-elektrisk fremdriftssystem med fire Wärtsila W16V32 dieselmotorer hver på 7680 kW v/720 o/min pluss to Wärtsila W8L26 motorer hver på 2600 kW v/900 o/min og to Wärtsila fremdriftspropeller med vingediameter på 4600 mm. Nødaggregatt er av type Nogva Scania DI 12 på 335 kW.
Thrusterutrustningen er også av Wärtsila fabrikat, to akter av type FT250M-D hver på 1200 kW, to forut av type FT275M-D hver på 1500 kW og en Azimuth type FS 225 MNR på 1500 kW. Tenfjord styremaskineri betjener Becker ror.
SCR katalysator system for NOx reduksjon er fra tyske H+H. Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor har levert kompressorer og separatorer er fra Westfalia. Aeron har stått for ventilasjonsanlegget, mens kuldeanlegg for proviant er levert av Nilsen Frys & Kjøleteknikk. Kjelutrustning er Pyro leveranse, og AM Instrumentering har levert flowmeter. Karsten Moholt AS har levert DB Pruftecknik vibrasjonsmålesystem.
Autronia er leverandør av brannvarslingsanlegget ombord.
Dekk
Dekksmaskinerileveransen er fra RRM ved Rauma Brattvaag og Odim. Kranutstyret består av en TTS Marine kran på 15t/30m, to RRM kraner på 5t/10m og en Odim Abas på 3t/16m. FencoNor har levert fendere, mens landganger er fra Gurskøy. En WROV moonpool måler 7,2 x 7,2m, og ROV hangar har Sepro HPL side launching- and recovery system på styrbord side.
Bohamet har levert vinduer, utvendige dører er fra Libra Plast og IMS har supplert vanntette skyvedører. Lyskastere er fra Norselight. Nybygget er oppmalt med systemer fra International Maling.
Redningsutstyret ombord omfatter to Norsafe JYN 100 livbåter, hver med kapasitet for 106 personer, Viking redningsflåter og Norsafe MAKO 665 FRB MOB-båt.
Innredning
M/S «SKANDI VEGA» er innredet for 88 personer fordelt på 18 enkeltlugarer og 35 dobbeltlugarer. Maritime Montering har hatt innredningsoppdraget på skipet. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, forbrenningsanlegget er fra Teamtec og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum.
De elektriske installasjonene er utført av Elmo AS med hovedtavle fra STX Norway Electro som også har levert PMS systemet.
Elektronikk
Oddstøl Elektronikk har levert og montert de elektroniske instrumentene som Furuno FAR-2137S BB radar, FCR-2117X BB radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navipol 4000 magnetisk kompass, Plath Navigat X MkII gyrokompass, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30, Sailor System 5000 150 W D1 MF/HF GMDSS A3 radiostasjon, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, ICS NAV 7 navtex, Sailor SE406-II Epirb, Sailor SART, Sailor SP 3520 bærbar VHF, Sailor RT5020 og RT 2048 VHF’er og Sailor TT3000EB Mini C satcom.
DP-anlegget fra Kongsberg Maritime er type KPOS DP-21, og Comrod har levert antenner.

STX Norway Offshore AS – Aukra skal flere skip av typen AH 04 CD som følger: bnr. 707 i mai, bnr. 722 i oktober og bnr. 723 i 2011.