M/S «SKANDI SKANSEN»

M/S «SKANDI SKANSEN» ble levert til DOF Installer ASA fra STX OSV Aukra den 1. juli 2011 som verftets byggenummer 723. Manager for skipet er DOF (UK) Limited. Dåpen fant sted den 2. juli ved Skoltegrunnskaien i Bergen med Emma McNeill som gudmor. Gudmoren er forøvrig gift med Stephen McNeill, Vice President Subsea 7 UK.

Dette er rederiet fjerde Installer skip og etterfølger «Skandi Vega» (SR 2/2010), «Skandi Skolten» (SR 4/2010) og «Skandi Hercules» (SR 6/2010). Men «SKANDI SKANSEN» er det første offshorefartøyet i markedet med det nye miljøvennlige skrogdesignet fra STX OSV. Det spesielle med det nye designet er at det er optimalisert for alle værforhold med et forskip som er utviklet for å redusere skrogmotstand og drivstofforbruk. STX OSV Design i Ålesund står bak det innovative skipsdesignet.
Leder for hydrodynamikk, forskning og utvikling i STX OSV Design, Henning Borgen, uttalte i forbindelse med dåpsseremonien: – Det er tre hovedutfordringer som vi har fokusert på for å redusere fartøyets drivstofforbruk. Det er stillevannsmotstand, motstand i sjøgang samt samspillet mellom propell og skrog. En stor del av skipets totale motstand er en direkte konsekvens av bølgenes påvirkning på skroget. Ved å designe skroget spesielt med tanke på å minimere den ekstra motstanden det opplever i bølger, reduseres drivstofforbruket.
Skipets forskip har tre ulike partier. I stille vann gir forskipets bulb minimal motstand. I moderat sjø treffer bølgene et butt parti i baugen, hvor bølgene blir skjøvet bort fra fartøyets skuteside. I høy sjø splitter baugens øvre parti bølgene og gir en myk gange.

M/S «SKANDI SKANSEN»
I forbindelse med erklæring av opsjonen for bygging av dette skipet i juli 2007 ble det uttalt at DOF og (den gangen) Aker Yards da hadde kontrakter for bygging av hele 14 skip med Aker design. Prismessig var det da snakk om ca. 765 millioner kroner for skipet. Skroget er bygget ved STX OSV Tulcea i Romania. Nordea har vært involvert med byggelånsfinansieringen.
M/S «SKANDI SKANSEN» har klasse i Det Norske Veritas ✠1A1, Tug Supply Vessel, SF, COMF-V(3), HELDK-SH, E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8), TMON. Skipet seiler under Bahamas flagg med Nassau som hjemstedshavn og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 107,20 m
Lengde b.p.p. 98,00 m
Bredde p.sp 24,00 m
Dybde i riss til h.dk 9,80 m
Dreaft scantling 7,80 m
GT 8222
NT 2467
Dwt ca. 4.982
Dekksarial 1.070 m2
Bollard pull ca. 350 t
IMO 9459759

Tankkapasitetene er (alle tall “cirka”) for brennolje 2400 m3, for ferskvann 1000 m3 og for vannballast 3600 m3.

Maskineri
Skipet har et hybdrid fremdriftssystem; diesel-elektrisk, diesel-mekanisk eller en kombinasjon av de to. Anlegget består av 2 x Wärtsila W16V32 dieselmotorer hver på 7680 kW v/720 o/min pluss 4 x Wärtsila W8L26 generatorsett hver på 2600 kW v/900 o/min. De to Wärtsila fremdriftspropellene har vingediameter på 4600 mm. Nødaggregat er av type Nogva Scania DI 12 på 335 kW.
Thrusterutrustningen er også av Wärtsilä fabrikat; to akter av type FT250M-D hver på 1200 kW, to forut av type FT275M-D hver på 1500 kW og en Azimuth type FS 225 MNR på 1500 kW. Tenfjord styremaskineri betjener Becker ror.
Typiske eksempler på fart og bunkersforbruk kan være (alle tall “cirka”) 9 knop / 15 m3 per døgn, 13 knop / 21 m3. I havn er forbruket ca. 5 m3 dieselolje per døgn. Max. speed er ca. 17 knop.
Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor har levert kompressorer og separatorer er fra Westfalia. SCR katalysator system for NOx reduksjon er fra H+H. Aeron har stått for ventilasjonsanlegget, mens kuldeanlegg for proviant er levert av Nilsen Frys & Kjøleteknikk. Kjelutrustning er en Pyro leveranse, og AM Instrumentering har levert flowmeter. Autronica er leverandør av brannvarslingsanlegget ombord.

Dekk
Skipets operasjonsdyktighet inkluderer et working moonpool med åpning på 7,2 x 7,2 meter, en 250 tonns AHC offshore kran fra National Oilwell Varco med 13 m radius og to work class Schilling UHD ROV’er. Disse beskrives med state-of-the-art ROV system og har et SEPRO AHC Launch & Recovery System med 3.000 m kapasitets elektrisk Cetix winch.
Det er montert to RRM hjelpekraner begge med kapasitet på 3 t/16 m og en kran fra TTS Marine på 15 t/30 m. Videre er to RRM Safe Deck AH-handling kraner montert på cargo rails.
Dekksmaskinerileveransen er fra RRM, FencoNor har levert fendere, mens landganger er fra Gurskøy. Bohamet har levert vinduer, utvendige dører er fra Libra Plast og IMS har supplert vanntette skyvedører. Lyskastere kommer fra Norselight. Nybygget er oppmalt med systemer fra International Maling.
Redningsutstyret ombord omfatter to Norsafe livbåter, Viking redningsflåter og Norsafe MOB-båt.

Innredning
M/S «SKANDI SKANSEN» er innredet for 90 personer fordelt på 20 enkeltlugarer og 35 dobbeltlugarer. Maritime Montering har hatt ansvaret for innredningsoppdraget. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, vaskeriutstyret består av Miele produkter og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum. Teamtec har levert incinerator.
De elektriske installasjonene er utført av STX OSV Electro som også har vært el.teknisk konsulent og har levert hovedtavle og PMS og IAS systemene.

Elektronikk
Oddstøl Elektronikk har levert og montert de elektroniske instrumentene som Furuno FAR-2137S BB radar, FCR-2117X BB radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Navipol 4000 magnetisk kompass, Plath Navigat X MkII gyrokompass, Furuno GP-150 GPS, Furuno FAX-30, Sailor System 5000 150 W D1 MF/HF GMDSS A3 radiostasjon, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, ICS NAV 7 navtex, Sailor SE406-II Epirb, Sailor SART, Sailor SP 3520 bærbar VHF, Motorola GP340 VHF og Sailor TT3000EB Mini C satcom.
DP-anlegget fra Kongsberg Maritime er type KPOS DP-21, og Comrod har levert antenner.

STX OSV Aukra skal levere bnr. 752 til DOF i desember og bnr. 759 til samme rederi i mars 2012. Olympic Shippings bnr. 764 skal også være ferdig i mars.