M/S «SIEM PILOT»

Eidsvik Skipsbyggeri AS i Uskedalen kunne overlevere sitt første offshore nybygg, M/S «SIEM PILOT», til Siem Meling Offshore DA 8. april 2010. Nybygget er bygget etter VS 485 MPSV design og skal ha kostet rundt 315 millioner kroner. Dette er verftets byggenummer 75.

I forbindelse med vår forrige omtale av et Eidsvik nybygg, tråleren «Quantus», var det et poeng at ikke bare utrustningsarbeidet ble utført i Norge, men at også skroget var bygget her, nemlig av Helgeland Sveiseindustri. Denne gangen kommer imidlertid skroget fra Tyrkia.
På kontraheringstidspunktet i 2007 inneholdt avtalen også en reders opsjon for et søsterskip. Skjebnen til skroget for dette bygget er foreløpig uviss, men bygget ligger p.t. ved Børnes-kaien.
Dette er altså Eidsvik Skipsbyggeris første offshore fartøy, og følger etter mange år med bygging av hovedsakelig fiskefartøyer; totalt har det vært nevnt 74 skip siden 1945. Dette er dessuten det største enkeltoppdraget verftet har hatt, og skipet er det mest avanserte som er bygget her. I etterpåklokskapens tegn kan det se ut som om verftets satsing på offshore-sektoren kom for sent, men erfaringene fra utrustningen kan sikkert komme godt med uansett.

M/S «SIEM PILOT»
Siem Offshore Inc har en 51 prosent eierinteresse i rederiet, og nybygget skulle etter opprinnelig plan vært levert for ett år siden. Gudmor for skipet var Jorunn Meling, og dåpsseremonien er blitt karakterisert som en folkefest. Det ble også arrangert med åpent-skip for anledningen.
Nordsjømarkedet har vært heller skralt det siste halvåret selv om det per midten av april har vært tegn til bedring. Bra er det derfor at nybygget har beskjeftigelse, nemlig to år til Statoil, hvorav mesteparten skal være i området utenfor Brasil. Der skal nybygget være førstelinjeskip i oljeberedskapen. Skipet er utrustet blant annet for slepeberedskap og skal også fungere som hotellskip for Statoil ansatte. Etter ankomst i Sør-Amerika blir det mannskapsbytte til filippinere og brasilianere.
M/S «SIEM PILOT» har Stavanger som hjemstedshavn og er klasset i DNV ✠1A1, ICE-C, Standby Vessel, OILREC, H1(P), SF, LFL*, COMF-V(3) C(3), E0, DYNPOS-AUTR, NAUT-OSV(A), CLEAN DESIGN, DK(+), HL(2.8). Skipet har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 88,30 m
Lengde b.p.p 77,70 m
Bredde på spant 20,00 m
Dybde i riss 1.dk 8,60 m
Dybde i riss 2.dk 5,40 m
Dwt ca. 4.500
Draft max. 7,00 m
GT ca. 4486
NT ca. 1346
Dekkslast ca. 2.800 t
Dekk areal ca. 970 m2
IMO nr 9510307

Skipet har tankkapasiteter for brennolje på 953 m3, 1070 m3 for ferskvann, 2532 m3 for vannballast/drill water, 697 m3 liquid mud, 206 m3 base oil, 427 m3 dry bulk, 541 m3 brine og 151 m3 methanol. ORO kapasiteten er 1820 m3.

Maskineri
Wärtsilä Norway har levert automasjon og elektro til det dieselelektriske fremdriftssystemet. Videre består det av 4 x CAT 3516C dieselmotorer hver med ytelse 2188 kW, 4 x AVK generatorer og to Ulstein Aquamaster Azipull AZP 100 propellanlegg. En CAT 3406 TA motor på 345 kW med Stamford generator utgjør nødaggregatet.
For best mulig manøvreringsegenskaper er skipet utrustet med Kamewa Ulstein sidethrustere, en UL 1201 på 880 kW og to av type TT2400 hver på 1200 kW.
Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, Sperre og Tamrotor er leverandører av kompressorer mens separatorene er fra Alfa Laval. Ventilasjonsanlegget kommer fra Aeron, og Nilsen Kjøl & Fryseteknikk har levert kulde-proviantanlegg. Clayton Scandinavia har vært leverandør av kjelutrustningen. Hoem Blikkmontering har utført isolering og kapsling av eksos, mens R&M Ship Interior har tatt seg av isoleringsarbeidene. Tankpeileanlegg er levert av XTronica.
Maskinrommet er brannsikret med et slukkingsanlegg fra Wilhelmsen Marine (Unitor) og brann-/GA-alarmanlegg er fra Consilium.

Dekk/innredning
Aptomar har levert beredskapsverktøyet SECurus som er en viktig del av skipets utrustning for oljevernberedskap, søk, redning og overvåking. Randaberg Industries har forestått dry bulk anlegget. Dekksmaskineri er levert av Odim Brattvåg Winch, og fartøyet har en Karm slepevinsj. To kraner, med kapasitet 2 tonn henholdsvis 3 tonn er fra Hydramarine, og Eide Marine Tech har forestått ankerutrustning
Vinduer kommer fra Bohamet, IMS har levert vanntette skyvedører mens utvendige dører er en Libra Plast leveranse. Lanterner og lyskastere er levert av Tranberg, og Glamox har supplert belysningsutstyr. Skipet er oppmalt med Jotun malingssystemer, og overflatearbeidet er utført av HSS, Husnes.
Redningsutstyret innbefatter redningsflåter fra Brude Safety og MOB-båt fra Mare Safety i Vestdavit davit.
Nybygget er innredet for 64 personer, og R&M Ship Interior har utført innredningsarbeidene. Beha har levert bysseutstyr, vaskeriutstyr kommer fra Miele, Jets har stått for vacuum toalettsystemet og Teamtec har levert incinerator.
De elektriske installasjonene er utført av Apply som også har vært el.teknisk konsulent. IAS systemet hører inn under leveransen fra Wärtsilä, og Vico har levert den elektroniske bro-utrustningen. GIS har levert komplett Coex CCTV system til nybygget, og intercom-anlegget er en Zenitel leveranse.

Eidsvik Skipsbyggeri får forhåpentligvis utruste søsterskipet som var en opsjon under den opprinnelige kontrakten. For etter leveringen av «Siem Pilot» er halve arbeidsstokken blitt permittert, ifølge media. Det heter seg at skroget ikke er finansiert.

DEL