M/S «SJØBRAND»

– brann-/redningsbåt fra Maritime Partner

M/S Sjøbrand. Nybygget er tpe Alusafe 1800 FiFi.

 

Det er lenge siden Skipsrevyen omtalte et nybygg fra Maritime Partner. Men den 26. november ble M/S «SJØBRAND» overlevert fra Maritime Partner AS til Bergen Brannvesen. Dåpen fant sted noen dager senere, den 30. november, ved Dreggekaien i Bergen med Britt Brattetveit som gudmor.

Fartøyet er av type Alusafe 1800 FIFI med lengde på 18,4 meter. Dette er et helt nytt konsept for brann- og redningsberedskap som er godt tilpasset behovene til Bergen havn.

Båten regnes å komme i operativ drift fra årsskiftet 2015/2016. Kontrakten ble inngått høsten 2014, men allerede to år tidligere ga Bergen kommune klarsignal for å skifte ut gamle “Sjøsprøyt” med en nye og raskere båt.

Totalt har Bergen Brannvesen hatt seks “sjøsprøyter”, og den siste ble innkjøpt i 1975. Dagens «SJØBRAND» blir således nr. syv i rekken.

I hele 25 år har gamle “Sjøsprøyt” vært Bergen Brannvesens eneste brannbåt, til tross for at behovet for ny båt meldte seg allerede på 1990-tallet. Men først skulle ny hovedbrannstasjon bygges, og den stod ferdig i 2007.

Bergen består av mange brannsmitteområder som ligger nær sjø, og Brannvesenets sjøsprøyter har opp gjennom årene hovedsakelig vært i aksjon når en eller flere av byens mange sjøboder har stått i brann.

M/S «SJØBRAND»

Båten er bygget i henhold til forskrifter fra Sjøfartsdirektoratet og kan i tillegg til brannslukking og redning også utføre dykkeroppdrag samt yte bistand ved akutt forurensning. Offshoreskroget gjør at båten egner seg like godt i åpen sjø som i skjermede farvann.

Gisle Anderssen som er SVP Sales and Marketing uttalte ved dåpen at båten tilfredsstiller, og i de fleste tilfeller overgår, alle krav gitt av Bergen Brannvesen ved kontraktsinngåelsen. Og videre at “båten er i en særstilling i Norge i forhold til brannslukkingsarbeid, og Maritime Partner har brukt all erfaring og ekspertise for å levere en båt som egner seg like godt til søk- og redning, samt bistand ved akutt forurensning”.

«SJØBRAND» er utrustet med eget aggregat for vannkanonene og har en total pumpekapasitet på 6.000 liter sjøvann per minutt, fordelt på to vannkanoner. Disse kan opereres med trådløs fjernstyring.

Den nye båten ivaretar krav til sikre arbeidsforhold og trygghet for både mannskap og passasjerer. Fartøyet har avanserte søkelys og gyrostabilisert varmesøkende kamera som gjør det lettere å finne personer i mørket eller ved dårlig sikt.

Nye forskrifter

Båten opererer med et mannskap på to personer og har kapasitet for 12 passasjerer. Ifølge Maritime Partner er båten den første bygget i Norge som er godkjent og sertifisert iht. Sjøfartsdirektoratets nye forskrifter for mindre lasteskip som trådte i kraft 1. Januar i år, samt forskrift om drift av fartøy som fører 12 eller færre passasjerer og forskrift om bruk av fartøy oljevern.

«SJØBRAND» vil ha base i Sandviken i Bergen som blir en maritim brannstasjon.

Hoveddata:

Lengde o.a. …………………………………………………………………………………………………………… 18,40 m

Lengde skrog ……………………………………………………………………………………………………………… 17,50 m

Bredde største ……………………………………………………………………………………………………… 5,00 m

Dybde i riss h.d. akter …………………………………………………………………………………………………….. 2,04 m

Draft ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1,50 m

Passasjerkap. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

Lettvekt …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 t

Brennoljekap. ……………………………………………………………………………………………………………… 2500 l

Maskineri

Fartøyets fremdriftssystem er Volvo Penta IPS-system (Inboard Performance System), samt baugtruster. De to Volvo Penta motorene utvikler hver 700 hk, og propellanlegg er type IPS 900. Fullt utrustet med mannskap og passasjerer kan båten holde en fart på 32 knop.

Dekk

Redningsoppdrag blir en sentral funksjon for den nye båten. Utforming av dekk og tilkomst til og fra sjø er enkel og trygg. Det er et godt og åpent dekksareal til nødvendig utstyr ved redningsoppdrag med dykkere. Det er en innvendig båreplass som gir mulighet for nødvendig behandling ved drukning og andre ulykker.

Det hydrauliske anlegget driver baugthruster og ankervinsj, og er dimensjonert for bruk av kran på dekk.

Det er lagt stor vekt på trivsel ombord, og under operasjon er det plass til 12 brannfolk/passasjerer. Under dekk er det arrangert med hvilerom og salong utstyrt med åtte passasjerstoler, samt bord- og sittegruppe for fire personer.

I styrehuset er det montert tre stk. NorSap styrestoler samt tre West Mekan stoler. I samarbeid med Bergen Brannvesen er en oversiktlig broløsning blitt sterkt vektlagt med god layout på kommunikasjons- og navigasjonsutstyret.

Her finnes blant annet hurtigbåtradar, samt utstyr for navigering og posisjonering, fleksibel og høyteknologisk broløsning med tilpassede plasser for styrmann, navigatør og utrykningsleder, ekkolodd med dybdemålere, hydraulisk anlegg for baugtruster, kran og ankerspill. Anlegget er dimensjonert for ekstrautstyr som hydraulisk drevne pumper og klippeutstyr.

I 2015 leverte Maritime Partner sin båt nr. 2000, og selskapet opplyser at felles for mange av kundene er at de har særskilte krav til at fartøyene skal kunne opereres i ekstreme situasjoner og miljøer.

 

DEL