M/S «SEABED VIKING»

“Seabed Viking” inn Eidsvågen nordom Bergen sentrum.
Fjellstrand AS i Omastrand overleverte M/S «SEABED VIKING» som byggenummer 1684 til Norside AS, Øvre Ervik i Bergen kommune den 27. februar 2010. Nybygget er av Havyard 832 CD design. Skroget er bygget i Tyrkia, ved Cemre verftet.

Den forrige PSV leveringen fra Fjellstrand var M/S «Eldborg» i juni 2009 som ble bygget for et rederi på Færøyene (SKIPSREVYEN nr. 4/2009).
M/S «SEABED VIKING» skal etter det vi forstår arbeide i spot markedet i Nordsjøen der slutningene i skrivende stund ligger rundt GBP 6/7.000 per dag. Skipet skal opereres av Eidesvik.
Nybygget er klasset i DNV med notasjoner ✠1A1, E0, SF, DK(+), HL(2.8), COMF(V3), Clean Design, NAUT-OSV(A), DYNPOS-AUTR, Fire Fighter I, OILREC, LFL* og har følgende hoveddata:

Lengde o.a. 78,60 m
Lengde b.p.p. 69,00 m
Bredde 17,60 m
Draft 6,60 m
Deck ca. 800 m2
Deck cargo ca. 2.500 t
GT 2814
NT 901
IMO nr. 9534353

Skipets tankkapasiteter er (alle tall “cirka”) 910 m3 brennolje, 900 m3 ferskvann, 1850 m3 vannballast, 1250 m3 drill water, 320 m3 dry bulk, 150 m3 base oil, 975 m3 mud, 975 m3 brine og 175 m3 methanol og 1150 m3 oil recovery.

Maskineri
Skipet har dieselelektrisk fremdriftsanlegg med 4 x MTU 12V 4000 M50B dieselmotorer hver med ytelse på 1380 kW, 4 x Marelli generatorer hver på 1300 kW og 2 x Schottel propellanlegg type STP 1212 hver på 1600 kW.
Thrusterutrustningen består av to Kamewa Ulstein enheter hver på 830 kW montert forut. Nødaggregat har en Nogva Deere motor.
Sperre har levert kompressorer, lensevann separator er fra RWO og Ing. Per Gjerdrum har levert pumpeutrustningen. Kjelutrustning er en Parat Halvorsen leveranse, og Aeron har forestått ventilasjonsanlegget. Tank sounding systemet er fra XTronica, og H+H har levert SCR-system. Stord Isolering har utført isoleringsarbeidene.
Brannsikkerheten er ivaretatt med CO2 og inergen systemer fra Autronica Fire and Security og et alarmanlegg fra samme leverandør.

Dekk
Fi-Fi systemet kommer fra Fire Fighting Systems AS, og dry bulk systemet er fra Flowsafe. Norwegian Deck Machinery (NDM) har levert dekksmaskineri, og fartøyet er utstyrt med en Palfinger kran. Sotra Marine Produkter har tatt seg av anker og kjetting.
Vindusleveransen er fra Bohamet, og vindusviskere er fra Decca Wipers. IMS har levert vanntette skyvedører, og Libra Plast har supplert utvendige dører. Lyskastere kommer fra Norselight og lanterner fra Tranberg, mens Glamox har levert belysningsutstyr.
Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Hempel Norway, og overflatearbeidet er utført av Navicon Paint. MPE Cathodic har påført korrosjonsbeskyttelse. I redningsutstyret inngår DSB redningsflåter fra Brude Safety og Norsafe MOB-båt.

Innredning/diverse
M/S «SEABED VIKING» er innredet med bekvemmeligheter for 25 personer, og verftet har utført innredningsarbeidene. HBH Møbler har levert møbler og styrehusstoler er type NorSap. Beha har tatt seg av bysseutstyr, og toalettsystemet er en Jets Vacuum leveranse. Atlas har levert incinerator, og avfallspresse er fra Global Enviro International.
De elektriske installasjonsarbeidene er utført av Maritim Elektro. Intercom-anlegget er fra Zenitel.

Elektronikk
K-Chief systemet fra Kongsberg Maritime inkorporerer alarm-/kontrollanlegg for maskinrom og integrert ballast kontrollsystem, samt Power Management System. DP-anlegget er fra samme leverandør.
Den elektroniske broutrustningen er levert og montert av Vico AS med blant annet Furuno FAR-2837S radar, FCR-2827 radar, Furuno FE-700 ekkolodd, Furuno GP-150 GPS, Furuno DS-80 logg, 3 x Simrad GC80 gyrokompass, Simrad AP 50 autopilot, Furuno TECDIS conning, 2 x Furuno TECDIS, Furuno FA-150 AIS, Furuno VR-3000 VDR, Furuno NX-700 navtex og Furuno GMDSS A3 radiostasjon.

Fjellstrand AS skal levere nok et Havyard 832 CD design som bnr. 1682 til Havila Shipping i slutten av 2010/begynnelsen 2011.

DEL