M/S «SKANDI ACERGY»

Foto: Harald Valderhaug
DOF Subsea ASA fortsetter å ta leveringer av store konstruksjonsskip med overtagelsen av M/S «SKANDI ACERGY» den 7. juli 2008 fra Aker Yards AS, Søviknes som byggenummer 154. Dåpen fant sted i Bergen 10. juli. Skipet er av Aker OSCV 06L design, utført av Aker Yards Projects, Ålesund, og sies å være det største som er bygget på Sunnmøre. Skroget er bygget i Romania.

Samme verft bygget også «Skandi Achiever» av Aker ROV DSV 06 design som ble levert 31. august i fjor. Det skipet opererer for franske Technip, men som navnet tilsier, skal siste tilveksten opereres av Acergy under en langtidskontrakt (ca. 8 år) med første oppdrag på den norske kontinentalsokkelen. Med skipspriser på over milliarden inkludert kostbart utstyr, er nok langtidsbeskjeftigelse til velrenommerte selskaper nærmest en betingelse for å forsvare denne typen kontraheringer.
Befrakteren kaller skipet en “class leader amongst heavy construction ships” med sine dimensjoner som 157m l.o.a. og lastedekk på 2100 m2, offshorekran med 400 tonns kapasitet og 3.500 tonns karusell for lagring av kabel og/eller flexi rør under dekk. Skipet har DP-klasse III som betyr stor grad av sikkerhet der blant annet et maskinrom kan overfylles med vann uten at det bringer skipet ut av operasjon.
Videre kan skipet komme opp i over 18 knops fart, og alle ROV operasjoner skjer gjennom moonpools, noe som gjør at man kan operere uhindret av været. Den største moon-pool’en er i senter på skipet
Miljøaspektet står i fokus med de fleste av dagens nybygg, og «Skandi Acergy» er intet unntak. Skroget er designet for 30 prosent lavere motstand enn dagens normale standarder, og en egen senterpropell gir skipet store fordeler for fart og styring og forbedrer fuel-økonomien. De funksjonelle arrangementene ombord bidrar til trygt og sikkert arbeidsmiljø under subsea løfteoperasjoner, ROV-operasjoner og rørlegging.

M/S «SKANDI ACERGY»
Nybygget DNV klasse ✠1A1, E0, DYNPOS-AUTR (IMO III), SF, DK(+), HELIDK-SH, ICE C, CLEAN DESIGN, NAUT-AW, Comf-V(3) C(3) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 156,90 m
Lengde b.p.p. 137,70 m
Bredde p.sp. 27,00 m
Dybde i riss til h.dk. 12,00 m
GT 16230
Max. draft midship 8,50 m
Design draft 6,50 m
Dekksareal ca. 2.100 m2
Dekkslast ca. 7.000 t
Dwt (open moonpool) ca. 11.500
IMO nr 9387217

Tankkapasitetene er for brennolje ca. 2300 m3, for ferskvann ca. 1500 m3 og for vannballast ca. 9000 m3.

Maskineri
Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem med seks MAN hovedmotorer og seks Siemens generatorer. Fire motorer er type 6L 32/40 hver på 2880 kW, og to er type 8L 32/40 hver på 3840 kW. Fire generatorer er hver på 3220 kVA og to hver på 4290 kVA.
Fremdriftspropellanleggene består av to Ulstein Aquamaster Contaz 25 hver på 3000 kW og en Kamewa Ulstein CPP (controllable pitch propeller) på 4000 kW.
Thrusterutrustningen utgjøres av to Kamewa Ulstein TT 2650 DPN CP enheter hver på 1900 kW og to Ulstein Aquamaster Azimuth UL 2100 FP hver på 1500 kW.
Havnegeneratorsettet er en MTU V12 2000 motor på 695 kW med Stamford generator.
Isoleringsarbeidene er utført av R&M Ship Interior. Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre har levert kompressorer og separatorer er fra Westfalia. Aker Yards Electro HVAC er leverandør av ventilasjonssystemet, og kuldeanlegget for proviant kommer fra Nilsen Frys & Kjøleteknikk.
Av andre leveranser er kjeler fra Pyro, tankmålingsutstyr fra Xtronia og evaporator fra Sondex, mens Enwa har levert omvendt osmoseanlegg. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.
Maskinrommet er utstyrt med et Hi-fog vanntåke system for effektiv brannslukking.

Dekk
Noe av dekksutstyret er nevnt ovenfor, og 400-tonns AHC offshore kranen er leveranse fra National Oilwell Varco som også har stått for en 50 tonns AHC offshore kran. Odim Abas har levert 2x3t/15m kraner. Heli-dekk er en Marine Aluminium leveranse, og dekksmaskineri er fra Aker Brattvaag Winch.
Nybygget er oppmalt med systemer fra International Maling, og PCS har utført overflatebehandlingsarbeidet.
Redningsutstyret består av livbåter type Umoe Schat Harding Kiss 800C, Viking redningsflåter og Weedo 700 MOB-båt i HMD davit.

Innredning
M/S «SKANDI ACERGY» har lugarkapasitet for 140 personer fordelt på 58 enkeltlugarer og 41 dobbeltlugarer. Ombord er det blant annet kino, bibliotek, gymnasium, spillerom og flere hvile- og dagrom. Styrehuset er på ca. 300 m2.
R&M Ship Interior har levert innredning og utført innredningsarbeidene der man finner møbler fra VAD og Maritime Møbler og Beha bysseutstyr fra Mare Safety. Toalettsystemet er fra Jets Vacuum og incinerator fra Teamtec. Aker Yards Electro har utført de elektriske installasjonene, og Høglund Marine Autmasjon har levert automasjonsanlegget.

Elektronikk
Det nevnte DP III-anlegget er fra Kongsberg Maritime. Emil Langva har montert det elektroniske utstyret. Leveransene fra SAM Electronics omfatter Integrated Navigation system NACOS 35-5 som består av Trackpilot 1100, Chartradar 1100 x-band radar with Trackpilot 1100 operation, Chartradar 1100 aft bridge remote station, Chartradar 1100 s-band radar with Trackpilot 1100 operation, Chartpilot 1100 ECDIS, Chartpilot 1100 planning station, Conningpilot/Chartpilot 1100 front bridge, Chartpilot/Conningpilot 1100 aft bridge, VDR 4300, AIS 3400, Speed LOG SLS 4120/SATBOX, EM log 4642, Echosounder 4630 og DGPS SAAB R4.

Aker Yards AS, Søviknes fortsetter med leveringer til Dofcon med bnr. 703 i august, bnr. 702 og 739 i desember og bnr. 705 våren 2009. Videre følger bnr. 726 til Gulf Offshore i november 2009, bnr. 727 til samme rederi i april 2010, bnr. 718 til Aker Oilfield Services april 2010, bnr. 728 til Portosalvo i oktober 2010 og bnr 719 til Aker Oilfield Services i november 2010. Sistnevnte rederi har to opsjoner som er gitt bnr. 720 og 721 for levering 2011 hvis de blir erklært.

DEL