M/S «SIEM SAILOR»

Karmsund Maritime Service AS, Kopervik overleverte offshore/ROV fartøyet M/S «SIEM SAILOR» som byggenummer 26 til Siem Offshore AS den 26. november 2007. Nybygget er av VS 485 CD design, og skroget er bygget ved Sevanar, Romania. O. H. Meling AS skal ha ansvaret for driften.

I SKIPSREVYEN nr. 6-2006 fortalte vi – i forbindelse med leveringen av «Siem Mariner» fra Kleven Verft – at O. H. Meling og Siem Offshore hadde inngått en avtale hvorved sistnevnte kjøpte to nybygningskontrakter og en kontrollerende interesse i et eksisterende fartøy. Avtalen innebar en investering på ca. 500 millioner kroner. Vi antar da at nybygget fra Karmsund er det andre i den avtalen.
Etter ombygging skal skipet inn på 5-års charter til et meksikansk datterselskap av Energy Sea and Land Projects, Inc. for operasjon som en beskjeden størrelse FPSO for Pemex i Mexico Gulfen. Verdien på kontrakten ble oppgitt å være rundt $82 millioner.
Siem Offshore Inc. er i stadig utvikling, og nylig ble det opplyst at selskapet hadde inngått avtale med Singa Star i Singapore om langsiktig samarbeid som starter med to AHTS fartøyer som legges inn i Singa Star. Siem har opsjon på å kjøpe disse tilbake. Det skal etableres en pool for 10 AHTS skip som er under bygging pluss de to ovennevnte. Siem skal være poolens commercial manager, og Singa Star tar en 11,82% eierinteresse i Siem Offshore.

M/S «SIEM SAILOR»
Nybygget skal ha kostet rundt 300 millioner kroner og er bygget med et design som skal oppfyller behovene i det generelle offshore markedet, og er i tillegg spesielt deisgnet for ROV tjenester.
Videre er fartøyet konstruert for lavt bunkersforbruk, og har Clean og Comf-V notasjon, samt NAUT OSV. Full DNV klasse beskrivelse er DnV ✠1A1, Supply vessel, SF, E0, DYNPOS-AUTR, LFL*, Oil Rec, Clean Design, Comf-V(3), Naut-OSV, dk(+), hl(p), ICE-C. Skipet har har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 85,00 m
Lengde b.p.p 77,70 m
Bredde på spant 20,00 m
Dybde i riss 1. dk. 8,60 m
Dybde i riss 2. dk. 5,40 m
Draft summer 7,00 m
Dwt ca. 5.000
Dekk areal ca. 1005 m2
Dekk kap. ca. 3.020 t
GT ca. 4486
NT ca. 1386
IMO nr. 9370070

Tankkapasitetene er ca. 950 m3 brennolje, ca. 1000 m3 ferskvann, ca. 1250 m3 vannballast, ca. 400 m3 dry bulk, ca. 1820 m3 ORO, ca. 700 m3 liquid mud, ca. 430 m3 brine, ca. 150 m3 methanol og ca. 210 m3 base oil.

Maskineri
M/S «SIEM SAILOR» har diesel elektrisk fremdriftsmaskineri med fire CAT 3516C dieselmotorer hver på 1901 bkW v/1800 o/min og to Kamewa Ulstein fremdriftspropellanlegg. Generatorene er type AVK. Thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein forut hver på 1000 kW og en Azimuth på 880 kW. Hjelpemotor og nødaggregat består også av CAT utstyr.
Skipets fart er oppgitt til ca. 16 knop og økonomisk fart ca. 12 knop.
Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre er leverandør av kompressorer og separatorene er fra Alfa Laval og RWO. Ventilasjonsanlegget og proviant kjøle/frysemaskineri er fra Aeron AS, og tankpeileanlegget er levert av XTronica.
Clayton Scandinavia har levert kjelutrustning til nybygget, mens sanitæranlegget er fra Skarveland Rørsystemer. Maritime Montering har utført isoleringsarbeidene i maskinrommet, og Watermist AS har levert et vanntåkesystem for brannslukking. AM Instrumentering har levert flowmeter, og omvendt osmoseanlegg for ferksvannsproduksjon er fra Enwa AS. Ahlsell har supplert lufteventiler.

Dekk
Randaberg Industries har levert dry bulk anlegget, Odim har hatt dekksutstyrsleveranser til nybygget, og Hydramarine har levert to kraner på 3t/13m. Vinduer er fra Bohamet og vindusviskere fra Wynn. IMS har levert vanntette skyvedører, og anker kommer fra Spek. Alfa Laval Tank Equipment har forestått tankvaskeanlegg.
Redningsutstyret består blant annet av MOB-båt fra Noreq AS i davit fra Vestdavit og Viking redningsflåter. Skipet er oppmalt med malingssystemer fra Jotun, og Dimo har påført anoder.

Innredning
Skipet er innredet for totalt 50 personer fordelt på 10 enkeltlugarer og 20 dobbeltlugarer. Det er hospital ombord med to køyer, og messe og dagrom.
Maritime Montering har levert og montert innredningen, Beha har levert bysseutstyr, forbrenningsanlegg er fra TeamTec og toalettsystemet kommer fra Jets Vacuum. Fresvik Produkt har levert proviantrom. De elektriske installasjonene er utført av Asator AS som også har levert hovedtavle. Vassnes MB Consultants har levert I/O lister.

Elektronikk
Vico AS har levert det elektroniske utstyret som består av Furuno FAR-2817 radar, FCR-2837 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno DS-80 logg, Simrad GC80 gyrokompass, Simrad AP9 autopilot, Furuno GP-150 GPS, Furuno ECDIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno FS-1570 SSB radiostasjon, Sailor R2048 VHF, Furuno FM-8800S VHF, Furuno NX-700B navtex, Furuno FAR-150 AIS og Furuno Felcom 15 Inmarsat.
Wärtsilä Norway AS har levert E0-anlegget, og DP-systemet er fra Kongsberg Maritime.

Karmsund Maritime Services skal levere bnr. 29, en ST 254-CD, til Østensjø i 2008, bnr. 32 til Simon Møkster Shipping i juni samme år, bnr. 30 og 31 av type VS 490 til Solstad Offshore i desember 2008 og mai 2009. Bnr. 33 og 34 er kontrahert av Ezra Holdings Ltd. med levering 2010.

DEL