M/S «SEVEN SISTERS»

Kleven Verft AS, Ulsteinvik overleverte byggenummer 319, M/S «SEVEN SISTERS», til Siem Offshore AS 5. juni 2008. Nybygget er av samme design som «Siem Swordfish» som ble overtatt i august i fjor, nemlig MT 6016 L. Prisen for nybygget ble i sin tid oppgitt til NOK 327 millioner.

Nybygget er beskrevet som et multipurpose, light construction vessel med ROV og kapabel til å arbeide på dyp ned til 3.000 meter. Skipet inngår i Subsea 7s flåte. Dette selskapet er blant de ledende innen området subsea engineering contractors med rundt 5.000 ansatte worldwide. Subsea 7 disponerer mer enn 100 ROVs og fire rørlednings fasilititer. Flåten består av 17 fartøyer, og et US$800 millioners investeringsprogram er i gang for nytt utstyr og skip som betyr syv nye enheter over en 2-års periode. Majoritetsaksjonær er Siem Industries.

M/S «SEVEN SISTERS»
Norsk Stål har levert stålmaterialer til nybygget. Skipet er klassset i henhold til DNV ✠1A1, E0, SF, Dynpos-AUTR, CLEAN, COMF-V (3), DK(+), 5/10 t/m2, ICE C, HELDK, NAUT, OSV (A) og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 103,70 m
Lengde b.p.p. 96,80 m
Bredde på spant 19,70 m
Dybde i riss h.dk 7,70 m
Dybde i riss sh.dk. 10,45 m
Draft max. 6,20 m
Dwt ca. 4.500
Dekksareal 1150 m2
GT ca. 5350
NT ca. 1450
IMO nr. 9390604

Tankkapasitetene er 2055 m3 brennolje, 1071 m3 ferskvann og 2833 m3 vannballast.

Maskineri
Skipet har diesel-elektrisk fremdriftssystem med fire CAT 3516 B dieselmotorer, hver med ytelse på 2100 ekW v/1800 o/min som driver fire Siemens generatorer. Siemens har også levert elektromotorer og frekvensomformere.
Fremdriftspropellanlegget består av to Kamewa Ulstein Azipull, og skipet er utrustet med fire Kamewa Ulstein thrustere, to av typen TT2200 hver på 1050 kW og to type UL1201 hver på 883 kW.
Skipet har en CAT 3508 TA hjelpemotor på 983 ekW, og nødaggregatet er et CAT generatorsett med motor type C9DI på 232 bkW.
Ventilasjonsanlegget er en York Novenco leveranse, Alfa Laval og RWO har levert separatorer og kompressorer er fra Sperre. Pumpeutrustningen kommer fra Ing. Per Gjerdrum, og Vattøy Kjøleservice har stått for proviant kjøle-/fryseanlegget. Pyro har levert kjeler, mens Castrol er leverandør av smøreolje til fartøyet. Isoleringsarbeidene er utført av Navco, og Brødrene Dahl har levert ventiler m.m. Varmevekslere av type APV Heat Exchanger er fra Norco Oslo AS.

Dekk
Dekksarealet er på 1150 m2, og ROV-dekket er på 260 m2. Skipet har en 150 tonns AHC offshore kran type Hydramarine HMC 3568. Odim har levert tre cargo securing winches à 5 tonn og to tuggervinsjer på 15 tonn, samt 2×10 tonns capstans. Ankervinsj er av Rauma Brattvaag fabrikat, og ankerutrustning er fra Sotra Marine Produkter. Helidekk er en leveranse fra Marine Aluminium og er rated for Sikorsky S-92.
Bohamet har levert vinduer, og -viskere er fra Wynn. Libra Plast har levert utvendige dører og luker, og vanntette skyvedører er fra IMS. Landganger kommer fra Gurskøy Sveiseindustri.
Redningsutstyret omfatter fire livbåter à 50 personer fra Umoe Schat-Harding, Weedo 700 MOB-båt og fem redningsflåter. Erling Haug har forestått diverse brann- og sikkerhetsutstyr, og Medi3 Marine har levert medisinsk utstyr.
Tranberg har levert lanterner, lyskastere er fra Norselight og Glamox har levert belysningsutstyr. Jotun malingssystemer er anvendt til oppmaling av skipet, og overflatebehandling er utført av Müehlhan Norge. Kay Lindegaard har levert incinerator.

Innredning/diverse
M/S «SEVEN SISTERS» er innredet med lugarkapasitet for 100 personer. Innredningsarbeidene er utført av Navco, og møbelleveransen kommer fra VAD. Mare Safety har levert Beha bysseutstyr, toalettsystemet er fra Jets Vacuum og svanehalser kommer fra Stromek.
Hareid Elektriske Teknikk har utført elektriske installasjoner og har levert bro- og maskinromspulter samt hovedtavle. Sebastian har vært el.teknisk konsulent.
Byggelånsbank har vært Nordea.

Elektronikk
Kongsberg Maritime har levert det integrerte automasjonsanlegget av type K-Chief 700 og DP-anlegget type SDP 22.
Det elektroniske utstyret er levert og montert av Emil Langva AS og omfatter blant annet Furuno FAR-2837S og FAR-2117 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Reflecta 1 kompass, Anthea logg, Anschütz gyrokompass, Anschütz Pilotstar D autopilot, Furuno GP-90 GPS, Furuno Telchart kartsystem, Furuno FA-150 AIS, Sailor RT4822 VHF, Sailor H2095 Inmarsat C og Sailor Fleet 77 Inmarsat F.

Kleven Verft AS skal levere bnr. 320 og 321, type MT 6022, til Rem Maritime og en UT 712L AHTS til samme rederi med bnr. 322. Siem Offshore skal ta levering av bnr. 323 i november, i desember skal bnr. 325 leveres til Rem Maritime, og i januar 2009 skal så bnr. 324 leveres til samme rederi (skal muligens bygges ved Myklebust). Bnr. 335 er en MT 6016 som skal leveres til Siem Offshore i mai 2009, og bnr. 339 er for Troms Offshore og skal være ferdig i slutten av 2009. Ordreboken inneholder også to 2010 leveringer til Siem Offshore, bnr. 332 og 336 for levering i mars henholdsvis september

DEL