M/S «ROGNE»

Karstensens Skibsværft A/S, Skagen overleverte den kombinerte snurperen/tråleren M/S «ROGNE» til Rogne AS den 3. juni 2013 som verftets byggenummer 422. Fartøyet har lengde på 69,9 meter og RSW kapasitet på 1970 m3 og er bygget etter Karstensens Skibsværfts egen design.

I forhold til opprinnelig plan skulle fartøyet vært levert i desember 2012, – ett år etter kontraheringstidspunktet. Men det oppstod forsinkelser ved skrogverftet i Litauen, og båten ankom først Skagen i midten av november 2012.

Denne Karstensens designen har innredning og arrangement spesielt tilpasset det norske markedet. Det slanke skroget er optimalisert til fartsområdet 12-14 knop og har samme gode sjøegenskaper som tidligere nybygg fra verftet.

Hele konseptet er utviklet i nært samarbeid mellom rederi og skipsverft. Rederiet drives i dag av brødrene Frank, Kjell-Ove og Per-Magne Rogne som alle har tatt aktivt del i design- og byggeprosessen.

M/S «ROGNE» er hjemmehørende i Fosnavåg og har DNV klasse ✠1A1, Fishing Vessel, TMON med følgende hoveddata:

Lengde o.a. 69,90 m
Lengde b.p.p.
63,60 m
Bredde mld.
14,20 m
Dybde i riss til h.dk.
6,10 m
Dybde i riss til sh.dk
8,70 m
RSW kap.
1970 m3
DW
ca. 2.500 t
GT
1964
NT
589
IMO nr.
9657208

Drivstofftankene er på 400 m3 og ferskvannstankene på 40 m3.

Maskineri

Fremdriftsmaskineriet består av en MAN Diesel & Turbo 9L27/38 dieselmotor som er koblet til et MAN Diesel & Turbo propellanlegg type VBS1080/ODG280 med diam. 4200 mm via MAN Diesel & Turbo AMG55EV reduksjonsgear. Hjelpemaskineriet består av 3 x Scania CV AB DI16 motorer. Fartøyet har også en AVK akselgenerator på 2160 kW.

Styremaskineri er type Tenfjord, og fartøyet er utrustet med to Brunvoll sidethrustere type FU-63-LTC-1750 på 960 kW henholdsvis 850 kW.

PMS er fra Deif, og alarm- og overvåkningssystemet kommer fra Marine Control Services.

Pumper kommer fra Bombas Azcue, Alfa Laval har levert separatorer og kompressorleveransen er fra Atlas Copco. LF Ventilation har levert HVAC systemet. Brannsikkerhetsmessig har Semco Maritime levert brannslukningssystemet med varslingsanlegg fra Scana Servoteknikk.

Dekk / innredning

MMC Kulde har levert fiskehåndteringssystem for lasting, RSW, lossing og automasjon. Fiskepumpeutstyr er fra Rapp Hydema / SeaQuest, og Brdr. Markussen har levert trålblokker.

Rapp Hydema har levert dekksmaskineri til fartøyet, og nothåndteringsutstyr, inkludert 1020 nothaler, og dekkskraner er fra Triplex. Sotra Marine Produkter har stått for ankerutrustningen.

Vinduer er fra Van Wingerden, og Seematz har levert lyskastere, mens Led belysning er fra Luminell. Nybygget er oppmalt med malingssystemer fra Jotun.

I redningsutstyret ombord inngår 2 x 12 personers RFD redningsflåter og Noreq MOB-båt og davit.

Nybygget har lugarkapasitet for 13 personer, og Maritime Montering har utført innredningsarbeidet. Alu Design har levert styrehusstoler, og Jets har supplert toalettsystemet. Bysseutstyr er av Beha fabrikat. Hanstholm Elektronikk har utført de elektriske installsjonene, og hovedtavle er fra Circuit.

Elektronikk

Hanstholm Elektronikk har også montert elektronisk utrustning fra Furuno Danmark med blant annet Furuno 2137BB S-band radar, Furuno 2117BB X-band radar, Simrad ES-70 ekkolodd, Furuno FCV-1200 ekkolodd, Furuno FSV-35 / FSV-85 sonar, Furuno SC-110 GPS kompass, Simrad AP80 autopilot, Simrad GC80 gyro, 2 x Sailor RT-6210 VHF. ShipEquip har levert V-Sat.

Karstensens Skibsværft A/S har en fyldig ordrebok og skal fremover levere bnr. 421 “Asbjørn Selsbane” i september, bnr. 423 “Herøyhav” i desember, bnr. 425 “Astrid” i april 2014, bnr. 426 til Haugagut i april 2015og bnr. 427 “Kvannøy” til Nyholm i juni samme år.