M/S «Ronja Supporter»

Smekre linjer: Skroget er langt og elegant. Foto: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted AS overleverte den 11. november 2016 sitt byggenr. 196, en brønnbåt av typen AAS 1802 ST, til rederiet Sølvtrans AS.

M/S «Ronja Supporter» er søsterskip til verftets bnr. 194, M/S «Ronja Challenger», levert i april samme rederi og omtalt i Skipsrevyen 3/2016. Dåpen av bnr. 196 foregikk dagen etter overlevering med Fiona Larkin, CFO i Scottish Salmon Companies som gudmor. Umiddelbart etter dåp gikk båten vestover til Skottland og inn på en 5-års kontrakt for Scottish Salmon Companies sine oppdrettsanlegg der borte.

Arrangement

Nybygget er utstyrt og arrangert for føring av levendefisk i lukket system, som rederiet har spesialisert seg på over en periode på 16 år. Båten er også utrustet med Sølvtrans sitt spesielle lastesystem for ferskvannsbehandling. Videre er båter arrangert for sortering, smolt transport, avlusing av filter for oppsamling av lus og UV-behandling av alt sirkulasjonsvann. Man kan trykklosse med en trykkhøyde på inntil syv meter. Dette er tilrettelagt for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Om bord er innredningsfasiliteter for ti personer fordelt på seks énmannslugarer og to tomannslugarer, alle med dusj og toalett. Videre er båten arrangert med stor og romslig messe og salong, bysse, kjlø- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar, trimrom, laboratorium m.m. Styrehuset har tre operatørposisjoner for manøvrering, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle systemer, fjernstyring av all last- og fiskehåndtering o.l. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing iht. strengeste krav. Innredningsarbeider er utført av R&M Ship Interior. Ventilasjon er en leveranse fra Wangsmo AS, Ålesund. Proviantkjøleanlegget er supplert av Trondheim Kulde AS. Allweiler og PG Flow Solutions har levert pumpeutrustingen om bord.

Lastearrangement

Skipsdesignet holder god lastekapasitet på totalt 1800 m3 fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Laste- og lossesystemet av levendefisk er koblet opp mot fisketellere fra AquaScan AS. I tillegg er det montert et dobbelt MMC vakuumpumpeanlegg med 2 stk. 6000 liters tanker.

Karakteristisk for båten er arrangementet for lukket transport med Co2 luftere, RSW kjøling, oksyginering m.m. for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med transport av smolt, syk fisk og for forseiling gjennom soner med spesielle restriksjoner. Filter og UV-anlegg med kapasitet for behandling av sirkulert vann med UV-lukket transport er også installert. Egne filtersystemer sørger for oppsamling av lus etter avlusing og disse samles opp i beholder for destruksjon om bord eller for levering til lands for analyse/destruksjon. Ellers er båten utstyrt med en rekke systemer for bl.a. separering av sjøvann og ferskvann ved lasting/lossing, for overvåking av oksygen nivå og vannkvalitet og ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem – for bare å ha nevnt noen av de mange systemene om bord. Ozon-anlegget er fra Redox

Dekk/diverse

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene er det montert fire kraner på dekk fra Bergen Hydraulic, én på 52 t/m, én på 48 t/m og to på 23 t/m. På bakkdekk er det montert 2 stk. Rapp Hydema ankervinsjer hvorav den ene med mooring-trommel, 1 stk. mooring-vinsj på poopdekk og 5 stk. 3t nokker på hoved- og poopdekk.

Brann- og redningsutstyr er fra Erling Haug, mens Wilhelmsen Technical Solutions har levert Co2 brannslokkeanlegget. MOB-båt er fra Mare Safety. Dørene om bord kommer fra Libra-Plast og Norac Baggerød, vinduer fra Bohamet. Skipets ankerutrusting er fra Fossen Shipping, Gjettum mens ventil og rør er leveranser fra Robinet og Brødrene Dahl. Malingssystemene er fra International.

Fremdriftssystem

I maskinrommet er det montert en hovedmotor type Wärtsilä 8L20 som yter 1600 kW ved 1000 o/min., som er tilkoblet et Scana Volda gir- og propellanlegg. Strøproduksjonen besørges av en CAT generator type 3512C på 1550 ekW og en CAT C32 på 940 ekW levert av Pon Power AS, samt et havneaggregat type Scania DI 13 75 M på 199 kW fra Nogva Motorfabrikk.

Styremaskinen er fra Rolls-Royce og for best mulig manøvrering er det også montert to Brunvoll thrustere om bord, en forut på 450 kW og en akter på 300 kW. Alle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Elektronisk utstyr

Det opplyses at M/S «Ronja Supporter» er godt utstyrt i henhold til fartsområdet og regelverk for europeisk fart. Elektronisk utstyr er levert av O. Øverland AS, Molde mens det elektriske er forestått av Vik Elektro AS, Tomrefjord.

Rederiet

Sølvtrans har per i dag en flåte av 20 båter som for det meste går på lange kontrakter med oppdrettsselsakper i Norge, Skottland, Kanada, Tasmania og Chile. Det var konsernsjef Roger Halsebakk som selv etablerte selskapet tilbake i 1986. Rederiet omtales som verdens største brønnbåtrederi og driver transport av levendefisk, hovedsakelig laks og ørret.

Verftet videre

Aas Mek. Verksted skal levere bnr. 195, en AAS 3602 STDE til Bømlo Brønnbåtservice, i januar 2017 og bnr. 198, samme design som bnr. 195 til Nova Sea, til sommeren samme år.

DEL