M/S «SKANDI SKOLTEN»

Fotos:Harald Valderhaug
STX Norway Offshore AS – Aukra overleverte det kombinerte ankerhåndterings- og konstruksjonsfartøyet av STX Europe AH 04 CD design, M/S «SKANDI SKOLTEN», til DOF ASA, Storebø den 15. juli som verftets byggenummer 707. Skroget er bygget ved STX Europa Tulcea, Romania.

Dette er søsterskip av «Skandi Vega» som ble omtalt i SKIPSREVYEN nr. 2/2010. Kontraheringen av 2 + 2 skip skjedde for cirka tre år siden til pris 750 millioner kroner per fartøy. Leveringene var da planlagt å skulle starte i 4. kvartal 2009. Senere i 2007 ble opsjonene erklært, og det het seg at prisen for det 4. skipet ville bli cirka 765 millioner.
M/S «SKANDI SKOLTEN» har klasse i Det Norske Veritas ✠1A1, Tug Supply Vessel, SF, COMF-V(3), E0, DYNPOS AUTR, NAUT-OSV(A), Clean Design, DK(+), HL(2,8), TMON og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 109,50 m
Lengde b.p.p. 98,00 m
Bredde p.sp 24,00 m
Dybde i riss til h.dk 9,80 m
Dreaft scantling 7,80 m
GT ca. 8164
NT ca.2450
Dwt ca. 5.750
Dekksarial 1.070 m2
Bollard pull ca. 350 t
IMO 9435727

Tankkapasitetene er (alle tall “cirka”) for brennolje 1200 m3, for ferskvann 1000 m3 og for vannballast 3700 m3.

Maskineri
Skipet er utstyrt med diesel-elektrisk fremdriftssystem med to Wärtsila W16V32 dieselmotorer hver på 7680 kW v/720 o/min pluss fire Wärtsila W8L26 generatorsett hver på 2600 kW v/900 o/min. De to Wärtsila fremdriftspropellene har vingediameter på 4600 mm. Nødaggregat er av type Nogva Scania DI 12 på 335 kW.
Thrusterutrustningen er også av Wärtsilä fabrikat, to akter av type FT250M-D hver på 1200 kW, to forut av type FT275M-D hver på 1500 kW og en Azimuth type FS 225 MNR på 1500 kW. Tenfjord styremaskineri betjener Becker ror.
SCR katalysator system for NOx reduksjon er fra H+H. Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor har levert kompressorer og separatorer er fra Westfalia. Aeron har stått for ventilasjonsanlegget, mens kuldeanlegg for proviant er levert av Nilsen Frys & Kjøleteknikk. Kjelutrustning er Pyro leveranse, og AM Instrumentering har levert flowmeter. Karsten Moholt AS har levert DB Pruftecknik vibrasjonsmålesystem.
Autronica er leverandør av brannvarslingsanlegget ombord.

Dekk
Dekksmaskinerileveransen er fra RRM ved Rauma Brattvaag og Odim. Kranutstyret består av en TTS Marine kran på 15t/30m, to RRM kraner på 5t/10 m og en Odim Abas på 3t/16 m. FencoNor har levert fendere, mens landganger er fra Gurskøy. En WROV moonpool måler 7,2 x 7,2 m, og ROV hangar har Sepro HPL side launching- and recovery system på styrbord side.
Bohamet har levert vinduer, utvendige dører er fra Libra Plast og IMS har supplert vanntette skyvedører. Lyskastere er fra Norselight. Nybygget er oppmalt med systemer fra International Maling.
Redningsutstyret ombord omfatter to Norsafe JYN 100 livbåter (totally enclosed), hver med kapasitet for 106 personer, Viking redningsflåter og Norsafe MAKO 665 FRB.

Innredning
M/S «SKANDI SKOLTEN» er innredet for 88 personer fordelt på 18 enkeltlugarer og 35 dobbeltlugarer. Maritime Montering har hatt innredningsoppdraget på skipet. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, forbrenningsanlegget er fra Teamtec og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum.
De elektriske installasjonene er utført av Elmo AS med hovedtavle fra STX Norway Electro som også har levert PMS og IAS systemene.

Elektronikk
Oddstøl Elektronikk har levert og montert de elektroniske instrumentene som Furuno FAR-2137S BB radar, FCR-2117X BB radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navipol 4000 magnetisk kompass, Plath Navigat X MkII gyrokompass, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30, Sailor System 5000 150 W D1 MF/HF GMDSS A3 radiostasjon, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, ICS NAV 7 navtex, Sailor SE406-II Epirb, Sailor SART, Sailor SP 3520 bærbar VHF, Motorola GP340 VHF og Sailor TT3000EB Mini C satcom.
DP-anlegget fra Kongsberg Maritime er type KPOS DP-21, og Comrod har levert antenner.

STX Norway Offshore AS – Aukra skal levere to til av denne typen skip til DOF ASA, bnr. 722 i oktober og bnr. 723 i 2011.

DEL